ZoZuidAs is opgezet door drie jonge vrouwen. Temidden van turbulente tijden zijn wij onze carrière begonnen op de Zuidas als advocates en bankier. Het is geen Londen, het is geen New York, maar de Zuidas staat voor een beetje zakelijke glamour in de polder. Wij beschrijven wat er leeft op die vierkante kilometer kantoorspeeltuin bij het WTC, want we kennen het wel en wee van de Zuidas van binnenuit. De kredietcrisis liet ook de Zuidas niet onberoerd. Na 3 maanden dalende billables en dagelijks terugkerende hyvesmarathons, hadden wij tijd en inspiratie om onze habitat wat beter te bekijken. Onze observaties plaatsen we sinds 2009 online. Geniet ervan en stuur de posts door! Onze stukken verschijnen o.a. in Glamour. Voor tips en commentaar zijn we te bereiken via zozuidas@gmail.comwoensdag 16 september 2009

Prinsjesdag in recessie

Het was weer hoedjes en begroting kijken gistermiddag. Een jaar na de val van de Lehman Brothers, presenteerde Bea de rijksbegroting voor volgend jaar. Al zijn die plannen tegen D Day steevast uitgelekt, in tijden van recessie gaat Prinsjesdag niet onopgemerkt voorbij. De financiële fin fleur en oppositie stond vanzelfsprekend klaar met kritiek: de kabinetsplannen zouden visie en daadkracht missen. Maar Balkie deed die kritiek af als ´populistisch´ en ook Bos noemt zichzelf “geen gekke Henkie” (zie FD vandaag p.4). Een recessie overleef je immers niet in 1 dag.

Macro- economische beschouwingen daargelaten wat betekenen de plannen voor ons ZA´ers?

Ten eerste: hoera voor ondernemend Nederland! De maximumbedragen onder bestaande regelingen zoals de Groeifaciliteit en de Garantie Ondernemingsfianciering worden vervijf- en drievoudigd. Financiers en bedrijven kunnen dus voor hogere bedragen gebruik maken van kredietverstrekking waarbij de overheid de helft van het risico afdekt. Het maximale bedrag waarvoor financiers – banken, participatiemaatschappijen en private equitypartijen – dekking van de overheid konden aanvragen was EUR 5 mln, maar dat is nu opgetrokken tot EUR 25 miljoen. Ondernemers kunnen nu voor een drie keer hoger bedrag krediet aanvragen (EUR 150 mln) onder de Garantie Ondernemingsfinanciering.

Dat klinkt allemaal erg mooi, maar de eerste vraag blijft natuurlijk aan welke voorwaarden je moet voldoen om op zo´n regeling een beroep te mogen doen. De regeling is bedoeld voor bedrijven ´die in de kern gezond zijn´. Tja, valt de op jouw bovenwoning gehuisveste start up ook onder die noemer?

Mag je gebruik maken van een van die faciliteiten, dan moeten een bank het krediet natuurlijk wel willen verstrekken. Gezien de hogere eisen die worden gesteld aan banken om hun ratio´s te bewaken in deze tijden van zwaar weer, wordt dat nog lastig.

Verder zijn er zo´n 30 miljoen voordelen voor directeur-grootaandeelhouders. Voor de ZA´er lijkt dit nog een ver van je bed show, maar wellicht zit het je achterban komend jaar wat mee. Het is altijd fijn als je favoriete reservefonds (Je Vader) in ieder geval fiscaal sterk staat het komende jaar. Let wel, voor medisch specialisten ziet 2010 er minder rooskleurig uit: die moeten massaal inleveren (EUR 375 mln) omdat het declaratiestelsel op punten wordt gewijzigd.

Het meest gunstig lijkt ons nog het bericht dat er 1000 microkredieten met een maxinumwaarde van EUR 35.000 beschikbaar zijn voor startende ondernemers in 2010. Hoera! Daar komt je internet start up dan weer wel voor in aanmerking. De winstvrijstelling voor het MKB gaat bovendien omhoog van 10,5% naar 12% en het urencriterium vervalt. Je nieuwe onderneming kan je dus met een minimum aan officieel verantwoorde uren opstarten in de baas zijn tijd.

Voor de loonslaven geldt dat er wordt gesnoeid in het woud van vergoedingen en verstrekkingen (FD 15/09/09 Kabinet steunt ondernemers). We mogen in de toekomst nog maar sjoemelen met bonnetjes voor representatie, mobiele telefoons, faciliteiten voor thuiswerken en kerstpakketten tot maximaal 1,5% van ons totale (bruto)salaris. Dat is best veel declaratoir potentieel voor 1,5%.

Getsie! Ik herinner me een weekje cursus in Londen vorig jaar, waar wij als advocaat-stagiairs grosseerden in het opvoeren van dergelijke onkosten. De bonnetjes voor een hele week uit eten, taxi´s en clubs met onze nieuwe besten bleken prima declarabel. Voor zover je kantoor de policy op dit punt gaat wijzigen, zorg er dan in ieder geval voor dat een dergelijke bezoek samenvalt met een HR-event. Op die manier hoef je niet zelf te declareren, maar vallen de kosten voor binge drinking and dancing direct in het recruitment budget. Gelukkig is het belangrijkste kerspakket op de ZuidAs nog altijd de bonus.

Bovendien vallen de belangrijkste vergoedingen niet onder deze drempel: reis- en verblijfkosten voor zakelijke doeleinden (ja ook een taxi naar conferentiecentrum Woudschoten omdat je te brak en te laat was voor je eerste dag Praktijkleer), cursus-en studiekosten en verhuiskosten bij bedrijfsverplaatsing vallen onder een aparte regeling.

Alle kosten die openbaar bestuurders maken en declareren moeten volgens Guusje van Binnenlandse Zaken op internet gepubliceerd. Dan zit je wel met een probleem. Gelukkig is het grootaandeelhouderschap voor de doorsnee ZA´er toekomstmuziek

Wat nu al wel vervelend kan worden is de mogelijke afschaffing van de hypotheekrente aftrek. Zoals bij iedere economische neergang wordt Nederlands´ belangrijkste fiscale voordeel voor yuppen weer met afschaffen bedreigd. Overigens ook zoals gebruikelijk, gelukkig nog geen concrete plannen in die richting. Huizen met een waarde boven een miljoen worden binnenkort wel zwaarder belast en de kinderbijslag wordt bevroren tot 2012.

ZoZa zegt: start je eigen onderneming en wacht nog even met je remigratie naar het Gooi. Voorlopig zit je nog goed zonder kinderen op je bovenwoning in Oud-West.


xoxo

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen