ZoZuidAs is opgezet door drie jonge vrouwen. Temidden van turbulente tijden zijn wij onze carrière begonnen op de Zuidas als advocates en bankier. Het is geen Londen, het is geen New York, maar de Zuidas staat voor een beetje zakelijke glamour in de polder. Wij beschrijven wat er leeft op die vierkante kilometer kantoorspeeltuin bij het WTC, want we kennen het wel en wee van de Zuidas van binnenuit. De kredietcrisis liet ook de Zuidas niet onberoerd. Na 3 maanden dalende billables en dagelijks terugkerende hyvesmarathons, hadden wij tijd en inspiratie om onze habitat wat beter te bekijken. Onze observaties plaatsen we sinds 2009 online. Geniet ervan en stuur de posts door! Onze stukken verschijnen o.a. in Glamour. Voor tips en commentaar zijn we te bereiken via zozuidas@gmail.commaandag 28 februari 2011

Lunchpraat: de provinciale stemwijzer

Ok, maandag was de laatste dag waarop je nog kon wegkomen met boernaalnieuws en oscarpraat tijdens de lunch. Woensdag staan de Provinciale Staten verkiezingen voor de deur. Vanaf vandaag kan de ‘kweenie’ echt niet meer. We moeten over van Colin Firth naar Job Cohen. Hieronder een klein resumé voor de efficiënte lunchinlezer. Scrollen maar.

Stemwijzer
Helaas biedt stemwijzer.nl geen uitkomst. In de eerste plaats omdat die niet voor de provincie Noord-Holland bestaat(?) en in de tweede plaats omdat concurrent kieskompas.nl alleen ingaat op provinciale dilemma’s. Zoals de vraag of lastige ganzen mogen worden doodgeschoten en of de kernreactor bij Petten moet worden vervangen. Deze dilemma’s, hoe relevant ook, roepen bij mij nieuwe vragen op. Zoals: wat voor ganzen en wat voor overlast? Waar ligt Petten eigenlijk? Kortom, thema’s waar niet iedere Amsterdammer vanzelfsprekend warm voor draait. Tot slot is kieskompas niet betrouwbaar. Mijn idealen zouden het dichtst bij de 50 plus partij liggen en het verst zijn verwijderd van de PVV. Ik verzeker jullie, een onwaarschijnlijke doch geruststellende uitkomst.

Landsbelang?
Maar de Provinciale Staten verkiezingen gaan niet alleen over lokale dilemma's volgens het kabinet. De Provinciale Staten kiezen strakse de Eeerste Kamer. Als de oppositie een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer, krijgt het kabinet er geen wetsvoorstel meer doorheen, zo luidt Rutte’s stokpaardje. Dat valt natuurlijk te bezien. In de eerste plaats zijn er beslissingen waarin de Eerste Kamer geen inspraak heeft, zoals de aanschaf van een tweede JSF. In de tweede plaats hoeft een wetsvoorstel in strijd met het gedachtegoed van de oppositie niet altijd te leiden tot afwijzing door de Eerste Kamer. Dat kan net zo goed resulteren in een compromis, we zijn nog altijd een polderland.

Onderwijs en zorg
Of je de slagvaardigheid van het kabinet wel of niet moet meewegen hangt met name af van je opvattingen over de twee hete hangijzers waarvoor wel medewerking vanuit de Eerste Kamer nodig is: onderwijs en zorg. In de zorg wil het kabinet meer marktwerking en een persoonsgebonden budget voor ouderen. Volgens de oppositie moet “een oudere niet eerst in een boekje gaan opzoeken waar de goedkoopste zorg is te krijgen als ie onderaan de trap ligt met een gebroken heup” (Emile Roemer).

Op het gebied van onderwijs wil het kabinet een tweede master tien keer duurder maken en langstuderen verbieden. ‘Moeilijke jongeren’ moeten uit het regulier onderwijs. De oppositie wil de basisbeurs schrappen maar langer studeren niet duurder make en evenmin bezuinigen op onderwijs. Pechtold veroverde met zijn ‘Ich bin ein langstudeerder’ de harten van de studenten op het Malieveld.

Hypotheekrente?
Ik hoor jullie denken. Studie? Al klaar. Ouderenzorg? Ver van mijn bed. What about de hypotheekrente?!!!! Want ja, dat willen wij Zuidassers vooraleerst weten. De hypotheekrente is gewoon onderdeel van het regeerakkoord en blijft voorlopig veilig, zolang het kabinet niet valt. Conclusie? Tenzij je ganzen houdt of in Petten woont, is het nog steeds geen evidente keuze, maar nu heb je in ieder geval twee leuke quotes voor de lunch. Smavo!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen