ZoZuidAs is opgezet door drie jonge vrouwen. Temidden van turbulente tijden zijn wij onze carrière begonnen op de Zuidas als advocates en bankier. Het is geen Londen, het is geen New York, maar de Zuidas staat voor een beetje zakelijke glamour in de polder. Wij beschrijven wat er leeft op die vierkante kilometer kantoorspeeltuin bij het WTC, want we kennen het wel en wee van de Zuidas van binnenuit. De kredietcrisis liet ook de Zuidas niet onberoerd. Na 3 maanden dalende billables en dagelijks terugkerende hyvesmarathons, hadden wij tijd en inspiratie om onze habitat wat beter te bekijken. Onze observaties plaatsen we sinds 2009 online. Geniet ervan en stuur de posts door! Onze stukken verschijnen o.a. in Glamour. Voor tips en commentaar zijn we te bereiken via zozuidas@gmail.commaandag 20 december 2010

Onbeschrijvelijke functiebeschrijvingen

Op de Zuidas is het vaak lastig om er achter te komen wat iemand nu precies doet. Natuurlijk. Bij advocaten is het nog relatief simpel. Ik ben advocaat is nog te begrijpen. Als je iets dieper gaat wordt het wat lastiger. Ik ben ‘litigation’ advocaat is voor veel mensen al weer minder evident. En "ik doe corporate litigation en een beetje M&A" is al helemaal onduidelijk.

Nog moeilijker wordt het als je je verplaatst naar andere bedrijven, naar banken of naar overheden. Bij grote bedrijven zijn er ontzettend veel mensen die niet in één korte zin kunnen uitleggen wat ze nu precies doen. Daar hebben ze dan meerdere lange en moeilijke zinnen voor nodig. Zo veel dat de toehoorder al snel afhaakt, dat is ook de bedoeling want voor je het weet gaat de toehoorder doorvragen en komt die er achter dat jij een baan hebt die eigenlijk niet zo veel voorstelt of dat jij eigenlijk niks doet.

Dus smijten we met zinnen doorspekt met engelse termen zoals; Ik ben Implementation manager op de afdeling Compliance. “Ik hou mij bezig met het updaten, het nachecken en het doorcommuniceren van van te voren vastgestelde milestones en targets. Dit doe ik voor verschillende projecten, waaronder het project om nieuwe wet- en regelgeving omtrent beleggingstransacties tot diep in de organisatie te implementeren.
Ok.

Of ik ben Operations Officer op de afdeling IT & Operational Services. ‘Ik hou mij bezig met het optimaliseren van de productketen om de kwaliteit te waarborgen en de customer satisfaction omhoog te schroeven. Dit doe ik in samenwerking met de afdeling Finance, omdat die natuurlijk goed de knelpunten van het proces in kaart kunnen brengen.
Nogmaals. Ok.

Wat ik wil voorstellen is dat we de volgende persoon die we tegenkomen en een onbegrijpelijk uitleg van zijn baan geeft niet enkel beantwoorden met: “Ok. Klinkt interessant. Bevalt je werk?” Maar met: “Wat bedoel je daar nu precies mee? Zou je dat nog een keer goed uit kunnen leggen?” Gewoon om eens te zien of er ook mensen zijn, die wel weten wat hun functiebeschrijving nu precies in houdt.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen