ZoZuidAs is opgezet door drie jonge vrouwen. Temidden van turbulente tijden zijn wij onze carrière begonnen op de Zuidas als advocates en bankier. Het is geen Londen, het is geen New York, maar de Zuidas staat voor een beetje zakelijke glamour in de polder. Wij beschrijven wat er leeft op die vierkante kilometer kantoorspeeltuin bij het WTC, want we kennen het wel en wee van de Zuidas van binnenuit. De kredietcrisis liet ook de Zuidas niet onberoerd. Na 3 maanden dalende billables en dagelijks terugkerende hyvesmarathons, hadden wij tijd en inspiratie om onze habitat wat beter te bekijken. Onze observaties plaatsen we sinds 2009 online. Geniet ervan en stuur de posts door! Onze stukken verschijnen o.a. in Glamour. Voor tips en commentaar zijn we te bereiken via zozuidas@gmail.comzondag 3 mei 2009

Ongemakkelijke gesprekken

Een functioneringsgesprek is misschien het meest ongemakkelijke gesprek dat je als ZZA-er met je werkgever voert. Al viel dat in de afgelopen jaren best mee.
Werkgever: “Gaat eigenlijk heel positief toch? Project X heb je goed opgepakt. Tijdslijnen goed bewaakt, etc. Oh ja, zorg je wel dat je genoeg vakantie opneemt?” En dat was dat. Appeltje eitje, meer een formaliteit dus.
Als het economisch gezien niet op kan wordt bij de meeste werkgevers niets aan serieuze carrière begeleiding gedaan. Extreme disfunctioneringsgevallen daargelaten. Nu gaan de functioneringsgesprekken iets anders. In de huidige tijden zal de ZZA-er merken dat er wat meer aandacht wordt besteed aan de periodieke evaluatie. Dat wordt in arbeidsrechtland dossieropbouw genoemd.

Vergeleken met andere Europese landen of Amerika, heeft de Nederlandse werknemer het goed voor elkaar. Als een werkgever een werknemer zonder al te veel kosten wil ontslaan, heeft hij een dossier nodig. Uit dat dossier moet blijken dat de werknemer in kwestie herhaaldelijk slecht functioneert, instructies of kritiek van zijn werkgever negeert, cliënten beledigt, nalatig is of een moeilijk mens is. Het belangrijkste onderdeel van het dossier is dat de werkgever deze rotte appel er al veelvuldig op heeft gewezen welke punten in het functioneren moeten worden aangepakt. Die kritiek is dan liefst in een zalvende boodschap in verschillende gespreksverslagen gedocumenteerd. Denk dan aan: “Gerard, we maken ons zorgen over de manier waarop je project X oppakt.” En dan de HR klassieker: “Hoe vind je zelf dat het gaat?”.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Geen enkele werkgever maakt zich zorgen om jouw welbevinden op het werk. De gouden tip van onze bevriende arbeidsrechtadvocaat is dan ook dat je in het gesprek heel duidelijk doorvraagt naar de aard van de kritiek. Laat je werkgever met concrete voorbeelden komen. Daarnaast, blijf beschaafd. Wees roomser dan de Paus, en herhaal met je meest oprechte blik het volgende mantra: ik neem de gestelde kritiek serieus, ik wil daar heel graag aan gaan werken, ik wil graag begeleiding bij het optimaliseren van mijn functioneren.

Geloof ons je bent de pain in the ass van je ontslaghongerige werkgever. You can thank us later.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen