Doorgaan naar hoofdcontent

Floris & Fatima

Minder dan vijf procent van de advocaten bij de grote kantoren is allochtoon. Dat bleek uit de najaarsbijeenkomst van de commissie diversiteit van de Orde van Advocaten.
Als de Zuidas een persoon zou zijn, zou het een gezellige corpsbal van begin veertig zijn die in het weekend in een Lycra speelpak een Hollandsche buitensport beoefent (schaatsen of wielrennen). De Zuidas is immers nog steeds een roomblank bastion, met een strategisch gepositioneerde Rachid of geadopteerde Chinees voor het Benneton-gevoel. Klinkt hard en lullig. Maar laten we er niet om heen draaien. Ondanks dat de collegezaal steeds gekleurder is geworden, zie je de gekleurde Nederlanders nauwelijks terug bij het jurisprudentieontbijt op kantoor.
De Orde wil dat veranderen en riep een diversiteitsprogramma in het leven. Het woord diversiteit roept een hoop ge-schouderophaal onder collega’s op. “Die willen hier vaak helemaal niet bij een groot kantoor werken. Ze gaan liever als eenpitter aan de slag.”
Op bestuursniveau praten ze andere taal. De grote kantoren ondertekenden al in 2007 de ‘Intentieverklaring Diversiteit’ waarmee ze beloofden meer advocaten aan te nemen buiten de Zuidasmal. Vier jaar later, en de betekenis van het woord Intentieverklaring is wel duidelijk. Minder dan vijf procent. Misschien komen de allochtonen inderdaad zelf niet solliciteren. Maar met ambities heeft dat niks te maken, Allochtone studenten zijn net zo ambitieus als hun witte zusjes of broertjes die wel vanzelfsprekend doorvloeien naar de Zuidas.
Ambitie alleen is niet genoeg. Als je ergens binnen wil komen, moet je a. beseffen dat die plek op dat kantoor wel eens iets voor jou kan zijn, en b. begrijpen hoe je jezelf goed bij dat kantoor kan presenteren. Kortom: je moet mensen kennen die daar al werken. Mensen net als jij. Je hebt je nichtje of huisgenoot nodig om je warm te maken voor de baan, je te promoten bij HR, en je te vertellen over de office politics. Zo werkt dat ook voor het prototype Zuidasser. Ook Floris en Sophie komen met hulp van een vriendje of vriendinnetje door de sollicitatieprocedure heen.
Van onze allochtone hi-po’s verwachten dat ze zelf uitzoeken hoe het allemaal werkt met die ongeschreven regeltjes. Bullshit. Zo verandert er natuurlijk nooit iets. Grote kantoren moeten verder gaan dan alleen een Intentieverklaring. Ze moeten actief allochtone studenten werven om het "ons kent ons" gevoel buiten de corpora te verspreiden.
Natuurlijk moet je mensen selecteren op kwaliteiten. Maar als je blijft volhouden dat talent vanzelf komt bovendrijven zeg je dus eigenlijk dat er maar bar weinig talent onder de allochtone studenten aanwezig is. Anders waren ze wel aangenomen, of niet dan? Een resultaatsverplichting is duidelijke taal. De enige manier waarop je de Zuidas gemixter krijgt. Een ding is duidelijk: met intenties alleen kom je er niet.

Reacties

Anoniem zei…
Die goede wil langs de zijlijn in deze blog klinkt allemaal heel logisch, maar ga er maar eens tussen staan. Ik heb nooit onderscheid naar afkomst gemaakt noch willen maken en altijd uitgenodigd op prestaties in het CV, en niet op de moeilijkheid van de achternaam. Tijdens gesprekken blijkt echter altijd dat het niet pas die sollicitatieprocedure is geweest waar het fout is gegaan, maar al veel eerder: tijdens de studie, of misschien zelfs daarvoor. Veel van dergelijke sollicitanten zijn altijd blijven hangen in hun oude vertrouwde kringetje: dicht bij huis studeren, thuis blijven wonen, sociale activiteiten in de vertrouwde sociale (meestal etnische of religieueze) groep en als er al sprake is van lidmaatschap, dan is dat bij een etnisch of religieus georiënteerde vereniging. Ook is in de sociale activiteiten nooit enige diversiteit te vinden. Zij hebben tijdens deze belangrijke periode geen inspanning gepleegd om de mores en zeden van de Zuidascultuur te leren kennen; zijn zijn uit gemakszucht blijven hangen in het oude vertrouwde, knorrige wereldje. Overigens komt dit ook voor bij autochtone studenten uit de randgemeenten: zelfde voetbalvriendjes als op je 8e, etc. Je moet zelf willen en dan kom je er wel doorheen. Zo kwam ik ooit een alloctone student tegen die uit interesse wel lid werd bij een corps, tot jaarpresident werd gekroond en een glansrijke carrière tegemoet ging. Je moet studenten dus op hun verantwoordelijkheden wijzen, en niet allerlei knuffelprogramma's gaan bedenken om incompetentie te verbloemen. Als je een academische opleiding kunt voltooien, kun je ook dit soort kwesties begrijpen. Cliënten en confrères zitten gewoon niet op knorren te wachten, zo eenvoudig is dat.
Anna zei…
Opzich vind ik het punt van anoniem, dat werkgevers mensen zoeken die hun horizon na de middelbare nog wel hebben verbreed, begrijpelijk. Anderzijds kan men zeggen dat het ook goed zou zijn als de Zuidas haar horizon verbreed en dus niet alleen maar één type mens aanneemt. Wat anoniem lijkt te zeggen is dat men wel meer mensen van buitenlandse afkomst wil aannemen als ze in hemelsnaam maar precies zo zijn als de rest van de autochtonen die er al werken (en dus hun cultuur, die meer om familie draait, waardoor men wellicht minder snel uit huis gaat etc, achterlaat). Dat leidt natuurlijk niet tot echte diversiteit, slechts skindeep. (Het voorbeeld van de allochtoon die lid van het corps was geweest vond ik dan ook enigzins frappant). 

Verder mag ik hopen dat met de knor opmerking niet gedoeld wordt op verenigingslidmaatschap maar op het begrijpen van en het kunnen omgaan met clienten? (Waarvoor mijnsinziens lidmaatschap niet vereist is. Zoals lidmaatschap een indicator KAN zijn dat men sociaal is/horizon verbreed etc, is niet-lidmaatschap niet per definitie een indicator van het tegenovergestelde).
Om maar even een beetje te generaliseren, bij verenigingen worden mensen toch wel enigzins in een mal gegoten/gevormd tot een bepaald type. Dus voor de diversiteit zou het wederom goed zijn om zowel leden als niet-leden aan te nemen. En ook mensen van buitenlandse afkomst die al dan niet lid zijn geweest. 

Om een cultuur te begrijpen (relate to) of met mensen van een andere cultuur om te kunnen gaan, is het niet perse nodig om dezelfde cultuur te hebben. Daarbij kan een andere cultuur/achtergrond juist verfrissend werken en nieuwe inzichten opleveren. 

Overigens als er geen mensen worden aangenomen met een andere cultuur, zal men ook niet ondervinden of het een probleem oplevert met collegas en clienten.
F.R. Coers zei…
Interessant om het woord "jaarpresident" samen met woorden als corps en glansrijke carrière in een zin te zien...
Chris zei…
Wat houdt Anoniem er toch een incestueuze tunnelvisie op na.

Zonder in stereotypen te willen vervallen, is het nu eenmaal zo dat de meesten met een biculturele achtergrond hebben een veel grotere aanloop moeten nemen.

Het ontbreekt aan positieve rolmodellen.
Vaak zijn de ouders laag opgeleid, gebrekkig geïntrigeerd, arm, bezit men een andere mentaliteit en spelen er op de achtergrond nog tal van andere sociaal maatschappelijke problemen. Dat je hieraan hebt weten te ontworstelen, is op zichzelf al een prestatie.

Bovendien is de reactie van anoniem ergens ook ironisch, omdat je nu precies datgene de andere verwijt waar je zelf aan bezondigd: het blijven hangen in je eigen kringetje met soortgenoten.
Allochtoon zei…
Wat is die zuidascultuur eigenlijk, Anoniem?

Ik ben aan de universiteit gaan studeren waar ik me het meest thuis voelde. En dat dat was in de stad waar ik al woonde, vond ik toen alleen maar prettig (trotse Amsterdammer, jawel). Dat ik later bij sollicitaties doodgegooid zou worden met vragen als - waarom dan niet een andere stad? - , dat had ik nooit kunnen voorzien. Op die leeftijd ben je al blij als je een studiekeuze hebt kunnen maken.

Ik ben thuis blijven wonen omdat ik het fijn vond om thuis met mijn moeder te praten over mijn wel en wee op de universiteit. Als 2e generatie allochtoon, en eerste die een universitaire studie deed, was ik toch wel een beetje de 'trots' van de familie. Nu klinkt dit heel cliché allemaal, zo gaat het vaak wel bij allochtonen. Er heerst bij ons thuis een hele andere cultuur met andere normen en waarden. En ja, dat resulteert vaak in een hele andere mentaliteit.

Ik zou niet zeggen dat ik, ondanks bovenstaande, onder doe voor de gemiddelde autochtone student. Mijn studieresultaten waren bovengemiddeld; ook ik ben altijd vrij actief geweest bij de studievereniging (en nee niet de etnische); heb een tijd aan de universiteit van Cambridge mogen studeren; heb stages gelopen en werkervaring opgedaan bij advocatenkantoren naast mijn studie. En toch is de realiteit dat solliciteren bij de zuidaskantoren niet 'merit-based' is, maar vaak eigenlijk heel 'student-specific'.

Mijn moeder, die altijd hard heeft gewerkt om mij en mijn zusjes te krijgen waar wij nu zijn, heeft geen idee hoe moeilijk het is zelfs met een diploma en mooi CV. En het liefst, vertel ik het haar eigenlijk ook niet.
Zuidasknor zei…
Ik mag bij anoniem ook hopen dat onder zijn definitie van knorren niet alle niet-corpora-leden vallen. Dan ben ik namelijk wel benieuwd bij welk Zuidaskantoor anoniem werkt ;)

In mijn ervaring zijn leden van corpora over het algemeen weliswaar sociaal vaardiger dan niet-leden maar ook meer in een mal gegoten en bij afwezigheid van activiteiten buiten het corps minstens zo dichtgetikt en kortzichtig als de allochtoon die alleen in zijn eigen wereldje is blijven hangen.

My 2 cents.
allochtone zuidasser zei…
Beste anoniem,

Jammer dat er zoveel mensen zoals jij op de zuid as rondlopen. Ik vind het altijd grappig om te zien dat de mensen met de mooiste CV's en die zogenaamd zo veel gereisd hebben zo kortzichtig en bekrompen zijn.

Ja ik ben in amsterdam blijven wonen en ja ik woonde in een leuk appartement (niet thuis en niet op een kamer van 3 m2). Waarom zou ik Amsterdam verlaten om naar een gehucht als Groningen, Leiden of Tilburg te gaan en vervolgens weer in amsterdam te werken en wonen.

Raar dat internationale kantoren zo blank zijn en totaal geen internationale uitstraling hebben. En dat terwijl onze klanten uit India, Rusland, China, Turkije etc. komen.

Ik vind het een goed initiatief om meer allochtonen op de zuidas te krijgen.
Allochtoon 2 zei…
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Halve Allochtoon zei…
He jongens en meisjes, ik ben half allochtoon, maar daarvoor durf ik nu bijna niet meer uit te komen. Gelukkig ben ik wel lid geweest van een studentenvereniging, maar helaas niet van het corps. Oh jee... Lieve ZoZa's, wat moet ik nu doen? Solliciteren in Rotterdam?
Anoniem zei…
Goed om te zien dat er zoveel discussie op gang is gekomen na mijn opmerking. Ook goed om te zien dat ook allochtonen reageren: het is immers beter om met iemand te praten dan over iemand. Wat ik in de reacties echter teruglees, is enerzijds de mening dat de Zuidas maar moet veranderen aan degenen die er willen gaan werken. Zo werd ooit de opmerking gemaakt dat die paar Spanjaarden bij FC Barcelona maar Nederlands moesten gaan leren, nu er zoveel Nederlanders speelden. Daarnaast valt me op dat vooral medelijden moet worden getoond met de allochtone student omdat deze het al zo moeilijk heeft: vanuit een achterstandspositie de kop moeten bereiken. Beide berust mijns inziens op een misvatting. Miskend wordt immers dat iedereen het moeilijk heeft om een bepaalde positie te verwerven, ook de autochtone Nederlander. Zelf kwam ik destijds van het platteland en heb ik me de grootstedelijke attitude moeten eigen maken. Mijn ouders konden me daar ook niet bij helpen. Verwijt ik dat mijn oudes? Nee! Je zult het zelf moeten doen. Als je je ergens bij wilt aansluiten, zul je de regels van die groep moeten volgen en niet kunnen verwachten dat de groep hun regels voor jou gaat veranderen. Als je dat niet wilt, bijvoorbeeld als je niet uit je comfort zone wilt treden en in een andere stad wilt gaan studeren, is dat een indicatie dat je mogelijk ook geen aansluiting bij de cliëntèle zult vinden. Overigens lijkt me Cambridge toch echt een andere stad en verbreding van horizon waarmee die andere-stad-vraag gemakkelijk kan worden gepareerd. En de term knor was met de nodige scepsis geponeerd als iedereen die niet in het groepje OSM past. Voor een groenteboer zal een bakkersknecht heel goed zijn voor de diversiteit in de groentezaak, maar commercieel heb je er weinig aan. Zo is het nu eenmaal ook op de Zuidas.
Autochtone zuidasser zei…
Ik denk helemaal niet dat de allochtonen hier proberen te zeggen dat de Zuidas moet veranderen. Het enige wat wij autochtonen kunnen doen is toch wel een beetje begrip tonen voor de verschillende culturen in Nederland? Het zijn mensen zoals jij, Anoniem, die mensen op de Zuidas een bijna racistische reputatie geven. Ik zeg, solliciteer erop los allochtonen. Maar kies voor een kantoor met iets meer menselijkheid ipv de corpora-cultuur die Anoniem probeert voort te zetten. Anoniem wil van de Zuidas het plaatje behouden zoals zij nu is. Je zou bijna aan een andere tijd in de geschiedenis denken.
rechtenstudent zei…
Het is jammer dat zo iemand als Anoniem aan de poort van de selectie staat, en niet iemand die meer open staat voor de verschillende culturen in Nederland. Je kunt er niet omheen, maar Nederland is een smeltpot van culturen. En dan kan jij wel doen alsof jij hetzelfde hebt meegemaakt.. het is toch wel echt anders wanneer je ouders helemaal uit een ander land komen, en je al blij bent als er überhaupt iemand kan studeren.

Allochtonen zijn tegenwoordig veel meer hoogopgeleid dan vroeger, en ze studeren ook vaak rechten. Nederland verandert, en het zou mooi zijn als de Zuidas meegaat met de tijd.

Wat een kortzichtigheid bij Anoniempje. Het zijn mensen zoals jij waarom ik mij nooit heb willen aansluiten bij een corps. Jij blijft zo in jouw eigen wereldje, dat je helemaal niet ziet dat er veel meer om je heen gebeurt. En dat terwijl ik van de allochtonen hier (en bij mij op de universiteit) juist wel de indruk krijg dat er een wil is om zich aan te passen aan de Zuidas-cultuur. Je bent net de bullebak van de Zuidas.
Anna zei…
Anoniem het feit alleen al dat je de uitdrukking ons soort mensen (OSM) gebruikt laat zien dat je helemaal niet streeft naar diversiteit op de Zuidas. Het liefst heb jij mensen die wel een kleurtje hebben zodat het goed staat op de folder, maar owee als ze niet zo zijn als het gemiddelde corpslid, laat staan dat ze een beetje van hun eigen cultuur meebrengen.

En natuurlijk moet de Zuidas enigzins veranderen, net als de rest van Nederland, met de tijd mee gaan en open staan voor verschillende soorten mensen (die ondanks dat ze een andere achtergrond hebben de mores wel degelijk kunnen begrijpen en ook met clienten kunnen omgaan).

Je hoeft je achtergrond niet te verraden voor een baan. Natuurlijk, je moet je best aanpassen, maar je mag tegelijkertijd ook openheid voor en acceptatie van verschillen verwachten.

Ik ben het eens met bovenstaande opmerkingen, je klinkt als een kortzichtige bullebak.
Anoniem zei…
Beste anonieme recruiter van een zuidas kantoor,

Graag wil ik reageren op jouw tweede reactie. ik vind het heel grappig dat je de vergelijking trekt tussen de groenteboer en de bakkersknecht in de groentewinkel. het is een drogreden van jewelste als je deze weer in de context van de discussie plaatst. het gaat hier om afgestudeerde juristen, de een wat meer gekwalificeerd dan de ander. wat jij eigenlijk nu zegt is dat in jouw ogen onaangepaste allochtone juristen niet gekwalificeerd zijn om aan de zuidas te werken en het daarom ook niet nodig is om hen aan te nemen omwille van de diversiteit.
het feit is dat tussen die allochtonen wel degelijk gekwalificeerde mensen zitten, maar dat jij hen afwijst met als reden dat ze geen lid zijn en daarom er niet bij passen.
alsof lid zijn iemand een goede jurist maakt. laten we duidelijk voor ogen houden dat het nog steeds gaat om een nevenactiviteit en dat je hoofddoel -naar ik mag aannemen- complexe juridische vraagstukken oplossen is.

hoe dan ook; ik ben zelf actief lid (van een gewone studentenvereniging die niet behoort tot de corpora), heb nederlandse vrienden en vriendinnen, haal redelijke cijfers,woon op kamers, doe ook zo nu en dan iets voor de JFV en heb net een bestuursjaar achter de rug. tot dusver pas ik redelijk binnen het plaatje (uitgezonderd de in jouw ogen wellicht knorrige vereniging).
MAAR ik ben ook een allochtoon.
aangezien ik geen jaarpresident ben (geworden) gaat die glansrijke carrière op jouw kantoor aan mij voorbij.

Misschien kun je aangeven op welk kantoor je zit, dan besparen we elkaar tijd.
Chris zei…
@Anoniem, je hebt je weinig verdiept in de belevingswereld van de doorsnee allochtoon. Zoals ik en velen anderen hebben aangegeven, moeten 'zij' een veel langer en moeilijker traject afleggen om te zijn waar ze nu staan.

Je slaat jezelf op de borst dat je als provinciaal de stap naar de grote stad maakte en lid werd van het studentencorps. Waar je echter onvoldoende rekenschap van geeft, is dat je uit sterk geindividualiseerde ik-cultuur komt, waar je wordt aangemoedigd om dit soort stappen te maken.

De meesten allochtonen komen echter uit een wij-cultuur, waar het niet gebruikelijk is om zomaar op jezelf te gaan wonen. Sowieso willen dat ook niet, omdat ze vaak de oudste zijn uit het gezin en zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn hun broertjes en zusjes.

Dat wil nog echter niet zeggen dat ze daardoor ongeschikt zijn als juristen. Zoals een van de andere reaguurders terecht heeft aangegeven, is een diploma een voldoende akte van bekwaamheid. Dat iemand zichzelf bovendien heeft weggecijferd, ter wille van zijn/haar medegezinsleden bewijst mijns inziens veel meer dat de kandidaat beschikt over plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen.

Eigenschappen die ieder zichzelf respecterende organisatie maar al te graag in huis zou willen hebben. Bovendien komt het de diversiteit ten goede.

Om in je eigen beeldspraak te blijven: Wellicht dat als de groenteboer de bakkersknecht in huis haalt, hij ineens een supermarkt kan beginnen waarmee de som der delen ineens méér wordt dan het geheel.
Anoniem zei…
Chris, ik ben het eindelijk eens met je eens!
Zuidasser zei…
Anoniem spreekt niet voor alle Zuidas-kantoren. Ik geef aan allochtone (en autochtone) studenten het advies om zo veel mogelijk bij verschillende kantoren op bezoek te gaan. Voel je je ergens niet op je gemak omdat mensen je 'anders' zien, dan betekent dat niet het einde van de wereld. Deze kantoren hebben een gebrek aan inzicht en zouden mogen hopen dat ditsoort weetjes niet naar buiten komen, laat staan dat de internationale cliënten hierover zullen horen.

Anoniem, is het jou niet gelukt als jurist of bankier en ben je daarom een verzuurde cynische recruiter geworden? Reageer het niet af op deze lieve studenten maar leer ze eens kennen. Dat zal niet alleen goed zijn voor het kantoor, maar ook voor je eigen inzicht.
Anoniem zei…
Verder wil ik ook reageren op het punt van de anonieme recruiter aangaande het feit dat er onvoldoende affiniteit zou zijn met de clientèle. citaat:Als je je ergens bij wilt aansluiten, zul je de regels van die groep moeten volgen en niet kunnen verwachten dat de groep hun regels voor jou gaat veranderen. Als je dat niet wilt, bijvoorbeeld als je niet uit je comfort zone wilt treden en in een andere stad wilt gaan studeren, is dat een indicatie dat je mogelijk ook geen aansluiting bij de cliëntèle zult vinden. (einde citaat)
Aangezien ik nog maar student ben en er niet over kan oordelen... Klopt het, Zuidassers, dat het overgrote deel van de clientèle lid is en als je geen lid bent, de communicatie met de cliënt lastig wordt? Dat je perse op kamers gewoond moet hebben, anders weet je niets van de 'grote mensen wereld'? dat je daardoor een incapabele jurist bent? zijn alle cliënten "OSM"? Hebben jullie geen internationale cliënten? Of komen allemaal die uit de zelfde kringen als JSM?
De allochtoon zei…
Je gaat me niet vertellen dat corpballen en -trutjes het beter doen dan de gemiddelde andere student. Kom op zeg. Jij bent de recruiter hier. Ik de advocaat. You do the math.

En het is grappig om te zien hoe de anonieme recruiter zich blijft vastklampen aan "HSM", haar corpsbelletjes, en hoe zij denkt dat dit gewoon normaal beleid is. Anonieme recruiter mag eens kijken naar recruitment in het buitenland. Waar, zoals Allochtoon het zegt, solliciteren 'merit-based' is. Waar je een persoon moet beoordelen op zijn of haar kwaliteiten. En niet op persoonlijke aspecten.

Anonieme recruiter is helemaal niet sociaal en kan zelf niet eens met mensen omgaan. Heeft daar absoluut geen kaas van gegeten en dat moge bewezen worden. Ga zelf eens je horizon verbreden. Doe de ogen open. En sluit de weg niet voor mensen die het wel kunnen maken op zo'n kantoor, alleen omdat jij ze niet "JSM" vindt. Ik zou nu toch wel heel graag weten wie deze pretentieuze recruiter is. De organisatie waar deze good-for-nothing vandaan komt, zal zich schamen.
Anoniem zei…
We vallen deze recruiter dan wel persoonlijk aan, maar het trieste is dat zij niet de enige is die zo denkt. Het komt ergens vandaan! Als het kantoor zelf het zo belangrijk vond, dan werd zij wel gecorrigeerd door haar meerderen.
Het kantoor bepaalt namelijk zelf wat haar richtlijnen zijn. En aangezien een intentieverklaring niet bindend is, gaan zij gewoon op de normale voet verder.
Voorbeeld: een feit van algemene bekendheid onder rechtenstudenten is dat het geen zin heeft om bij Stibbe te solliciteren als je geen lid bent. Als ze al zo'n onderscheid maken tussen autochtonen (niet-leden zijn knorren), kun je nagaan als je daar aanklopt als allochtoon. Dat zien ze echt niet zitten hoor, zo n neger op kantoor...
lawyer zei…
Ik zou het ook echt niet gek vinden als de anonieme recruiter Judith of Eva blijkt te zijn. Of iemand van Baker & McKenzie of Allen & Overy. Van deze drie kantoren heb ik niet eens bericht gehad op mijn sollicitaties in het verleden. Geen afwijziging, geen bevestigingsmail, geen telefoontje. Niets. Geen. Enkel. Bericht. Tsja, daar sta je dan met je pretentieuze sociale competenties. Maar goed.

Maar je hebt gelijk. Bij meerdere kantoren wordt toch gekeken naar of je lid bent van een corps. Al merk ik, als allochtoon, dat er ook veel kantoren zijn die zich er wel voor open stellen. En als jij het gewoon goed kunt verklaren waarom jij niet uit huis bent gaan wonen tijdens je studie, wie zijn zij dan om anders te oordelen? Het is gewoon een kwestie van goed oriënteren, en niet voor deze corpora kantoren gaan.

Ik vind het overigens juist bewonderenswaardig wanneer studenten zich niet zomaar aansluiten bij een corps. Zeker 80% sluit zich aan omdat ze 'van horen zeggen' er beter van zullen worden en dat het later goed zal zijn voor hun carrière. Dan heb ik liever de student die de andere weg durft in te slaan, en mij kan overhalen met nevenactiviteiten die echt iets zeggen over een persoon. Zoals de student die zich heeft ingezet voor de faculteitsmagazine. Of de student die het initiatief heeft genomen een evenement te organiseren voor de buurt. Dat zijn dingen die voor mij toch echt wel meer zeggen dan dat je gewoon een corpsmalloot bent geweest.

Just my two cents.
Anoniem zei…
Mensen als Anoniem zijn precies de reden waarom ik niet op de Zuidas ben gaan werken. Ik ben een knor, cum laude afgestudeerd, onlangs gepromoveerd en verkeer in de luxepositie om een baan op de Zuidas af te kunnen slaan. Niet omdat het werk an sich mij niet zou bevallen, maar omdat ik echt gruw van een bedrijfscultuur waarin mensen als Anoniem de boventoon voeren. Verschrikkelijk. Dit soort recruiters doen hun kantoor dan ook meer kwaad dan goed. Mijn ervaring, gebaseerd op de rechtspraak en de academische wereld, is dan ook dat veel sterk gekwalificeerde juristen slecht uit de voeten kunnen met deze bedrijfscultuur, en daarom niet voor de topadvocatuur kiezen - terwijl het vak ze wel aanspreekt. Zonde.
B. zei…
En het is grappig dat zesjes-studenten die wel lid zijn geweest van een corps, wel worden aangenomen. Zo zijn twee vriendinnetjes van mij met zessen/zevens en een zesje voor hun scriptie nb, WEL aangenomen, omdat ze corpora waren. En dan bij bovengenoemde kantoren. Het is eigenlijk een studentenvereniging op de zuidas, waar mensen allemaal lid moeten zijn en anders is het de highway. Het heeft niets meer te maken met de sociale competenties die de anonieme recruiter aanhaalt, maar het draait puur en alleen om "ons kent ons". Je juridische kwaliteiten doen er niet eens meeer toe.
Allochtoon zei…
Hoezee, een online onderzoekje naar aanleiding van de interessante discussie hier op de ZoZa-blog! De advocatenkantoren mogen met de billen bloot!

Graag invullen als je als allochtone student weinig merkt van het diversiteitsbeleid bij advocatenkantoren.

http://www.thesistools.com/web/?id=235021
Anoniem zei…
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
rechtenstudent zei…
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
rechtenstudent zei…
Overigens wil ik erbij vermelden dat ik er geen baat bij heb om personen neer te halen. Ik vind alleen dat als er zo'n persoon werkt bij een bedrijf, dat dat aangekaart moet worden. Goede studenten worden de weg geblokkeerd terwijl er geen goed reden kan worden opgegeven door de recruiter. Dat zegt wat mij betreft genoeg.
Anoniem zei…
Racistisch is wel een erg naar woord, laten we het een voorkeur voor HSM noemen. Ten aanzien van je tweede punt, ik geloof niet dat zij zelfstandig het aannamebeleid mag bepalen, ze zal zich ook moeten manoeuvreren binnen de marges die zij van de verantwoordelijke partners krijgt.
rechtenstudent zei…
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Zwarte met het witte hart zei…
Reactie op het bericht van 'rechtenstudent' (6 december 15:43)

Het is mij ook eerder opgevallen dat bepaalde recruiters ineens ongeïnteresseerd gaan doen als ik bijvoorbeeld kleine vragen stel (na afloop van een bepaalde training bij een studievereniging bijvoorbeeld). Bij deze individuen is ineens geestelijke afwezigheid voelbaar, en de antwoorden zijn kortaf. Glimlach is dan ook minimaal, eigenlijk vrijwel afwezig. Het is mij opgevallen dat deze individuen (ik spreek amper recruiters - gelukkig) de (voor hen onbekende) persoon voor mij inderdaad hartelijk behandelden. Niet om arrogant te zijn, maar het kan niet liggen aan mijn vriendelijke houding (natuurlijk subjectief) of CV (bedoeling was dat de recruiters oordeelden over de indeling van mijn CV). Naar aanleiding van de interessante en herkenbare discussie hierboven heb ik deze twee ervaringen met recruiters ook besproken met een (autochtone) vriend. Wellicht is het voorbarig, maar wij komen tot de conclusie dat het wel heel toevallig moet zijn dat ik juist op die momenten zo onvriendelijk en ongeïnteresseerd werd behandeld, terwijl anderen voor en na mij met (meer) hartelijkheid werden ontvangen. Iedere mens voelt namelijk snel aan wanneer hij kil wordt behandeld (ik ook dus).

Het is ook een wereld van verschil hoe ik door hoogleraren of andere echte juridische professionals wordt behandeld (namelijk op inhoud, argumentatievermogen, maatschappelijke inzichten/betrokkenheid, kennis van (juridische) actualiteit). Op borrels en daarbuiten (studiegerelateerde activiteiten) heb ik vaak lange en inhoudelijke gesprekken met diverse hoogleraren en laatst ook met een partner van een 'magic circle'-kantoor. Laat ik het zo stellen: ik heb de recruiters gelukkig niet nodig om ergens binnen te komen nu ik door allerlei nevenactiviteiten voldoende contacten heb opgebouwd. Het lijkt mij alleen spijtig en verkwisting van talent (voor het bedrijf) als recruiters van grote kantoren bij voorbaat allochtonen (ook autochtonen die niet voldoen aan het standaardbeeld) negatief bejegenen. Hoewel ik niet van slachtoffertje spelen houd, is het aannemelijk dat de gemiddelde niet-westerse allochtoon in zijn leven wel een aantal gevallen van directe en indirecte discriminatie in Nederland heeft meegemaakt. Wanneer de recruiter, net als user ‘rechtenstudent’ hierboven schetst, opvallend negatief gedrag vertoont, dan valt dit zeker op. Ik vraag mij dan af wat dit moet betekenen: Je bent niet welkom? Doe maar geen sollicitatiepoging? Je bent niet interessant voor mijn kantoor? Ik wil naar aanleiding van deze ervaringen bepaalde kantoren ook aanbevelen om met meer zorgvuldigheid hun recruiters, het visitekaartje voor alle rechtenstudenten, aan te nemen. Meer concreet uitgedrukt: Neem recruiters met meer intellectuele bagage aan. Hoewel sociale conventies erg belangrijk zijn (informeel borrelen en netwerken bijvoorbeeld), zijn andere vaardigheden ook belangrijk voor een internationaal/landelijk advocatenkantoor. Winst kan alleen verhoogd worden door te investeren in de ontwikkeling van intelligent (om juridische problemen op te lossen bijvoorbeeld) en sociaalvaardig (relaties te behouden/netwerk te vergroten) personeel. Staar je niet blind op alleen ‘bestuurders’ van disputen en andere studiegezelschappen die vaak hun gebrek aan analytisch inzicht proberen te compenseren met een jaartje bestuur (elke ledenborrel komen zuipen en alle activiteiten bijwonen is over het algemeen voldoende om het jaar daarop bestuurslid te worden). Om intelligente en sociaalvaardige studenten, zowel autochtoon als allochtoon, binnen te kunnen halen is het nu eenmaal van belang dat de recruiter dit ook kan herkennen.
Anoniem zei…
Erg fijn dat aan dit onderwerp aandacht wordt besteed! Ik ben zelf dit jaar afgestudeerd (meerdere masters in twee steden). Tijdens mijn studie heb ik werkervaring opgedaan (stages, werkstudentschap, SA, juridische bijbanen). Ook ben ik tijdens mijn studie lid geweest van verschillende studieverenigingen en commissies.

Ik behoor tot de eerste generatie allochtoon en de eerste die een universitaire studie doet en inmiddels heeft afgerond. Mijn ouders zijn niet hier geboren. Ze konden mij ook niet vertellen hoe het was om naar een middelbare school te gaan of universiteit. Als oudste heb ik alles ook zelf moeten uitzoeken en alles moeten regelen. Hierdoor ben ik op een jonge leeftijd zelfstandig geworden. En oh ja, ik woon nog thuis. So what? Is dit echt zó erg dan? Mijn ouders hebben heel hun leven hard gewerkt om voor mij te zorgen. Ik ben bewust thuis blijven wonen om voor mijn ouders te zorgen. Bovendien ken ik genoeg autochtonen, die ook nog thuis worden. Toch is het raar dat bij sollicitatiegesprekken steeds wordt gevraagd of ik thuis woon. Dat is mi toch helemaal niet relevant! Ik ben zelfstandig, betaal mijn eigen rekeningen en doe het huishouden. Bovendien is het voor mij nu niet verstandig om uit huis te gaan omdat er nog zoveel onzekerheden zijn (bijv in welke stad ga ik werken?).

Ik snap dat de Nederlandse cultuur anders is en ik heb mij ook aangepast. Nu moeten de kantoren dat ook doen. Al een paar jaar hebben ze een diversiteitsbeleid maar ik merk er zelf niets van. Ik ken een aantal Nederlandse studiegenoten, die feesten en zuipen en lage cijfers halen en toch stages mogen lopen op de grote kantoren en zelfs worden aangenomen. Je wilt niet weten hoe ik vaak ik ben afgewezen voor een stage. Het grappig is dat de recruiters mij ook niet konden vertellen waarom ik was afgewezen.

Wat ook opmerkelijk is, is dat de hoofdvestiging van een aantal grote Angelsaksische kantoren in Londen zit en de diversiteit daar wél te zien is. Alleen in Nederland is dat niet zo en dat ligt echt aan niet aan de studenten. Er zijn genoeg allochtonen, die ambitieus zijn, mooie cijfers halen en binnen 4 jaar afstuderen. En toch worden de autochtonen, die feesten, zuipen en langer dan 4 jaar over de studie doen, aangenomen. Dat klopt gewoon niet! Het ligt gewoon aan de kantoren en hun recruiters in Nederland!! Zij moeten zich aanpassen en autochtonen niet voortrekken.
Sam zei…
Ik ben blij dat ik niet de enige ben. Ik heb ook een minder goede ervaring met de recruiters bij de grote kantoren. Ik ben onlangs afgestudeerd en heb bij meerdere kantoren gesolliciteerd. Het viel mij op dat ik bij de paar kantoren die hierboven al zijn genoemd, ik niet eens antwoord terug kreeg. Geen afwijzing, geen bericht over de afhandeling van mijn sollicitatie, gewoon geen bericht. Dat, terwijl een vriendinnetje van mij inmiddels wel bij een sollicitatieprocedure was betrokken bij een van de kantoren. Een autochtone vriendin. Een die wel veel ervaring had met studentenverenigingen en ik niet.

Ik ben in Londen bij een kantoor op bezoek geweest, een magic circle kantoor, en daar viel het mij ook op dat het zo multicultureel was. Zo divers. En de mensen die ik heb gesproken, hadden het nooit over studentenverenigingen, maar alleen over het werk dat ze deden, over de markt, over carrière en ambitie. En zij vinden het raar om te horen hoe de corpora-cultuur in Nederland heersend is.

Het is jammer dat advocatenkantoren zich niet meer openstellen voor allochtone studenten. Want er zijn volgens mij enorm veel topstudenten onder de allochtonen. En met recruiters als Anoniem, worden ze compleet over het hoofd gezien.
W zei…
Hoi!
Wat een verhitte discussies! Ik werk zelf niet bij een advocatenkantoor, maar waarom wordt er zoveel gesproken over het wel of niet gediscrimineerd worden bij bepaalde kantoren. Als je je als allochtoon niet gewaardeerd voelt bij een zuidas kantoor, kan je toch ergens anders solliciteren? Met de genoemde ervaringen, zou ik niet eens meer moeite willen doen om bij zo'n kantoor te werken!
Met het diverser worden van de clientele, zal het corporale zuidas kantoor vanzelf de aansluiting verliezen en zichzelf uitroeien..

Daarbij wil ik ook reageren op het citaat van anoniem "Als je je ergens bij wilt aansluiten, zul je de regels van die groep moeten volgen en niet kunnen verwachten dat de groep hun regels voor jou gaat veranderen. Als je dat niet wilt, bijvoorbeeld als je niet uit je comfort zone wilt treden en in een andere stad wilt gaan studeren, is dat een indicatie dat je mogelijk ook geen aansluiting bij de cliëntèle zult vinden."
Ik vind dat je ten alle tijde moet vertrouwen op je eigen kracht. Je anders voordoen dan je bent, enkel om geaccepteerd te worden door je 'nieuwe groep' is een utopie en niemand wordt daar gelukkig van. Heb jij jezelf een nieuwe identiteit aangemeten anoniem?
Bewust zijn van onderlinge verschillen en deze benoemen, is wel nuttig.
Zozuidas zei…
@ Allochtoon zei
Hoezee, een online onderzoekje naar aanleiding van de interessante discussie hier op de ZoZa-blog! De advocatenkantoren mogen met de billen bloot!

Zou jij ajb contact met ons willen opnemen? Op zozuidas@gmail.com? We hebben een oproep gedaan om de enquete in te vullen maar willen wel graag kunnen weten wat eruit komt! Pfoe jongens, dit maakt wel wat los zeg!

Grts, een ZoZa
Zozuidas zei…
@ Allochtoon, je blijft natuurlijk hartstikke anoniem als je contact met ons opneemt, als je dat wilt! Grts!
Anoniem zei…
Heel erg herkenbaar...

Ik ben inmiddels afgestudeerd en ook ik kan geen baan vinden in de advocatuur. Iedereen reageert altijd vol verbazing aangezien ik altijd van alles (bestuur, commissie, studeren in het buitenland, studentstage, juridische bijbanen etc.) heb gedaan. Na vele afwijzingen heb ik er zelfs over nagedacht om een punt achter mijn ambities in de advocatuur te zetten, maar gelukkig beschik ik over een gezonde dosis doorzettingsvermogen.

Ook ben ik het met Allochtoon eens. Waarom zouden wij allochtonen ons anders moeten voordoen? Advocatenkantoren willen toch juist meer diversiteit? Of is het gebakken lucht wat wordt verkocht aan rechtenstudenten?

@Zozuidas, ik hoop dat het onderzoekje wat veranderingen teweegbrengt want dat is hard nodig!!
Allochtoon zei…
Dat is ook de reden waarom ik het onderzoek ben begonnen. Zodat de advocatenkantoren bewust worden van wat er zich speelt onder de allochtone studenten. En dat zo'n mooi diversiteitsprogramma op de website niets voorstelt als er niet daadwerkelijk iets wordt gedaan.

Ik koppel zsm de resultaten aan jullie terug. Intussen zou ik jullie willen vragen om het onderzoek naar zo veel mogelijk allochtone studenten te sturen en te promoten. Zo komen we tot een betere conclusie en kan er wellicht daadwerkelijk iets teweeg worden gebracht bij zowel de Orde als bij de advocatenkantoren zelf.

Bedankt voor jullie tijd en moeite!
Bankier, waar het net zo treurig gesteld is zei…
Ik denk dat het voor de allochtonen heel jammer is, maar dat de zaken niet heel snel veranderen. Recruiters zijn hier onderdeel van het probleem, los van enig diversiteitbeleid.

De meesten hebben namelijk niet gewerkt in het beroep waarvoor ze rekruteren en missen dus vaak de vaardigheden om bepaalde kwaliteiten in mensen te herkennen die noodzakelijk zijn om te slagen. Daarom wordt er vaak gekozen voor het “juiste” cv omdat dit hun eigen werk makkelijk maakt en ze niet hoeven uit te leggen waarom Fatima zo geschikt, dit blijkt toch immers al uit het cv?

Lid zijn van een studentenvereniging is sowieso een overbodig iets. Dit is wellicht leuk voor de partner voor wie je werkt, maar een Engelse cliënt interesseert het niet of je nou in een prominente club zat bij Vindicat. Dit is een achterhaald iets uit de tijd dat lokale netwerken nog relevant waren, maar dat zijn ze volstrekt niet meer. Zeker niet bij grote kantoren waar de clientèle internationaal is.

Voor de recruitment dame hier dus, ik zou je werk dus eens serieus gaan nemen, motivatie is veel relevanter.

Overigens, diversiteitbeleid is natuurlijk een onzin iets. Maar ja, als je als kantoor niet streeft naar het binnenhalen van de beste mensen, echt “merit based”, maar klonen, dan kun je hier natuurlijk mooi een beetje sier mee maken.
Manne zei…
Toen ik ging studeren had ik een doel: zo snel en goed mogelijk afstuderen. Geen tijd voor een bestuursjaar, geen geld voor een jaartje studeren in het buitenland.

Ik miste met mijn cijferlijst gemiddeld een halve punt voor het 'cum laude' label. Ik scoorde bij de assessments van alle grote kantoren ver boven gemiddeld.

Ik kom uit Suriname en dat is te horen aan mijn accent. Met een stage en een bijbaan tijdens de studie bij twee verschillende Zuidas kantoren, de juiste Law Clinics en Business Courses had ik er wel geloof in, maar het is, na grofweg 150 brieven en zeker 40 gesprekken, toch niet gelukt.

Enkele vragen en opmerkingen uit die gesprekken:

'Je doet me denken aan Obama (of die ene acteur, vul in: Cuba Gooding Jr, Samuel L. Jackson, Denzel Washington of elke andere donkere acteur die ooit een enigszins welbespraakt persoon mocht uitbeelden).'
'Heb je buitenechtelijke kinderen?'
'Houd je van dansen? Zijn jullie goed in, he?'
'Ken jij Bouterse?'

Ik ben werkzaam in de advocatuur. Ik vraag mij ernstig af hoe het komt dat men de indruk heeft dat de ambities van allochtone starters wezenlijk anders zouden zijn dan die van autochtone starters. We willen tot de absolute top van ons vakgebied behoren, we willen voor topkantoren werken en we willen er dik voor beloond worden.

We waarderen alle initiatieven op het gebied van diversiteit. Hier is een suggestie: neem ons aan!
Chris zei…
Het monoculturele deurbeleid bij het kantoor met de rode stenen, heeft kennelijk niet geresulteerd in een harmonieuze werksfeer.

http://www.advocatie.nl/page?1,5412/kantoren/het_rommelt_bij_baker_mckenzie_zes_partners_weg
Anoniem zei…
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Chris zei…
Het is inderdaad onverstandig om te speculeren welk persoon er achter anoniem schuilgaat. Echter, uit de opgemaakte reacties valt wel waar te nemen dat er sprake is van een structureel beleid om de biculturele kandidaat subtiel buiten boord de deur te houden.

Zoiets zou niemand vrolijk moeten stemmen. De afgelopen tijd is er veel rond het thema 'integratie' te doen geweest. Terwijl politici eindeloos en oeverloos debatteerden, was een generatie biculturele studenten bezig met het bouwen aan hun toekomst. Nu ze eindelijk de vruchten willen plukken van hun jarenlange inspanningen, merken ze dat ze worden beoordeeld op criteria die volstrekt arbitrair en irrelevant zijn en louter bedoeld lijken als stok om hen te slaan.

Het is kantoren hun goed recht om in zee te gaan met wie ze willen. Laten wij dat voorop stellen. Maar dan moeten ze niet dubbelhartig een intentieverklaring ondertekenen die even serieus te nemen is als menig goede voornemen tijdens Oud en Nieuw. Het is het één of het ander. Wellicht dat 'naming and shaming' daarom niet eens zo een slechte zaak is, mits het uiteraard goed onderbouwd en met feiten onderlegd is. Ze hebben zich immers gecommiteerd en belofte maakt schuld.

Als alle biculturele studenten zich hier goed zouden groeperen en hun bevindingen wereldkundig gemaakt worden, dan zou je echt een bom onder een kantoor kunnen leggen.

Kantoren lijken groot en oppermachtig gezeteld in megalomane gebouwen, maar ze zijn ook ontzettend kwetsbaar.

De overheadskosten zijn enorm en leggen een zware wissel op het enige wat telt: de tucht van het geld. Op het moment dat helder en aannemelijk naar voren wordt gebracht dat er sprake is van een discriminerend deurbeleid zullen clientèn onder de publieke druk snel bezwijken en is de ondergang in gang gezet. Onderschat dit krachtenveld niet. Vooral Amerikaanse kantoren en hun clientèle zijn zeer gevoelig voor aantijgingen van racisme en/of seksuele intimidatie.

Advocatenkantoren die nu al nattigheid voelen, raad ik daarom aan een draaiboek achter de hand te houden en deze discussie nauwlettend te volgen.
Chris zei…
Het Advocatenblad heeft de enquête al opgepikt:

Lees:

Zuidas enquête

Toekomstige Zuidassers van allochtone afkomst worden via de site van Zozuidas opgeroepen deel tenemen aan een enquête. Zo wil men nagaan of Zuidas kantoren nog steeds (onbewust) selecteren op ‘OnsSoort Mensen.' Deze enquête is de voorlopige uitkomst van een discussie die eind vorige maand ontstond op de website van Zozuidas naar aanleiding van een bericht over een bijeenkomst van de Commissie Diversiteit van de Orde.
Anoniem zei…
@Zozuidas: gaan jullie dit artikel ook plaatsen op hereisthecity?
Anoniem zei…
Niet alleen bestaat op de Zuidas de tendens om de biculturele kandidaat buiten de deur te houden, maar iedereen die niet behoort tot wat de recruitmentdame zo treffend OSM noemt wordt het liefst buiten gehouden. Het is gewoon diep triest. Je moet niet doen alsof lidmaatschap van het corps iets voorstelt, want dat doet het niet. Je wordt er niet slimmer van, niet sociaal vaardiger en je wordt er zeker geen betere advocaat door.

Het heeft ook zeker te maken met incompetentie van de recruitmentdames, die meestal die kant opgaan omdat hun juridisch talent toch niet helemaal je van het is (ook al doet de dame in kwestie hier alsof ze de wijsheid in pacht heeft). Ze hebben geen enkele opleiding gedaan om aan de slag te gaan in de HR (wat toch echt wel een vak is als je het mij vraagt, waar ze niet het eerste de beste corpsmeisje voor zouden moeten aannemen). Deze dames zijn, zo heb ik uit eigen ervaring mogen meemaken, zo kortzichtig en gaan uit van volkomen verkeerde en achterhaalde 'hokjes'veronderstellingen (je MOET lid zijn geweest, je MOET buitenlandervaring hebben, zonder er bij stil te staan dat er wellicht heel veel goede redenen zijn om bepaalde activiteiten niet te ondernemen). Voor wat betreft mensen met een andere culturele achtergrond: juist die culturele achtergrond op zich en de moeite die iemand doet en heeft moeten doen om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur, kan een aanwinst op zich zijn. En nee, dit zijn inderdaad niet de mensen die je op een gemiddelde borrelavond van de studentenvereniging tegenkomt.

Het jammere is ook dat de recruitmentdame (en velen met haar) lijkt te denken dat het werkende leven een kopie is van het studentenleven. Maar in het werkende leven heb je natuurlijk niet perse precies dezelfde vaardigheden nodig als in het studentenleven en actief lidmaatschap van een gezelligheidsvereniging en een paar maanden in het buitenland lijken mij niet bepaald garanties voor het zijn van een weergaloos juridisch talent. Natuurlijk, het zijn wel indicatoren en ik zeg niet dat je helemaal niet naar deze zaken zou mogen kijken, maar wat er nu gebeurt is compleet doorgeslagen.

En zoals iemand eerder al zei, het is allang niet meer ons-kent-ons in de 'echte wereld', zeker niet bij de grote internationale kantoren. Je gaat mij niet vertellen dat de Russische cliënt geïnteresseerd is in jouw clubje of in jouw maandje studeren in Barcelona. Het is misschien leuk voor de gezelligheid onderling op kantoor (beetje een voortzetting van het studentenleven van de gemiddelde corpsbal), maar nuttig lijkt het mij verder niet.
Anoniem zei…
Vol interesse heb ik hier de reacties gelezen op het stuk, het heeft veel los gemaakt. Echter vergeet men denk ik wel een punt.

De Zuidas kantoren zijn mijns inziens helemaal niet uit op het recruiten van de beste juristen vers van de universiteit. Laten we eerlijk zijn, de eerste paar jaar is het werk bij de meeste kantoren juridisch niet erg verfrissend.

Juridisch niet erg interessant maar wel de lange dagen die erbij horen aan de Zuidas kantoren. Recruiters gaan daarom op zoek naar de mensen die het best binnen de groep vallen. Mensen die niet goed bij hun collega's liggen hebben eerder de neiging om zich te onttrekken van de groepsdruk. Deze groepsdruk uit zich vooral in de praktijk om lange dagen te maken. De eerste tijd bij een kantoor is er ook vooral gericht om een dergelijke groep jaargenoten te creëren. Na de eerste drie jaar pakken ze de beste uit hun groep om de rest te laten gaan.

Ik vermoed dat allochtonen vaker buiten de groep eerstejaars advocaten vallen, mede door het (overmatige) drankgebruik dat een bindend factor heeft binnen een dergelijke groepsdynamiek.
Allochtone advocaat zei…
Deze laatste reactie slaat dan toch de spijker op zijn kop. Het gaat inderdaad niet om de inhoud maar maar om de sociale cohesie dus niet om cum-laude maar om lidmaatschap op de Zuidas.

Allochtonen moeten zich niet zo afhankelijk opstellen, ga bij andere allochtonen werken. Begin je eigen kantoor. Ga in het buitenland werken. Doe een buiten-patroon. Begin als stagiair-ondernemer. Als ze ons niet willen als collega's dan maar als concurrenten.

Geloof me dat gebeurt al veel tot ergernis van de gevestigde O/orde want ze doelden met diversiteit niet op de concurrentie maar op werknemers waarmee bepaalde cliënten aansluiting zouden kunnen vinden.

Nederlanders hebben een andere geschiedenis dan Amerikanen. In Amerika is het merit-based in Nederland niet. Je moet dan ook altijd vraagtekens stellen als een Nederlander je wel aanneemt?
Zwarte met het witte hart zei…
@ Allochtone advocaatWat een onzinnige reactie. Wat een complete onzin om te stellen dat een allochtoon zich altijd moet afvragen waarom een autochtoon hem of haar aanneemt.

Daarnaast wil ik nog een aantal algemene en persoonlijke opmerkingen maken. Sommige (allochtone?) studenten benadrukken hier dat zij liever thuis wonen om allerlei redenen, en klagen tegelijkertijd dat dit door de juridische praktijk (in dit geval Zuidas) als negatief wordt ervaren. Het lijkt mij niet vreemd dat werkgevers die uitstekende arbeidsvoorwaarden aanbieden dit onwenselijk vinden. Het zelfstandig leven op kamers vergroot de zelfstandigheid en dwingt de student om uit zijn/haar comfortzone te treden. Daarnaast is het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden een must. Zeker als je weet dat je veel Lodewijk’s en Florentine's op de Zuidas zult tegenkomen. Je moet leren om te gaan met allerlei type mensen. Dit leer je het beste tijdens (nachtelijke) borrels van verschillende studenten/studieverenigingen en door het ontplooien van verschillende nevenactiviteiten waarin je continu leert samen te werken. Helaas zie ik genoeg allochtone (en autochtone) universitaire rechtenstudenten die tijdens hun studietijd geen opvallende activiteiten ontplooien. Ik vind het dan niet gek dat grote kantoren niet op zulke studenten zitten te wachten. Ik denk niet dat het per se te maken heeft met de biculturele achtergrond. Ook autochtoon Jan uit Achterhoek die geen interessante activiteiten onderneemt en niet zelfstandig woont zal bij dit soort kantoren geweigerd worden. Wanneer je na de studie direct 48 000-55 000 (belachelijk bedrag ) euro per jaar wil verdienen (als onervaren advocaat- stagiaire), dan is het aan jou om positief op te vallen tussen die duizenden rechtenstudenten. Mijn suggesties voor zinvolle activiteiten zijn ook: Upgrade je cijfers (het is echt geen moeilijke studie: taalvaardigheid, logisch redeneren en mensenkennis), rechtswinkel, bestuur studievereniging, symposium/congres organiseren, regelmatig borrelen in verschillende juridische facultaire verbanden, onderzoeksstage, student-assistent etc. Je hebt genoeg tijd (als student)om minimaal drietal nevenactiviteiten naast elkaar te doen. Iedere ervaring binnen (juridische) samenwerkingsverbanden is handig om een stap verder te komen (zowel qua zelfontplooiing als netwerk). Een week geleden heb ik bijvoorbeeld zonder problemen een stage van 4 maanden bij een Amerikaans advocatenkantoor in New York binnen gehaald (behoort qua omzet/grootte tot de top 150 in VS). Hoe? Men was onder de indruk van mijn cijferlijst, nevenactiviteiten (huidige activiteiten en afgeronde activiteiten) en daarnaast ben ik in staat om soepel en amicaal te communiceren met allerlei type mensen (van de zwerver op straat tot de hoogleraar). Sowieso zijn veel rechtenstudenten niet in staat om zichzelf echt te onderscheiden van de massa. Niet-westerse allochtone studenten zoals ik moeten begrijpen dat de vijver waaruit grote zuidaskantoren kunnen vissen groot is, en dat veel studenten wel verlangen naar een riant salaris en interessante carrièremogelijkheden. Over het algemeen ben je met een flinke sociaal-economische achterstand in Nederland geboren, dus is het ook niet raar, helaas, dat je wellicht gediscrimineerd wordt door de recruiters die zelf in een totaal andere omgeving zijn opgegroeid (ook als student). Als je weigering aan de poort wil voorkomen (en een relatief internationale baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden ambieert), dan is de studententijd een uitstekende mogelijkheid om aan jezelf te werken.

Het is goed dat deze discussie hier gevoerd wordt.
Anoniem zei…
mooi om te lezen dat iedereen hier er vanuit gaat dat anoniem van de recruitment een vrouw (communicatie) is. Uiteraard geselecteerd op uiterlijk.
Allochtone advocaat zei…
Nederlanders kenmerken zich doorgaans door een (latente?) VOC-mentaliteit. Economisch gewin staat voorop en dat vormt het epicentrum van de mentaliteit. Degenen onder jullie die de geschiedenis kennen en de actualiteiten volgen weten wat ik bedoel.

Het is in dat kader dat ik stel dat je als allochtoon de vraag moet stellen waarom een werkgever jou heeft aangenomen.

Er zijn namelijk kantoren die een allochtoon aannemen om diversiteitscijfers op te kunnen schroeven ten behoeve van buitenlandse cliënten die daar steeds vaker naar vragen. Vroeger speelden ook subsidies voor allochtone werknemers een rol bij die beslissing omdat bijvoorbeeld de Wet SAMEN toen nog gold. Ook zijn er kantoren die graag een nieuwe markt willen aanboren (kantoren in Marokko beginnen, ondernemende Turken binnenhalen, China-desks opzetten etc.) en daarvoor allochtone werknemers willen inzetten.

Aan de andere kant worden allochtone werknemers aangenomen zonder inzet van hun bi-culturele achtergrond. Dat komt omdat er in die gevallen alleen in naam sprake is van een bi-culturele achtergrond. Het gaat dan namelijk om (semi)corpsballen die niet te onderscheiden zijn van de blanke corpsballen voor wat betreft karakter, mentaliteit, gedrag en houding.

Tot slot zijn er allochtonen die zo goed zijn dat ze op zichzelf een economisch gewin zouden vormen voor de grote kantoren ondanks dat ze sociaal niet naadloos aansluiten op HSM. Deze potentiële winstboosters zijn wel welkom bij de grote kantoren. Om deze groep draait het als kantoren het hebben over allochtoon talent binnenhalen. Zij weten namelijk dat als ze die slag missen deze allochtonen over 20 jaar hun eigen grote kantoren hebben. Grote kantoren die zich geen zorgen hoeven te maken over hun diversiteitscijfers en waar de Amerikaanse cliënten voor warm lopen.

Vooruit kijken ook dat is de VOC-mentaliteit.
Se7en zei…
Wat is eigenlijk het OSM-gehalte binnen de jaarlijkse lichtingen van de ondernemingsrechtelijke selectiemasteropleidingen aan de RU en de VU? Witte sterren aan het firmament...
Nh zei…
Graag reageer ik op het citaat ''Je moet niet doen alsof lidmaatschap van het corps iets voorstelt, want dat doet het niet. Je wordt er niet slimmer van, niet sociaal vaardiger en je wordt er zeker geen betere advocaat door.''

Hoewel duidelijk moge zijn dat deze persoon zelf niet lid is en daarom hier niet over kan oordelen, is het ook nog eens een ongegrond en onjuist argument.
Het corps stelt zeker iets voor, anders werden mensen niet al honderden jaren lid. Het lidmaatschap brengt veel leerzame dingen met zich mee, men wordt geacht zich sociaal te ontwikkelen, je wordt enorm gemotiveerd om commissies te doen, actief te worden, en ja ook, met z'n allen naar de bibliotheek te gaan om te studeren. Je leert netwerken, contacten opbouwen, allerlei goede dingen voor de toekomst.
En ja, er is ook de corpsbal die louter bier zuipt, maar dit is een stereotype. De corpora worden al jaren in stand gehouden door actieve, slimme, studenten, anders zou het niet al jaren op zo'n succesvolle manier lopen. Het corps is meer dan zuipen, het is een manier om je eigen ontwikkeling te stimuleren. Dit kan ook zeker buiten het corps, maar het statement hierboven waar wordt gesuggereerd dat het corps niks toevoegt, is onzin.
Anoniem zei…
Ik krijg juist het idee dat lidmaatschap van een corps ontwikkeling (buiten sociaal zijn om) blokkeert nu de student geacht wordt veel tijd te investeren in het corps. Ik ken bijvoorbeeld geen juridische corpsleden die een honourstraject doen of verschillende nevenactiviteiten naast elkaar ontplooien. Het lijkt erop dat het corps te veel energie en tijd in beslag neemt, waardoor weinig ruimte bestaat om echt jezelf te bekwamen middels diverse activiteiten.
Bankier, waar het net zo treurig gesteld is zei…
NH,

Motivatie komt uit jezelf. Als je peer pressure nodig hebt om iets te doen. ben je sowieso ongeschikt. Al je opsommingen zijn leuk, maar dit zijn zaken die je net zo goed en wellicht nog veel beter op andere manieren kan ontwikkelen.

Lidmaatschap van een corps of welke vereniging dan ook, maakt iemand dus niet meer of minder geschikt voor een functie a priori. Behalve uiteraard als je voor klonen gaat, want helaas helaas zijn er maar weinig mensen die niet hun identiteit ontlenen aan onderdeel zijn van een irrelevante club. (Overigens zelf ook lid geweest)
Anoniem zei…
YES I CAN!

Ik ben Saida (allochtoon) inmiddels ruim 10 jaar aan het werk als jurist, zonder ook maar ooit zonder een baan te hebben gezeten (thank god).

Mensen, ik erger mij een beetje aan de negatieve klanken over een weer...en vooral het wij-zij denken. Als ik ergens vanwege de door mij gemaakte keuzes (ook ik woonde thuis en studeerde nota bene aan dezelfde uni als mijn zus, bij mijn ouders in de buurt) niet welkom ben, dan is dat TO BAD FOR YOU!
Anoniem zei…
Nh,
Ik, degene die het door jou aangehaald citaat schreef, ben het (uiteraard) niet met jou eens. Daarbij: zelf wel degelijk lid geweest.

Wat ik bedoelde is precies wat Bankier, waar het net zo treurig gesteld is zo mooi verwoordt. De activiteiten die je binnen een corps kunt ontplooien en de talenten die je daar (met nadruk:) eventueel kunt ontwikkelen (maar dit wordt naar mijn mening vaak toch wat dik aansgezet), kun je net zo goed elders ontwikkelen. Het corps is niet zaligmakend. Het is jammer dat binnen de Zuidas door corpsklonen naar corpsklonen wordt gezocht.
Anoniem zei…
@ Zwarte met het witte hart

Hoe kun jij nou voor iedereen bepalen dat het haalbaar is om naast je studie met hoge cijfers, er nog minstens 3 nevenactiviteiten naast te doen? Kun jij soms in mijn agenda kijken?
Ik denk dat je je sociale vaardigheden net zo goed kunt ontwikkelen met andere nevenactiviteiten zoals vrijwilligerswerk of bepaalde andere bijbanen. Ik heb dan niet bij een studentenvereniging gezeten, maar ik ben echt niet sociaal afgestompt of iets dergelijks. Daarnaast blijkt uit de praktijk, waarin ik al sinds het begin van mijn rechtenstudie werkzaam ben in diverse functies, dat ik ook zonder deze corpservaring prima kan functioneren en voldoende sociaal vaardig ben.
Jammer dat jij denkt in de positie te zijn voor mij te bepalen hoeveel nevenactiviteiten ik kan uitvoeren. Daarnaast zijn er ook studenten die wel volledig zelfstandig wonen en alles zelf bekostigen en daardoor gewoon 4 dagen per week moeten werken voor de kost, en daarnaast nog voltijd studeren. Maargoed. Jammer.
Anoniem zei…
Zoals al eerder werd gezegd hier, in andere landen wordt niet eens gekeken naar je activiteiten bij de studentenvereniging. In Engeland worden ook mensen bij topkantoren aangenomen zonder dat ze lid zijn geweest van een corps en daar zijn ze toch ook voldoende sociaal? Nogmaals, lid zijn van een corpora betekent echt niet dat je een wereld aan vaardigheden ontwikkelt. En niet lid zijn betekent echt niet het einde van de wereld. Waar het hier om gaat is dat je bij de Nederlandse kantoren wel een pre ziet voor corpsballen. En waarom dan? Om het ons-kent-ons cultuur.
Zwarte met het witte hart zei…
Begrijpend lezen is een vak apart, merk ik. Nergens heb ik namelijk gesteld dat lidmaatschap van corps nodig is om zinvolle activiteiten te ontplooien binnen de rechtenstudie. Er zijn ook genoeg studieverenigingen en andere studentenclubs (geen gezelligheidsvereniging) beschikbaar.

Het is heel goed mogelijk om verschillende nevenactiviteiten (dat is 100% vrijwilligerswerk by the way) te combineren met fatsoenlijke cijfers. Zelf ben ik daar een voorbeeld van, en daarnaast ken ik genoeg andere studenten die dat doen. Het is wel zo dat niet iedere student daar de capaciteiten voor heeft (planning, stressbestendigheid op bepaalde momenten, intelligentie of motivatie bijvoorbeeld).

Sommige studenten kiezen ervoor om 200 euro per maand extra te lenen, waardoor zij hun tijd kunnen investeren in zinvolle activiteiten in plaats kassawerk (ook goed om te doen - maar wellicht met mate als je hierdoor andere activiteiten kunt ontplooien).

Nergens zeg ik dat wat jij zegt niet prima is, alleen verwacht dan niet dat werkgevers waar je buitenproportioneel veel kunt verdienen op je zitten te wachten.
Allochtone advocaat 3.0 zei…
Buitenproportioneel verdienen. Misschien moeten ze daar eens mee ophouden zodat cliënten ook eens minder hoeven te betalen.

Anders beginnen allochtonen zelf hun kantoren met lagere tarieven en brokkelt de Zuidas langzaam vanzelf af.

Dat kan met de huidige technologie erg makkelijk zodat de Zuidas zich niet onoverwinnelijk hoeft te wanen.

Voor het overige je mist niks op de Zuidas beste allochtone student. Je uurloon is echt te vergelijken met dat van een administratief medewerker. Je werkzaamheden trouwens ook. Je uren overigens niet.
Anoniem zei…
Voor de (allochtone) studenten die moeite hebben om binnen te komen bij de grote kantoren, staar je niet blind op de uitstekende arbeidsvoorwaarden en het geld dat wordt geboden door kantoren of allerlei internationale beloftes die worden gemaakt. Ervaring leert dat (zeker op de lange termijn) je het toch niet uithoudt op een kantoor waar je je niet thuis voelt. Daarnaast zijn de meeste advocatenkantoren helemaal niet zo internationaal als ze pretenderen te zijn. Vaak zeggen ze dat ze internationaal zijn, maar dit betekent in de meeste gevallen slechts dat je uitmaakt van een groter netwerk, en niet per se dat internationale carrièremogelijkheden voor jou zijn weggelegd.

Als allochtone (inmiddels ex-)student, heb ik een breed CV opgebouwd en veel kantoren van binnen mogen zien. Hoe leuk de arbeidsvoorwaarden ook klinken bij de meeste kantoren, als je geen mensen vindt op zo'n kantoor met wie je het redelijk goed kunt vinden, dan hou je het nooit vol. Zelfs als je 'door' bent en aangenomen wordt door de recruiter, dan heb je alsnog tientallen partners die jou anders zullen behandelen dan de autochtone associates op kantoor. Want ook de partners geven de voorkeur aan een specifiek soort mens. Ik heb andere partners meegemaakt gelukkig, maar vrij weinig tot nu toe.

Ik ben onlangs afgestudeerd en heb bij vier kantoren inmiddels een aanbod gekregen; een big four en drie (internationale) advocatenkantoren. Hoewel het salaris bij de laatste een stuk hoger was, heb ik toch gekozen voor de big four. Waarom? Omdat ik voor het eerst het gevoel had dat ik op een 'leuk' kantoor zou komen. Geen gekke formaliteiten, geen absurde vragen over je CV of afkomst, en bovenal, geen pretentieuze mensen die doen alsof de wereld vergaat als je niet bij een studentenvereniging hebt gezeten. De gesprekken waren informeel, gezellig zelfs, en toch nog erg inhoudelijk. En dat had ik totaal niet bij de andere kantoren. Op een kantoor werd zelfs gezegd "Dus je bent Chinees? Maar je spreekt uitstekend Nederlands.."

Laat ik het daarbij laten.
Anoniem zei…
Overigens, carrière maken doe je vanzelf wel, of het op kantoor A is of kantoor B. Zolang je er hard voor werkt en ervoor zorgt dat je de beste wordt in wat je doet, komt het vanzelf wel. Dan kan je het net zo goed leuk voor jezelf maken en voor een kantoor gaan waar jij je het prettigst bij voelt, toch?
Anoniem zei…
Graag zou ik aan deze hete brij van discussies willen toevoegen dat het ook goed kan gaan. Ik ben zelf een allochtoon van de eerste generatie en heb me bewust nooit aangesloten bij een studentenvereniging (ik had daar geen zin in en geen tijd voor, want ik moest hard werken om de studie op kamers en buitenlandse exchanges te kunnen bekostigen).

Momenteel werk ik bij een 'magic circle' kantoor en ik voel niet dat ik daar anders dan de rest word behandeld vanwege mijn huidskleur. Ik kende niemand van dat kantoor toen ik er kwam solliciteren en ik geloof dat ik op basis van meritocratie aangenomen.
Anoniem zei…
Wellicht kan ik met onderstaande een nieuw perspectief aan de discussie toevoegen?

Onder diversiteit wordt in NL verstaan: Rachid, Achmed, Fatima en Stanley uit Den-Haag Moerwijk, Schilderwijk, Rotterdam Zuid en Amsterdam Noord, Nieuw-West en Oost. Laag-opgeleide ouders en omgeving met minder kansen dan de uit de middenklasse afkomstige corporale Zuid-asser.
Ook ik deel de beewondering voor deze groep om het diploma dat ze behaalt hebben en de hoogte van hun cijfers en evt. nevenactiviteiten terwijl ze uit een minder kansrijk milieu komen.

Wat versta ik nu onder diversity en waarom begrijp ik dat recruiters niet warm lopen voor onze Allochtonen?:

Waar ik gestudeerd heb waren er vele internationale studenten: uit Mozambique, El-Salvador, etc. etc. Allen uit affluent families met ouders als diplomaat, minister of directeur van een grote onderneming. Deze internationals hadden spraken vaak naast Engels nog Spaans, Frans of Portugees, hadden vaak jaren in verschillende landen gewoond en wisten goed hoe een netwerk op te bouwen en te gebruiken. Omdat ze op een international High School hadden gezeten spraken ze vloeiend Engels en hadden zo geen enkele moeite zichzelf te verkopen op sollicitatie gesprekken, binnen of buiten NL.

Voegt de NL allochtoon wel genoeg toe?

Daarnaast wil ik toevoegen: er is absoluut ook sprake van discriminatie en vooroordlen bij sommige recruiters.
TS zei…
Wat is nu de hele point meneertje-ik-ben-wit-en-ik-zit-vastgeroest-op-de-Zuidas:
De allochtoon die binnen komt met de excellente cv die gelijk staat aan die van Piet Jansen, wordt niet aangenomen omdat hij of zij 'niet bij het kantoor past' terwijl Piet er glansrijk doorheen komt. Nou een vraag voor u na al die slappe verhalen van u hierboven: zou dat nou serieus opgaan voor 95% van de allochtonen? (en ga me niet vertellen dat 'de allochtoon' niet aan de Zuidas zou willen werken)

Ik ben zelf nog witter dan deze pagina en ik schaam me diep bij 'uw groep' te horen met zulke opvattingen.
Anoniem zei…
7 maanden verder en nog geen baan. Ja, ik ben ook een Allochtoon en had nooit verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Die studie aan de universiteit afmaken en dan kan ik eindelijk mijn droom waarmaken, advocate worden, dacht ik. Nee, hoor, hoop sollicitaties, afwijzingen en nog altijd geen baan. Ik word niet eens uitgenodigd op gesprek, alleen maar afwijzingen zonder geldige reden. Zou ik toch maar de advocatuur de rug toekeren, of juist tegen ze werken. Als ze me niet in hun midden willen, dan werk ik ze wel tegen denk ik.

Lastig, geboren en getogen in Nederland, had ik nooit verwacht dat ik het zo moeilijk zou krijgen om een baan te vinden. Het is niet alleen de advocatuur maar nu mag ik blij zijn als ik uberhaupt een baan vind. Ja, op mbo niveau willen ze me graag hebben maar een functie op WO-niveau krijg ik allerlei 'smoesjes' te horen om niet in de procedure voortgezet te worden.

Dit had ik niet verwacht van Nederland, mijn Nederland, want ik kom hier ook vandaan maar ik word hier weggestuurd, hier ver vandaan.

Ja, zuidaskantoren willen inderdaad minder allochtonen, ken daar zeker werkende advocaten die dit beamen.. Maar goed, als zij mij niet willen, dan hoef ik hen ook niet. Ik kniel echt niet voor ze, gelukkig is mijn marokkaanse trots blijven staan. Ik kom er wel met of zonder hen, daarvoor zijn wij, allochtonen, gelukkig een tikje slimmer dan de kaasetende Nederlander!
Hoi,

Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening, hypotheek, auto lening, studenten leningen, consolidatie van schulden leningen, ongedekte leningen, risicokapitaal, enz .. Of heb je geweigerd een lening door een bank of een financiële configuratie van een of meer redenen. Je liever hun krediet oplossingen! Ik ben een dominee, een private geldschieter, de kredietverlening aan bedrijven en particulieren in een lage en betaalbare rente van 2%. Interesse? Neem contact met ons om de lening om de overdracht te volgen binnen 48 uur te behandelen. CONTACT: danieljohnsonltd@gmail.com
         Application Details

naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Huwelijkse staat:
adres:
ligging
Status:
Postcode:
land:
telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Leenbedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen.

Terug naar mij zo snel mogelijk met de bovenstaande informatie voor meer informatie.
Hoop van je te horen.
Bedankt en God zegene u,
Pastor Daniel Johnson
Eudocie Gomez zei…
Hallo
Ik ben mevrouw Eudocie is op zoek naar lening voor meer dan 3 maanden,
Ik heb vele malen gek gehouden op lening die tussen afzonderlijke sites
willen is een lening die tussen individu in verschillende mensen.
Maar telkens als ik door valse kredietverstrekkers en
op het einde krijg ik om het even wat niet op mijn account. Maar gelukkig ben ik
een naam gespeld alfredo echt eenvoudige en vriendelijke man die kreeg hulp
vinden mijn lening van € 250.000 kreeg ik op mijn account 48 uur
Na zonder teveel protocollen.
Dus je die in nood zijn net als ik, kunt u schrijven naar hem en
Leg uw situatie zijn e-mail zou kunnen helpen:
zambranoalfredo12@gmail.com
!!! Niet negeren, de tijd nemen om getuigenis LEZEN !!!
Mijn naam is Ms. VETA Bordeianu 40 jaar Ik ben een moeder van een 3 jaar oude dochter. Een maand geleden mijn dochter leed aan hersenkanker. Ik had € 20.000 om ervoor te zorgen zijn herstel, zodat ik op zoek gaan naar lening. Maar helaas voor mij ik was te bedriegen schuldeiser geen keuze Ik volhardde in mijn zoektocht naar geluk dat mijn moed zette me op het juiste persoon Karen GARCIA PINTO dame die gaf me een lening van € 20.000 in 72 uur slechts per bank bankieren, waarbij de genezing van mijn dochter en de opening van mijn kleine bedrijven toegestaan. Deze test is voor u die moe zijn van de door de banken wordt afgewezen. Weet je genoeg om je hoofd onder je financiële problemen brengen. Je nodig hebt dringend, snel, betrouwbaar en legitiem één adres financiering bevredigend te zijn. E-mailadres:
pinto.karen01@gmail.com
Eindig uw financiële zorgen nu: ik kan lachen, dat godvrezend man, die had verzekerd € 220.000 en twee van mijn collega's kreeg ook leningen van deze man, zonder enige moeite. Ik adviseer u niet naar de verkeerde persoon te kiezen, zult u zeker een aanvraag voor een geld lening voor uw project en elkaar. Ik schreef dit bericht, omdat de heer Pendelis Rijkdom, maakte me voel me gezegend hun leningen. Het is via een vriend die ik ontmoette deze eerlijke en genereuze godvrezend man, die hielp me dit fonds te betalen voor de lening van je leven, je financiële hulp nodig hebt, je bent geplakt, hebben geen toegang tot bankkredieten niet niet hebben, of gunste van de bank voor de financiering van uw bouw, vastgoed ontwikkeling, de ontwikkeling van uw bedrijf uw eigen bedrijf, moet je gezien hebben en geld, slecht krediet verdienen of geld nodig om rekeningen of schulden te betalen. Daarom raden wij u aan om er naartoe te gaan, neem dan contact op en te voldoen aan met u voor de diensten die u vragen. Contactadres: pwloancompany484@gmail.com

Eindig uw financiële zorgen
Ik kan lachen met deze man die ik ontvang een lening van zijn bedrijf

Eindig uw financiële zorgen

Ik ben Nancy Neupane uit de VS, Boston ik kan lachen met deze man Lance Robert Ik kreeg een lening van $ 65,000.00 dollar van zijn bedrijf en twee van mijn collega's kreeg ook zakelijke kredieten en persoonlijke leningen van deze man ook zonder enige moeite. Met net geen onderpand vergoeding en de overdracht optie raad ik u niet aan de verkeerde persoon kiezen als u daadwerkelijk een aanvraag voor een geld lening voor uw project en alle andere. Ik dit bericht te publiceren omdat de heer Lance Robert gaf me het gevoel rooster met deze lening. Het is door een vriend die ik ontmoette deze eerlijke en genereuze man, die hielp me deze lening. Om je leven te regelen, geld nodig u, u bent geplakt, geen toegang tot bankkredieten, of hebben niet het voordeel van een bank, moet u de financiering van uw bouw, vastgoed ontwikkeling, het creëren van je eigen zaken van uw persoonlijke zaken, u hebben gezien en de noodzaak om geld, een slechte krediet te maken of geld nodig om rekeningen of schulden te betalen. Dus ik raad u aan contact op te nemen en te voldoen aan u voor de diensten die je vraagt ​​hem. Zijn e-mail adres: ............ lanceloanfirm002@yahoo.com
Neem contact op met hem voor meer informatie, duidelijk en eerlijk. Contact met hem via e-mail: lanceloanfirm002@yahoo.com
Regards

Nancy Neupane
Harry Smith zei…
Welkom bij HARRY SMITH Service Company (een persoonlijke service voor al uw financiële behoeften) Wij bieden lening tegen een zeer lage rente van 3%, en we bieden persoonlijke leningen, consolidatie van schulden leningen, risicodragend kapitaal, leningen, venture capital, zakelijke leningen, onderwijs leningen en leningen voor welke reden dan ook en dringende behoeften !. met een maximale looptijd van 10 jaar. Ben je afgewezen door uw bank? Heeft u slecht krediet? Heeft u onbetaalde rekeningen? Ben je in de schulden? Je nodig hebt om een bedrijf te starten? Zorgen niet meer, want we zijn hier om u een lage rente lening. Onze lening varieert van $ 5000 USD en $ 100, 000,000.00 We lenen ook in Amerikaanse dollars en Euro US !! Neem vandaag nog contact via e-mail; harrysmith00003@gmail.com
Sandra Alive zei…
Voor de gewenste QUICK betaalbare lening, EMAIL dawsonlewisloancompany@yahoo.com

Hallo, ik ben Sandra Alice woont momenteel in New Jersey, USA. Ik ben een weduwe op dit moment met twee kinderen en ik zat vast in een financiële situatie in juni 2015 en ik nodig had om te herfinancieren en te betalen mijn rekeningen. Ik probeerde op zoek naar leningen van verschillende lening bedrijven zowel particuliere als zakelijke, maar nooit met succes, en de meeste banken daalden mijn krediet. Maar zoals God zou hebben, werd ik voorgesteld aan een man van God een onderhandse lening geldschieter die gaf me een lening van $ 105,000USD en vandaag ben eigenaar van een bedrijf en mijn kinderen doen het goed op het moment, als je moet contact opnemen met een bedrijf met verwijzing naar het beveiligen van een lening zonder onderpand, geen credit check, geen co ondertekenaar met slechts 2% rente en betere terugbetaling plannen en planning, kunt u contact opnemen met dhr Calvin Scott. Hij weet niet dat dit nu doe, maar ik ben zo blij en ik besloot om mensen te laten meer over hem te leren kennen en ook wil ik God om hem te zegenen more.You kan contact met hem via zijn e-mail: (dawsonlewisloancompany@yahoo.com) Or TEL: +14105016847Voor de gewenste QUICK betaalbare lening, EMAIL dawsonlewisloancompany@yahoo.com

Hallo, ik ben Sandra Alice woont momenteel in New Jersey, USA. Ik ben een weduwe op dit moment met twee kinderen en ik zat vast in een financiële situatie in juni 2015 en ik nodig had om te herfinancieren en te betalen mijn rekeningen. Ik probeerde op zoek naar leningen van verschillende lening bedrijven zowel particuliere als zakelijke, maar nooit met succes, en de meeste banken daalden mijn krediet. Maar zoals God zou hebben, werd ik voorgesteld aan een man van God een onderhandse lening geldschieter die gaf me een lening van $ 105,000USD en vandaag ben eigenaar van een bedrijf en mijn kinderen doen het goed op het moment, als je moet contact opnemen met een bedrijf met verwijzing naar het beveiligen van een lening zonder onderpand, geen credit check, geen co ondertekenaar met slechts 2% rente en betere terugbetaling plannen en planning, kunt u contact opnemen met dhr Calvin Scott. Hij weet niet dat dit nu doe, maar ik ben zo blij en ik besloot om mensen te laten meer over hem te leren kennen en ook wil ik God om hem te zegenen more.You kan contact met hem via zijn e-mail: (dawsonlewisloancompany@yahoo.com) Or TEL: +14105016847
Sandra Alive zei…
Voor de gewenste QUICK betaalbare lening, EMAIL dawsonlewisloancompany@yahoo.com

Hallo, ik ben Sandra Alice woont momenteel in New Jersey, USA. Ik ben een weduwe op dit moment met twee kinderen en ik zat vast in een financiële situatie in juni 2015 en ik nodig had om te herfinancieren en te betalen mijn rekeningen. Ik probeerde op zoek naar leningen van verschillende lening bedrijven zowel particuliere als zakelijke, maar nooit met succes, en de meeste banken daalden mijn krediet. Maar zoals God zou hebben, werd ik voorgesteld aan een man van God een onderhandse lening geldschieter die gaf me een lening van $ 105,000USD en vandaag ben eigenaar van een bedrijf en mijn kinderen doen het goed op het moment, als je moet contact opnemen met een bedrijf met verwijzing naar het beveiligen van een lening zonder onderpand, geen credit check, geen co ondertekenaar met slechts 2% rente en betere terugbetaling plannen en planning, kunt u contact opnemen met dhr Calvin Scott. Hij weet niet dat dit nu doe, maar ik ben zo blij en ik besloot om mensen te laten meer over hem te leren kennen en ook wil ik God om hem te zegenen more.You kan contact met hem via zijn e-mail: (dawsonlewisloancompany@yahoo.com) Or TEL: +14105016847
Julia Lukas zei…

Wie ich mein Wunschdarlehensbetrag von einem zuverlässigen und Vertrauen Loan Company (adrianfinancefirm@yahoo.com

Hallo an alle, mein Name ist Julia Lukas, ich lebe in Sachsen, Deutschland. Hier bin die Güte Gottes auf mein Leben zu bezeugen, wie er mich von Adrian Finance Firma bekam mein Darlehen zu machen {(adrianfinancefirm@yahoo.com)} bin eine Witwe mit zwei Kindern, das Leben war für mich die Hölle, weil es kein Geld zu kümmern sich um mich und meine Kinder nach dem Tod meines Mannes. Ich entschied mich für ein Darlehen zu suchen, so dass ich ein Geschäft starten können, aber leider war ich zwei Mal von verschiedenen internationalen Kreditgeber betrogen worden, die behaupteten, die Kreditgeber direkt in diesem Forum hier zu sein, dachte ich, ihre Kreditvergabe war real und ich angewendet, aber sie nie gab mir Kredit. Ich verlor die Hoffnung auf Darlehen Kreditgeber im Internet und war verwirrt und frustriert, bis ein Freund von mir vorstellen, mich zu Herrn Alexander Adrian der Geschäftsführer Adrian Finance Firma, die mich mit einem Darlehen von meinem Wunsch helfen versprochen, und er tat es wirklich, als er ohne jegliche Verzögerung versprochen, obwohl ich Zweifel hatte, aber wollte es nur einen Versuch zu geben und zu meiner größten Überraschung der Darlehen war Übertragung auf mein Bankkonto. Ich hätte nie gedacht, es gibt immer noch zuverlässig und echte Darlehen Kreditgeber, bis ich Herrn Alexander Adrian traf, der mir wirklich geholfen, mit einem Darlehen in Höhe von $ 190,000.00usd und änderte mein Leben zum Besseren. Ich weiß, dass es noch viele Darlehen-Sucher sind da draußen, suchen nicht mehr und kontaktieren Sie den gottesfürchtige Mann für ein Darlehen heute. Herr Alexander Adrian, seine Fürsorge und Verständnis. wenn Sie in der Notwendigkeit einer dringenden Darlehen oder die Finanzierung wollen für Ihre Projekte schnell und schnell, so fühlen sich frei Adrian Finance Firma per E-Mail-Adresse zu kontaktieren: {adrianfinancefirm@yahoo.com} durch Unternehmens-Websites: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/. Ich glaube, er wird Ihnen helfen, weil er eine Menge Leute auf der ganzen Welt, dank geholfen hat.
Julia Lukas zei…

Wie ich mein Wunschdarlehensbetrag von einem zuverlässigen und Vertrauen Loan Company (adrianfinancefirm@yahoo.com

Hallo an alle, mein Name ist Julia Lukas, ich lebe in Sachsen, Deutschland. Hier bin die Güte Gottes auf mein Leben zu bezeugen, wie er mich von Adrian Finance Firma bekam mein Darlehen zu machen {(adrianfinancefirm@yahoo.com)} bin eine Witwe mit zwei Kindern, das Leben war für mich die Hölle, weil es kein Geld zu kümmern sich um mich und meine Kinder nach dem Tod meines Mannes. Ich entschied mich für ein Darlehen zu suchen, so dass ich ein Geschäft starten können, aber leider war ich zwei Mal von verschiedenen internationalen Kreditgeber betrogen worden, die behaupteten, die Kreditgeber direkt in diesem Forum hier zu sein, dachte ich, ihre Kreditvergabe war real und ich angewendet, aber sie nie gab mir Kredit. Ich verlor die Hoffnung auf Darlehen Kreditgeber im Internet und war verwirrt und frustriert, bis ein Freund von mir vorstellen, mich zu Herrn Alexander Adrian der Geschäftsführer Adrian Finance Firma, die mich mit einem Darlehen von meinem Wunsch helfen versprochen, und er tat es wirklich, als er ohne jegliche Verzögerung versprochen, obwohl ich Zweifel hatte, aber wollte es nur einen Versuch zu geben und zu meiner größten Überraschung der Darlehen war Übertragung auf mein Bankkonto. Ich hätte nie gedacht, es gibt immer noch zuverlässig und echte Darlehen Kreditgeber, bis ich Herrn Alexander Adrian traf, der mir wirklich geholfen, mit einem Darlehen in Höhe von $ 190,000.00usd und änderte mein Leben zum Besseren. Ich weiß, dass es noch viele Darlehen-Sucher sind da draußen, suchen nicht mehr und kontaktieren Sie den gottesfürchtige Mann für ein Darlehen heute. Herr Alexander Adrian, seine Fürsorge und Verständnis. wenn Sie in der Notwendigkeit einer dringenden Darlehen oder die Finanzierung wollen für Ihre Projekte schnell und schnell, so fühlen sich frei Adrian Finance Firma per E-Mail-Adresse zu kontaktieren: {adrianfinancefirm@yahoo.com} durch Unternehmens-Websites: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/. Ich glaube, er wird Ihnen helfen, weil er eine Menge Leute auf der ganzen Welt, dank geholfen hat.
Hallo aan allen!
Ik ben Marilena SPADA commercieel directeur van een bedrijf (kbF) krediet - besparingen - financiering zodat ik wil zetten u parfum desgewenst bij toeval een om krediet te krijgen voor de impasse veroorzaakt door de banken, door de afwijzing van uw records toe te passen voor de fondsen. U wilt een om krediet te krijgen voor de uitvoering van uw projecten, uw activiteiten; Bouw van uw huizen; Huur een huis of appartement; Aankoop huis Etc. Credit - besparingen - financiering heeft een aanzienlijk kapitaal dat van 5000 euro, 10.000 euro tot 9,500,000 euro aan allen die in financiële nood of individuen die willen hebben van een lening in de korte tijd kan verlenen. Als de rente is tussen 2 tot 4% afhankelijk van het gewenste bedrag.
Voor meer informatie neem contact met ons op:
marilena.spada01@gmail.com
Heb je een lening nodig?

Goedendag, Heeft u een dringend lening nodig hebt om uw financiële behoeften op te lossen, Wij bieden lening, variërend van $ 5,000.00 tot $ 10.000.000,00 Max, we zijn betrouwbaar, efficiënt, snel en dynamisch, met 100% Gegarandeerd We geeft ook lening (Euro's, Ponden . en Dollars) de rente van toepassing is op alle leningen is (3%) als u geïnteresseerd bent weer terug naar ons via (helpcareserviceportal@gmail.com) Verleende diensten zijn onder andere:

*Verbouwing
* Inventor Leningen
* Auto Leningen
* Schuldenconsolidatielening
*Kredietlijn
* Tweede Lening
* Business Leningen
*Persoonlijke leningen
* International Loans.

Contact e-mail: helpcareserviceportal@gmail.com
Bedankt.
bernado zei…
Las ik een getuigenis van een lening die sprak van een eerlijke en serieuze man. en ik contact opgenomen met automatisch deze man aan het begin dat ik dacht dat hij was als andere nep kredietverstrekkers deze man is uitzonderlijk, eerlijk en ernstig ik zweer namens God het is dankzij hem dat ik mijn lening van 90.000 € ik zo verbaasd was dat ik zelfs niet voorstellen kon dat er nog echte eerlijke kredietverstrekkers via internet had. Ik garandeer u dat ik de lening in de laatste week op bankrekening en met dit geld, ik vervolgens ontvangen instellen mijn problemen om mijn rekeningen te betalen. . Als je wilt om de lening, adviseer ik u om naar deze man als u behoefte heeft aan een lening zult u nooit teleurgesteld worden. Hier is zijn e-mail adres: e-mail adres claudecahrpentie@firemail.de
bernado zei…
Hallo, zijn echte mensen die hoe om te helpen hun collega opluchting weten wanneer zij lijden. Deze man gaf me een lening van 70.000 € zonder helemaal bemoeilijken mij de taak op het niveau van de documenten die banken in leningsaanvragen verplichten. Als u in financiële nood, dankzij hem heb ik vandaag de super markt op de hoek, hij mijn redder is en ik niet wat weet te doen dit is waarom ik besloot vandaag om te getuigen in zijn voordeel u kunt per mail contact en volg de instructies en u zult tevreden in maximum 48 uur. Bevestigt en dit moment als het gebeurd dat u behoeften hebben een lening neem contact met hem. Zodat u die in nood net als ik u kunt naar hem schrijven en hem uw situatie uitleggen zijn e-mail zou kunnen helpen claudecahrpentie@firemail.de
Julia Lukas zei…
Hoe ik heb mijn gewenste Leningen van een betrouwbare en Trust Loan Company (adrianfinancefirm@yahoo.com)

Hallo allemaal, Mijn naam is Julia Lukas, ik woon in Saksen, Duitsland. Ben hier om de goedheid van God getuigen op mijn leven, hoe hij maakt me heb mijn lening van Adrian Finance Firm {(adrianfinancefirm@yahoo.com)}. Ben een alleenstaande moeder met twee kinderen het leven was een hel en ongemakkelijk voor mij na de dood van mijn man. Voor mij om te zorgen voor mijn kinderen te nemen moest ik op zoek naar een lening aan het opstarten van een bedrijf, omdat niemand bereid was om mij te helpen en ik besloten om te zoeken naar een lening kredietverstrekker online, maar helaas werd ik twee keer opgelicht uit diverse internationale lening kredietverstrekkers die beweerde kredietverstrekkers zijn hier in dit forum, ik dacht dat hun kredietverlening echt was en ik toegepast, maar ze nooit gaf me lening. Ik verloor de hoop op lening kredietverstrekkers op internet en was in de war en gefrustreerd, totdat een vriend van mij te introduceren me aan de heer Alexander Adrian directeur van Adrian Finance Firm, die beloofde om mij te helpen met een lening van mijn verlangen en hij echt deed wat hem beloofde zonder enige vorm van vertraging, al had ik twijfels, maar wilde alleen maar om het eens te proberen en tot mijn grootste verbazing de lening was transfer naar mijn bankrekening. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds betrouwbaar en echte lening kredietverstrekkers totdat ik ontmoette de heer Alexander Adrian, die me echt geholpen met een lening van € 145,000.00Euro en veranderde mijn leven voor het beter. Ik weet dat er nog veel lening zoekers die er zijn, zoekt niet meer en contact opnemen met de godvrezende man voor een lening vandaag. De heer Alexander Adrian, zijn zorgzaam en begrip. als u behoefte heeft aan een dringende lening of wilt u financiering voor uw projecten snel en snel, dus neem dan gerust contact Adrian Finance Firm via e-mailadres: {adrianfinancefirm@yahoo.com} of via websites van bedrijven: http: //adrianfinancefirm.bravesites.com /. Ik geloof dat hij zal je helpen, omdat hij een heleboel mensen over de hele wereld heeft geholpen, bedankt.
U bent op zoek naar lening te doen herleven van uw activiteiten, voor de realisatie van een project, of te kopen zelf een appartement; maar helaas de Bank vraagt u aan de voorwaarden die u niet in staat om te voldoen aan zijn. Wees ervan bewust dat er een dame door de naam van madame Jessica die gaf me een lening van 20000€, zodat ik kan mijn schulden te dekken. Dus neem jullie die in behoeften gewoon contact met mevrouw Jessica voor meer informatie.
Adres aan: jessiccamuller@gmail.com
Bent u behoefte aan financiële hulp en je weet niet waar te gaan of wie te vertrouwen Contacteer ons vandaag voor uw droom lening via E-mail:? Financialllp@gmail.com
PASTOR Luiz Barata Ribeiro
Jamie Freeman zei…
Bent u op zoek naar een echte lening ?? Heeft u behoefte aan een lening van welke aard dan ook en om welke reden ?? Bent u op zoek naar een nieuw huis te kopen en u een lening nodig ?? We zijn eindelijk hier om te helpen als we bieden een betrouwbare leningen tegen slechts 2% rente. Geïnteresseerde leners zijn om nu contact met ons op (Freemanloanfinance@gmail.com), Freemanfinance.webs.com en krijg er leningen vandaag.

Bedankt.
Jamie Freeman
Website: www.Freemanfinance.webs.com
telefoon: +13234024181
Jamie Freeman zei…
Heb je een lening nodig? Ben je in de schulden? Wilt u een bedrijf te starten en kapitaal nodig? Heeft u behoefte aan leningen of financiering voor welke reden dan ook? Heeft u een lage credit score en je bent vinden het moeilijk om een ​​lening te krijgen van lokale banken en andere financiële instituten? Heeft u een lening of om welke reden nodig? Uw hulp is eindelijk hier als we bieden financiering Zoals:

a) persoonlijke lening, onderwijs, Hypotheken
b) Business Start-up en Business Expansion.
c) Consolidatie van de schuld

Wij bieden lening tegen lage rente van slechts 2% en zonder credit check, onze diensten zijn snel en zeer betrouwbaar als leningen binnen 12 uur van toepassing zijn goedgekeurd, bieden wij een minimum van 2000 tot een maximum van € 10 miljoen, leningen worden alleen aangeboden aan mensen ouder dan 18. Indien u interesse in onze diensten, bent u verplicht om ons te contacteren via e-mail op (Freemanloanfinance@gmail.com) en ontvang uw lening vandaag.

Jamie Freeman
E-mail: Freemanloanfinance@gmail.com, Freemanloans@hotmail.com
Website: Freemanfinance.webs.com
Bedankt voor uw begrip om uw contact als we afwachten.
beson west zei…
HOE KREEG IK EEN LENING VAN [SAMMYLOANCOMPANY@YAHOO.COM]

Hallo vrienden! Mijn naam is JULIEN GARCIA. UIT TEXAS USA. Ik wil getuigen van de goede lening geldschieter die licht aan me toonde nadat opgelicht door 2 andere Internet internationale geldgever, beloven zij allen te geven me een lening na het maken van me betalen een heleboel vergoedingen die niets opleveren en geen positief resultaat bedroeg. Ik verloor mijn harde geld verdienen en het was een totaal van 6, 000USD. Een dag als ik was het browsen via het internet op zoek gefrustreerd toen kwam ik een getuigenis vrouw die was ook opgelicht en uiteindelijk kreeg gekoppeld aan een legit lening bedrijf genaamd SAMMYLoan bedrijf en e-mail (sammyloancompany@yahoo.com) waar ze eindelijk haar lening, dus ik besloot om contact op met de dezelfde lening bedrijf en vervolgens vertelde hen mijn verhaal over hoe ik opgelicht heb door 2 verschillende kredietverstrekkers die deed niets maar aan de cursus mij meer pijn. Ik leg het bedrijf per post en alles wat die ze me moest huilen niet meer vertelde omdat ik mijn lening in hun bedrijf krijgen zal en ook heb ik de juiste keuze van het contact met hen. Ik vulde de lening aanvraagformulier en ging met alles wat van mij werd gevraagd en op mijn schok kreeg een leningsbedrag van $65,000.00 Dollars door dit geweldige bedrijf (SAMMYLoan bedrijf} geleid door de heer SAMMY God vrezend MAN en hier ben ik vandaag blij omdat dit bedrijf heeft me een lening dus ik een gelofte aan mijn zelf dat ik blijven getuigen op het internet maakte zal over hoe ik mijn lening. Heeft u een lening dringend nodig? vriendelijk en snel contact opnemen met dit grote bedrijf nu voor uw lening via e-mail: [sammyloancompany@yahoo.com] u kunt bellen of tekst hem op;(+1 513) 394-6146
beson west zei…
HOE KREEG IK EEN LENING VAN [SAMMYLOANCOMPANY@YAHOO.COM]

Hallo vrienden! Mijn naam is JULIEN GARCIA. UIT TEXAS USA. Ik wil getuigen van de goede lening geldschieter die licht aan me toonde nadat opgelicht door 2 andere Internet internationale geldgever, beloven zij allen te geven me een lening na het maken van me betalen een heleboel vergoedingen die niets opleveren en geen positief resultaat bedroeg. Ik verloor mijn harde geld verdienen en het was een totaal van 6, 000USD. Een dag als ik was het browsen via het internet op zoek gefrustreerd toen kwam ik een getuigenis vrouw die was ook opgelicht en uiteindelijk kreeg gekoppeld aan een legit lening bedrijf genaamd SAMMYLoan bedrijf en e-mail (sammyloancompany@yahoo.com) waar ze eindelijk haar lening, dus ik besloot om contact op met de dezelfde lening bedrijf en vervolgens vertelde hen mijn verhaal over hoe ik opgelicht heb door 2 verschillende kredietverstrekkers die deed niets maar aan de cursus mij meer pijn. Ik leg het bedrijf per post en alles wat die ze me moest huilen niet meer vertelde omdat ik mijn lening in hun bedrijf krijgen zal en ook heb ik de juiste keuze van het contact met hen. Ik vulde de lening aanvraagformulier en ging met alles wat van mij werd gevraagd en op mijn schok kreeg een leningsbedrag van $65,000.00 Dollars door dit geweldige bedrijf (SAMMYLoan bedrijf} geleid door de heer SAMMY God vrezend MAN en hier ben ik vandaag blij omdat dit bedrijf heeft me een lening dus ik een gelofte aan mijn zelf dat ik blijven getuigen op het internet maakte zal over hoe ik mijn lening. Heeft u een lening dringend nodig? vriendelijk en snel contact opnemen met dit grote bedrijf nu voor uw lening via e-mail: [sammyloancompany@yahoo.com] u kunt bellen of tekst hem op;(+1 513) 394-6146

Hallo,

lening bieden hier, bent u geïnteresseerd? Nu toepassen..
Ben je al afgewezen door uw bank? Heeft u slecht krediet Card?
Heeft u onbetaalde rekeningen? Ben je in de schulden?
Heeft u behoefte aan het opzetten van een bedrijf?
Heb je een lening nodig?
Neem contact op met de heer Clark williams Via e-mail: LIVINGFOUNTAIN.CREDIT@YAHOO.COM

We hebben 3% rente Loan For You,
En het bereik van de lening van $ 1000 USD tot $ 50.000.000,00 usd.

Neem contact op met de heer Clark williams Via e-mail: livingfountain.credit@yahoo.com

Informatie nodig zijn:
1. Volledige naam: .........
2. Contact Adres: ......
3. Provincie / Plaats: ...........
4. Land: .........
5. Bedrag Nodig: ..............
6. Duur van de lening: ..........
7. Telefoonnummer: ..........
8. Maandelijks ontvangen: ...........

     Vriendelijke groeten,

   De heer Clark Williams
         MD / CEO
WIJ BIEDEN DRINGEND LENING OVER DE HELE WERELD LAAG 2% tarief toepassen HIER VANDAAG

Goede dag:
Wij zijn een volledig geregistreerd en gecertificeerd lening bedrijf, dat gedekte en ongedekte leningen aan particulieren en bedrijven tegen een zeer lage rente van 2% biedt. Wij bieden op lange en korte termijn loans.Our bedrijf heeft een geregistreerd veel doorbraken bij het verlenen van eerste klasse financiële diensten aan onze klanten

Heeft u persoonlijke lening nodig? Heeft uw bedrijf, bedrijf of bedrijfstak financiële hulp nodig? Heeft u behoefte financiering van uw bedrijf te starten? Heeft u behoefte financiering van uw bedrijf uit te breiden? We geven lening aan geïnteresseerde particulieren die op zoek zijn naar lening met goede trouw. Bent u serieus behoefte aan een dringende lening. als je geïnteresseerd bent contact met ons op via


E-mail: adrianfinancefirm@yahoo.com

Firm officiële website: http://adrianfinancefirm.bravesites.com/

Tel nr: +12052912541

We kijken ernaar uit om binnenkort van u te horen.

Beste wensen,
Adrian Finance Firm.


WIJ BIEDEN DRINGEND LENING OVER DE HELE WERELD LAAG 2% tarief toepassen HIER VANDAAG

Goede dag:
Wij zijn een volledig geregistreerd en gecertificeerd lening bedrijf, dat gedekte en ongedekte leningen aan particulieren en bedrijven tegen een zeer lage rente van 2% biedt. Wij bieden op lange en korte termijn loans.Our bedrijf heeft een geregistreerd veel doorbraken bij het verlenen van eerste klasse financiële diensten aan onze klanten

Heeft u persoonlijke lening nodig? Heeft uw bedrijf, bedrijf of bedrijfstak financiële hulp nodig? Heeft u behoefte financiering van uw bedrijf te starten? Heeft u behoefte financiering van uw bedrijf uit te breiden? We geven lening aan geïnteresseerde particulieren die op zoek zijn naar lening met goede trouw. Bent u serieus behoefte aan een dringende lening. als je geïnteresseerd bent contact met ons op via


E-mail: adrianfinancefirm@yahoo.com

Firm officiële website: http://adrianfinancefirm.bravesites.com/

Tel nr: +12052912541

We kijken ernaar uit om binnenkort van u te horen.

Beste wensen,
Adrian Finance Firm.


Heeft u een snelle lening nodig? Wij kunnen u helpen met de lening die u nodig hebt.
Wij bieden persoonlijke leningen en zakelijke leningen.
Persoonlijke leningen (vanaf € 1000 - € 50 000)
Zakelijke leningen (van 5000 - € 10 000 000)
Jaarlijkse rente bedraagt 3%.

Hieronder vindt u de lening aanvraagformulier. Vul het correct en legt dit voor aan ons.

Uw volledige namen .....
Uw huidige thuisadres .....
Jouw land.....
Uw stad .....
Jouw gsm nummer.....
Je leeftijd.....
Man of vrouw.....
Uw Burgerlijke staat .....
Uw beroep.....
Uw maandelijkse inkomen .....
Bedrag dat nodig is als lening .....
Doel van de lening .....
Term Loan / Duur .....

Zodra we deze informatie van u, zullen we het proces van uw lening in een keer beginnen.

E-MAIL: zionloanfirm.ltd@gmail.com

WEBSITE: www.zionfinancialserviceslimited.com
Heeft u een snelle lening nodig? Wij kunnen u helpen met de lening die u nodig hebt. Wij bieden persoonlijke leningen en zakelijke leningen.
Persoonlijke leningen (vanaf €1 000 - €50 000)
Zakelijke leningen (van €5 000 - €10 000 000)
Jaarlijkse rente bedraagt 3%.

Hieronder vindt u de lening aanvraagformulier. Vul het correct en legt dit voor aan ons.
Uw volledige namen .....
Uw huidige thuisadres .....
Jouw land.....
Uw stad .....
Jouw gsm nummer.....
Je leeftijd.....
Man of vrouw.....
Uw Burgerlijke staat .....
Uw beroep.....
Uw maandelijkse inkomen .....
Bedrag dat nodig is als lening .....
Doel van de lening .....
Term Loan / Duur .....

Zodra we deze informatie van u, zullen we het proces van uw lening in een keer beginnen.

E-MAIL: zionloanfirm.ltd@gmail.com

WEBSITE: www.zionfinancialserviceslimited.com

Bedankt
Hallo,

Ons bedrijf werkt een dynamisch, online systeem dat bestaat uit meer dan 42 miljoen abonnees. Deze online technologie die we gebruiken geeft ons de mogelijkheid om onze mensen daar een beste, beste keuze als ze op zoek zijn naar leningen of andere financiële hulp.

Heeft u gedacht van het krijgen van een legitieme lening provider waar je zou willen om te herinvesteren na veel dividenden? Merk op dat we aanbieden uit lening tegen lage rente van 2% per jaar of per maand, afhankelijk van waar je wilt, echter Wij bieden een breed scala van financiële diensten aan particulieren en bedrijven eigenaars. Wij werken met particulieren, kleine, middelgrote en grote bedrijven om hen te helpen, hetzij de slag te gaan of uit te breiden naar nieuwe gebieden. We helpen bij de financiering kleine bedrijven bij het meest nodig is om de bestaande activiteiten uit te breiden, kopen kapitaalgoederen, kosten te betalen en voor veel andere behoeften zoals reclame, huur, renovatie enz. E-mail: adicloancompany@gmail.com voor meer informatie.


Bedankt

Beste wensen,


Mrs. Brown William
E-mail: (adicloancompany@gmail.com)
Systems Network, Maryland
UNITED STATE OF AMERICA.
Celia Jerry zei…
Ik wil oprecht dank mijnheer westhood van apexloans@yahoo.com voor mij een lening gegeven. Ik heb opgelicht 6000 euro door verschillende nep lenders.i zag een getuigenis over hoe een vriend kreeg een lening van apexloans op internet. en ik toegepast en kreeg ik mijn lening 24hours. Als u behoefte heeft aan een lening vandaag toepassen via e-mail; apexloans@Yahoo.com
wilson zei…
Solliciteer voor een snelle en handige lening om rekeningen te betalen uit en een nieuwe te beginnen de financiering van uw projecten op goedkoopste rente van 2%. Heeft contact met ons op via: oceanicfinance113@gmail.com met geleende bedrag nodig is als onze minimale lening aanbod is 1.000,00 elke keuze van de geleende bedrag. Ik ben gecertificeerd, geregistreerd en legit geldschieter. U kunt contact met mij vandaag als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van deze lening zijn, contact met mij op voor meer informatie over de lening proces, proces, zoals de lening voorwaarden en de wijze waarop de lening zal worden overgedragen aan jou. Ik heb uw dringende reactie als je geïnteresseerd bent.
Heeft u behoefte aan een soort lening voor Kerstmis? Zo ja, vul dan het inschrijfformulier below.Reply-To: info.michealwilson@gmail.com

     (1) Volledige naam:
     (2) Het geleende bedrag is noodzakelijk:
     (3) Duur van de lening:
     (4):
     (5) Telefoonnummer:

     Contacteer ons vandaag nog via e-mail: Reply-To: info.michealwilson@gmail.com
     Beste wensen
     Dr Micheal C.Wilson.
lisa leslie zei…
Ik bedank mijnheer westhood van apexloans voor het geven van me een lening. Ik zag goede getuigenissen online over apexloans. en heb ik gesolliciteerd voor een lening van het bedrijf en minder dan 24 uur kreeg ik mijn lening. Als u behoefte heeft aan een dringende lening om uw rekeningen te betalen voor een snelle lening via e-mail. apexloans@Yahoo.com
*** LET OP - DRINGENDE ****

Ik geloof echt dat beton

Ik vond de glimlach dankzij deze dame Arlene Williams kreeg een lening van € 17.000
En vier van mijn collega's kreeg ook leningen van deze dame, zonder problemen, re 2%, met voorwaarden.
Als u een lening nodig om andere redenen atcash
Contact: ArleneWilliamloanfinance@hotmail.com
E-mail: ArleneWilliamloanfinance@hotmail.com
E-mail: ArleneWilliamloanfinance@hotmail.com

Met vriendelijke groet

Aldegonda

Dank u.
Susan Ford zei…

Bent u denken aan het krijgen van een lening? U dringend lening om uw eigen bedrijf te starten moet serieus? Ben je in de schulden? Dit is uw kans om uw wensen te bereiken, wij bieden persoonlijke leningen, zakelijke leningen en leningen aan bedrijven en alle soorten leningen met een rente van 2% voor meer informatie neem contact met ons op via e-mail (andmoris38@gmail.com)
lisa leslie zei…
Ik wil apexloans@yahoo.com leningen voor mij een lening van 70000 euro gegeven. Als u behoefte heeft aan een dringende lening, voorkomen zijn opgelicht door nep kredietverstrekkers contact een legit bedrijf via e-mail apexloans@yahoo.com om een lening.
E-mail: stephenscredit_solution@hotmail.com

Wij kunnen u helpen met een echte lening aan uw behoeften te voldoen.
Heeft u een persoonlijke of zakelijke lening nodig hebt, zonder stress en
Snelle goedkeuring?
Heeft u vandaag nodig een dringende lening? Geen credit controles
* Lening goedkeuring IN 60 min !!
* GARANTIE betalen dezelfde dag !!
* 100% GOEDKEURING RATE !!
* Lage rente !!

Met Billie Shephens Credit.

E-mail: stephenscredit_solution@hotmail.com

Company mobiele nummer: (980) 800-0523

Company WhatsApp nummer: +17026023509

Website van het bedrijf: www.paybackloans.weebly.com
Anoniem zei…
Biedt leningen geld van € 1500 tot € 10.000.000 aan iedereen kunnen terugbetalen me met een rente van 2% - lening financiering - lening vastgoed - autolening - schuld consolidatie van - aflossing van het krediet - lening persoonlijke - lening verkoop - klaar studenten u gemarkeerd of verbieden van bankieren. Als u werkelijk in nood, schrijf me dan voor meer informatie. Neem contact met mij op via e-mail: pretportous@gmail.com.
Vriendelijke groeten. Serieus geen refrein.
Anoniem zei…
Biedt leningen geld van € 1500 tot € 10.000.000 aan iedereen kunnen terugbetalen me met een rente van 2% - lening financiering - lening vastgoed - autolening - schuld consolidatie van - aflossing van het krediet - lening persoonlijke - lening verkoop - klaar studenten u gemarkeerd of verbieden van bankieren. Als u werkelijk in nood, schrijf me dan voor meer informatie. Neem contact met mij op via e-mail: pretportous@gmail.com.
Vriendelijke groeten. Serieus geen refrein.
Anoniem zei…
Biedt leningen geld van € 1500 tot € 10.000.000 aan iedereen kunnen terugbetalen me met een rente van 2% - lening financiering - lening vastgoed - autolening - schuld consolidatie van - aflossing van het krediet - lening persoonlijke - lening verkoop - klaar studenten u gemarkeerd of verbieden van bankieren. Als u werkelijk in nood, schrijf me dan voor meer informatie. Neem contact met mij op via e-mail: pretportous@gmail.com.
Vriendelijke groeten. Serieus geen refrein.
lisa leslie zei…
Ik wil apexloans@yahoo.com leningen voor mij een lening van euro7000 gegeven. Als u behoefte heeft aan een dringende lening, voorkomen zijn opgelicht door nep kredietverstrekkers contact een legit bedrijf via e-mail apexloans@yahoo.com om een lening.
Aahil Baadi zei…
****************** UNION LENING INVESTMENT *******************


Good Day All Of You Ik ben de heer Fred Holden een gerenommeerde, legitieme en een erkende onderneming geldschieter. We lenen geld uit aan particulieren tegen een tarief van 3%. Heeft u een slecht krediet of u behoefte heeft aan geld om rekeningen te betalen? We willen dit medium gebruiken om u te informeren dat ik render betrouwbare begunstigde bijstand zoals wij blij zijn om u een lening aanbieden. Geen credit check, 100% gegarandeerd. Ons bedrijf e-mail (unionloaninvestment@outlook.com).

De aanvrager zal de terugbetaling van de lening begint 6 maanden na de lening / haar overgedragen aan hem. Het niet op deze verwachte datum / tijd terug te betalen de lening, juridische acties zullen worden getoetst aan de aanvrager door onze advocaat meteen gemaakt. Aanvrager die niet in staat is om te voldoen aan de terugbetaling zal 1 maand gegeven worden als een aflossingsvrije periode voordat juridische stappen zullen worden genomen. Bijzonderheden: De lener moet bieden één van de volgende: License -A Driver's, een internationaal paspoort, of een geldige identiteitskaart voorzien van zijn / haar naam. U bent verplicht om de onderstaande voordat we kunnen doorgaan met uw lening formulier in te vullen

VOOR-EN ACHTERNAAM.........
THUISADRES......
GESLACHT..........
LEEFTIJD..........
BURGERLIJKE STAAT........
LAND ..........
MOBIEL NUMMER .........
Kantoor nummer .........
STAAT..........
MAANDINKOMEN.........
BEZETTING.....
GEBOORTEDATUM.....
Bedrag dat nodig is AS LENING .........
DUUR VAN DE LENING ......
DOEL VAN LENING .........

STUUR Deze lening PROCEDURE Details om (unionloaninvestment@outlook.com).

Regards
Fred Holden
Bodo Gadomski zei…
Ik wil waarderen Tom Williams van Payday Financier PLC voor het helpen van mij de aanschaf van een lening
ik heb mijn lening met geen stress na
akkoord te gaan met de terugbetaling voorwaarden van het bedrijf.
Als u behoefte heeft aan financiële hulp contact met hen via e-mail. paydayfinancierhome@gmail.com
Anoniem zei…
Wij bieden u met alle eerlijke en serieuze lening van € 5.000 tot € 9.000.000 met een zeer eenvoudige termen tegen een

tarief van 2%.
We maken ook investeringen en leningen tussen vooral alle soorten. Wij bieden op korte, middellange en lange termijn

leningen.
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons op onze e-mail adres: semeril.eric09@gmail.com

NB: We prêttons zo eerlijk en in staat om ons geld terug te betalen.
Anoniem zei…
Je zomers op zoek naar financiering om ofwel verhogen van uw activiteiten, hetzij voor een project, of een

appartement te kopen, maar helaas is de bank vraagt u om voorwaarden die u zomers niet in staat om souci.Nous we

remplir.plus speciaal en we verlenen leningen variërend van € 2000 tot € 800 000 aan alle personen die in staat zijn om

haar engagements.par voldoen ook de rente is 2% per jaar. de maximale klanttevredenheid is 72 uur.
neem dan contact met ons op via het e-mailadres: semeril.eric09@gmail.com
Anoniem zei…
nood geld nodig voor de financiering van mijn projetBonjour Mr. & Mrs. ik een leven beoefenen handelaar in Frankrijk

op diverse terreinen van de activiteit en naar aanleiding van de financiële problemen door veel mensen lijden in de

wereld met mijn advocaten besloot ik samen en mijn advocaat ben leningen tussen particulieren en allen die in nood

zijn. Dus voor uw behoeften leningen tussen individuen om te gaan met financiële problemen, of om hun activiteiten te

doen herleven of voor een project, om eindelijk doorbreken van de impasse die banken veroorzaken bij de afwijzing

van uw kredietaanvraag bestanden die ik in staat ben om te doen leningen variërend van € 3.000 tot € 500.000, met een

2% rente voor het bedrag dat u nodig hebt en de voorwaarden van terugbetaling die het leven gemakkelijker te maken.

Je bent vast bank, verboden en je hoeft niet het voordeel van de banken of kun je beter een project en moet de

financiering, slecht krediet of geld nodig om rekeningen te betalen, geld om te investeren in het bedrijf. Dus als je

lening nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op voor meer informatie over onze voorwaarden. Voor meer

informatie neem contact met ons op via e-mail. semeril.eric09@gmail.com
Dan zei…
Ik ben Kevin Aguero Soldado bij naam en ik wil dat iedereen weet dat ik bieden leningen aan degenen die het nodig hebben, zonder aanbetaling. Ik bied alle soorten leningen tegen een zeer lage rente van 3%. Alle belanghebbende aanvragers moeten niet aarzelen, want dit aanbod is echt. Contacteer ons vandaag nog via onze WhatsApp nummer aan +2347059073801, of e-mail ons op kevinloans@outlook.com of tekst + 1-918-771-4875.

kevinloans@outlook.com
KEVIN AGUERO SOLDADO
Johnson Pablo zei…
Hallo

Bent u behoefte aan een lening voor welk doel? U bent in financiële problemen? Heeft u financiële oplossing nodig? De heer Johnson Pablo leningen is de oplossing voor al uw financiële problemen, Onze leningen zijn eenvoudig, goedkoop en snel. Contacteer ons vandaag nog voor die lening die u wilt, kunnen we een lening te regelen om uw budget op slechts 2% rente. Indien u interesse hebt, neem dan contact met ons op immediately.Optional Loan Protection kunt u in staat om uw aflossingen van leningen te voldoen als je niet kunt werken als gevolg van ziekte, ongeval of werkloosheid. U kunt alleen deze waardevolle verzekering wanneer u een aanvraag voor krediet, dus vergeet ons niet als je wilt it.Email: johnsonpabloloancompany@gmail.com
Jeff Chandler zei…
Ik ben Jeff Chandler bij naam, ik wil dit medium gebruiken om te waarschuwen alle lening zoekers heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichters everywhere.Few maanden geleden was ik financieel gespannen, en te wijten aan mijn wanhoop ik was opgelicht door verschillende online kredietverstrekkers. Ik had bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij me een zeer betrouwbare geldschieter genaamd Rev. Ben Davies (A God vrezende man) die me lenen een lening van $ 65.000,00 onder 72 werkuren zonder stress genoemd. Ik leg het bedrijf per e-mail en alles wat ze vertelden mij was om niet meer te huilen omdat ik mijn lening in hun bedrijf zal krijgen en ook heb ik de juiste keuze gemaakt van contact met hen vulde ik de lening aanvraagformulier en ging met alles wat was gevraagd van mij en mijn schok kreeg ik de lening, en ik beloof om dit te delen, zonder dat hij het weet, als u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem opnemen via: bendaviesloanfirm@yahoo.com, ik gebruik dit medium om alle lening zoekers vanwege de hel ik doorlopen in de handen van degenen frauduleuze lenders.He is een soort hart onder de riem te waarschuwen. (bendaviesloanfirm@yahoo.com).
UNION bank zei…
Goede dag Lening Seekers-oplossing voor uw financiële problemen ......
Wij zijn een volledig geregistreerd en gecertificeerd lening bedrijf, dat gedekte en ongedekte leningen aan particulieren en bedrijven tegen een zeer lage rente van 2% biedt. Wij bieden op lange en korte termijn loans.Our bedrijf heeft een geregistreerd veel doorbraken bij het verlenen van eerste klasse financiële diensten aan onze klanten, met name op het gebied van de lening syndication en kapitaal voorziening voor particulieren en bedrijven. We hebben noodlijdende industrieën bracht weer tot leven en we terug een goede zakelijke ideeën door het verstrekken van fondsen voor hun up start. We hebben een netwerk van investeerders die bereid zijn om geld van welke hoeveelheid aan individuen en organisaties om zaken te starten en operations.We zijn een groep energieke en ervaren lening professionals met een grondige kennis van financiële markets.In algemeen bieden wij hypotheken, woningkredieten zakelijke leningen en slechte leningen commerciële leningen, start-up- werkkapitaalleningen bouwleningen autoleningen, hotel leningen Kerstmis leningen onze rente bedraagt ​​2% per jaar afgelost, onze lening duurt maximaal 3 werkdagen om alle goedgekeurde klanten te krijgen over de wereld. U kunt contact met ons opnemen via: catherineloanfirm97@gmail.com
Janice Brown zei…
Dag iedereen,
My Name is mevrouw Janice Brown, ik woon in California USA en het leven de moeite waard is comfortabel wonen voor mij en mijn familie nu en ik heb echt nog nooit goedheid getoond me dit veel gezien in mijn leven als ik ben een gelukkige moeder met een mooie dochter en ik ga al door middel van een ernstig probleem, omdat mijn man geconfronteerd met een vreselijk ongeluk afgelopen twee weken, en de artsen zegt dat hij nodig heeft om een ​​delicate operatie ondergaan voor hem om te kunnen weer lopen en ik kon niet veroorloven de rekening voor zijn operatie daarna ging ik naar de bank voor een lening en ze zet me neer waarin staat dat ik heb geen credit card, van daar ik loop naar mijn vader en hij was niet in staat om te helpen, dan toen ik was aan het surfen yahoo Answers en ik kwam in een lening bedrijf ADRIAN financiën firma die voorziet in leningen tegen een betaalbare rente en ik heb gehoord over zo veel oplichting op het internet, maar op dit mijn wanhopige situatie, ik had geen andere keus dan om het een poging en verrassend het was allemaal als een droom , kreeg ik een lening van $ 56.000 USD en ik betaalde voor mijn man operatie en dank God vandaag is hij in orde is en kan lopen en hij werkt en de last is niet meer op mij niet meer. En we kunnen goed voeden en mijn familie is blij vandaag en ik zei tegen mezelf dat ik hardop zal schreeuwen om de wereld van de wonderen van God om me door de God vrezende lening bedrijf en ik zal iedereen adviseren in echte en ernstige nood aan snelle en betaalbare lening aan contact op met de lening bedrijf ADRIAN financiën firma via hun website http://adrianfinancefirm.bravesites.com of via e-mail adrianfinancefirm@yahoo.com, adrianfinancefirm@hotmail.com. Zo kunt u een einde maken aan uw financiële crises te zetten.

Mrs Janice Brown.
Emily Thomas zei…
EDWARD JONES financiering is de beste plek om een ​​lening te krijgen {Jonesloanfinance@yahoo.com} Tekst +1 (307) 241-3712,
   God zegene u meneer, ik zal niet stoppen met de wereld over uw goedheid in mijn leven te vertellen, ik ben een alleenstaande moeder met de kinderen te verzorgen. Mijn naam is Emily Thomas en ik ben van Convention Center Drive, Miami Beach, FL. Een paar weken geleden Mijn vriend bezocht me en langs onze discussie ze vertelde me over EDWARD JONES FINANCE, dat ze me kunnen helpen uit mijn financiële situatie, heb ik nooit geloofd want ik heb te besteden zoveel geld aan verschillende lening kredietverstrekkers die niets anders deden dan weg te lopen met mijn geld. Ik heb in een financiële puinhoop voor de pas 7 maanden nu, Zij adviseerde ik het eens proberen, dus ik mailde hem en al uit te leggen over mijn financiële situatie aan hem, hij nam daarom me door de lening proces en gaf me een lening van $ 390,000.00 tegen een zeer lage rente van 2% en vandaag ben ik een trotse ondernemer en kan nu zorg goed voor mijn kinderen, Als je moet contact opnemen met een bedrijf om een ​​bedrag van de lening die u nodig hebt met een lage rente van 2% te krijgen en beter aflossingsschema, neem dan contact op EDWARD JONES FINANCE e-mail: - Jonesloanfinance@yahoo.com OR Text +1 (307) 241-3712 of ga naar daar pagina op jonesloans.bravesites.com
Hamid Faruk zei…
Waarom denk je lijden in stilte? contact met ons op voor hulp!

Ben je een man of een vrouw? Ben je in een ramp of noodzaak monetaire steun om hun eigen bedrijf te starten? Als dat zo is, maak je dromen door contact met ons op voor meer informatie stuur een email naar: farukfinancial@gmail.com
John Mclondon zei…
Goede dag,

Heeft u zakelijke lening nodig? of persoonlijke lening? Bent u van plan lenen lening? dus nu contact met ons op voor meer informatie. aarzel dan niet om nu te doen toekomen aan uw aanvraag via e-mail. (john_mclondoninvestment@hotmail.com)

aanvraagformulier voor een lening:

voor-en achternaam:
leenbedrag:
contact adres:
land:
telefoonnummer:
duur van de lening:
doel van de lening "

Ik wacht op uw dringende reageren.
Goede dag.

Bent u in elke vorm van financiële problemen? Uw hulp komt nu. Bent u het hebben van slapeloze nacht zorgen te maken hoe je een lening te krijgen? Sta niet toe dat je dromen om te sterven, of bent u op zoek naar wie je kunt vertrouwen of heb je opgelicht door internetfraude sterren, of je bent afgewezen door andere contactgegevens financiële bedrijf PRIVATE lening bedrijf vandaag nog voor eenvoudige en betrouwbare contact met ons op via e-mail: mirandabettanymotage@gmail.com

Alle reactie moet via e-mail naar mijn gestuurd: mirandabettanymotage@gmail.com

Mevrouw Miranda Bethany.

Dupuy Michael zei…
ik heb mijn lening van Sr Jack Ballard, hij is een zeer goede lening kredietverstrekker, als u een lening nodig ik wil dat je nu contact met hem en hij zal je een legitieme lening, ongeacht uw financiële probleem geef gewoon contact met Sr Jack Ballard op zijn e-mail jackballard396@gmail.com en hij zal je helpen met een echte lening en genoeg geld.
Hij hielp me toen ik was erg slecht en hij kan je ook helpen.

contact met hem als u een lening nodig jackballard396@gmail.com
bedankt
martins zei…
Let op Gevraagde: Wij bieden alle soorten van leningen tegen 3% rente, vriendelijk
e-mail ons voor meer informatie over de toepassing van vandaag als belanghebbende. E-mail: jullietfinancialaid@yahoo.com
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
land:
Staat:
Adres:
Telefoonnummer:
Leenbedrag:
Looptijd:
Maandinkomen
Doel van de fondsen:
CEO / e-mail: jullietfinancialaid@yahoo.com
Ondergetekende,
Vriendelijke groeten,
Julliet
lisa leslie zei…
Ik wil de heer westhood van apexloans waarderen voor het geven van mij een lening. Ik heb zijn € 6000 opgelicht door verschillende oplichter. en ik een aanvraag voor een lening van apexloans en ik heb mijn lening. als u een legit leningen vandaag nodig aanmelden via e-mail: apexloans@yahoo.com
Hallo,
Brauchen Sie finanzielle Unterstützung?
Melden Sie sich für alle Arten von Darlehen und bekommen das Geld dringend!
* Holen Sie sich ein stressfreies Darlehen heute!
* Kein Wettbewerb qualifizieren!
* Keine Bonitätsprüfung, kein Faxen!
* Sofortige Online-Zulassungen!
* Vollständig vertraulich!
* Bargeld zu Ihnen in weniger als 24 Stunden!
* Zinssatz von 2%
* Wählen Sie zwischen 1-35 Jahre Rückzahlung.
* Wählen Sie zwischen monatlichen und jährlichen Rückzahlungsplan.
* Flexibilität der Darlehensbedingungen.
Alle diese Pläne und mehr, kontaktieren Sie uns bitte über EMAIL

EMAIL: firstalliancesloanfirm@gmail.com
Hallo,
Brauchen Sie finanzielle Unterstützung?
Melden Sie sich für alle Arten von Darlehen und bekommen das Geld dringend!
* Holen Sie sich ein stressfreies Darlehen heute!
* Kein Wettbewerb qualifizieren!
* Keine Bonitätsprüfung, kein Faxen!
* Sofortige Online-Zulassungen!
* Vollständig vertraulich!
* Bargeld zu Ihnen in weniger als 24 Stunden!
* Zinssatz von 2%
* Wählen Sie zwischen 1-35 Jahre Rückzahlung.
* Wählen Sie zwischen monatlichen und jährlichen Rückzahlungsplan.
* Flexibilität der Darlehensbedingungen.
Alle diese Pläne und mehr, kontaktieren Sie uns bitte über EMAIL

EMAIL: firstalliancesloanfirm@gmail.com
Unknown zei…
contact voor beveiligde / ongedekt lening.
Lenen van €3000 tot 5000,000€.
Kiezen van 1jaar tot 30jaar als lening looptijd.
azeesabdul480@gmail.com
Godwin friday zei…
Bent u behoefte van de lening? Heeft u 100% financiering nodig? ben je moe van
zoeken en hypotheken, hebben consequent afgewezen door banken en andere
financiële instellingen, james scott lening ltd hulp is hier om uw schuld te maken
gratis en we geven leningen aan bedrijven, het bedrijfsleven, de industrie, persoonlijke,
enz. Iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht het land moet contact met ons
voor hulp via e-mail: jamesscottloanltd@gmail.com

Vult u aub & RETURN ONZE lening aanvraagformulier.
*Voornaam:........
*Achternaam:........
* Mobiel: .........
* Adres: ...........
*Stad :............
*Postcode :.....
* Land: ..........
* Tel: ..........
* Leningen Needed ..........
* Lening Duur: .........
*Doel van de lening:..........
* Hebt u een aanvraag voor een lening voor: (Ja) (Nee)
* Beroep: ..........
Uw tevredenheid en financieel succes is ons doel en we hopen te horen
van jou.
Vriendelijke groeten
Dupuy Michael zei…
Ik heb zo slecht geweest, kreeg ik een kaart van een hacker online en met deze kaart ben ik in staat om 3000 euro per dag hier terug te trekken uit een geldautomaat in Europa, heb ik usind deze kaart voor meer dan een jaar en elke dag ben ik in staat om 3000 euro te verzamelen.
Deze kaart is een schat en heeft mij rijk gemaakt, als je wilt om deze kaart te krijgen kunt u laat het me weten en ik zal u kennismaken met de hacker en u zult uw kaart te krijgen.
om uw kaart contact dupuymichael26@gmail.com krijgen

bedankt
Michael Lee zei…
TRUSTED LENDER (LEXIELOANCOMPANY@YAHOO.COM)
My name is Michael Lee a citizen of Illinois, USA. i have been scammed by 7 different Internet international lender, they all promise to give me a loan after making me pay several fees which yield nothing and amounted to no positive result. i lost my hard earn money and it was a total of 23930USD. One day as i was browsing through the internet with tears on my eye i came across a testimony of man who was also scammed and eventually got linked to a legit loan company called MARTINEZ LEXIE LOAN COMPANY where he finally got his loan, so i decided to contact the same loan company and then told them my story on how i have been scammed by 7 different lenders who did nothing but to course me more pain. I explain to the company by mail and all they told me was to cry no more because i will get my loan in their company and also i have made the right choice of contacting them. I filled the loan application form and proceeded with all that was requested of me and to my greatest suprise my loan was granted to me without further delay and here i am today happy because Martinez Lexie Loan Company HAS GIVEN ME A REASON TO LIVE, so i made a vow to my self that i will keep testifying on the internet on how i got my loan. You are to contact this GODSENT LENDER via Email: Lexieloancompany@yahoo.com OR Text +18168926958


Godwin friday zei…
I would describe myself as very Intelligent, patients,loyal ,kind ,love ,compassion ,passionate ,understanding,sincerely ,honest and I have big heart.. am easy going man with sense of honor, creative, and humorous
TESTIMONIE OVER HOE IK MIJN LENING MIRACULOUS VAN REAL LENING TODAY
Realloanstoday247@yahoo.com


Hallo Iedereen, ik, Yolanda Mecerceis, een alleenstaande moeder van Dudelange in Luxemburg, wil graag deze grote getuigenis delen over hoe ik mijn lening van REAL LOANS TODAY heb gekregen toen we uit ons huis waren verdreven toen ik mijn rekeningen niet meer kon betalen , Nadat ik door verschillende bedrijven on line ben gekomen en een lening geweigerd door mijn bank en een andere credit union heb ik bezocht. Mijn kinderen werden door de pleegzorg genomen, ik was alleen in de straat. Tot op een dag liep ik schaamteloos in een oude schoolkind die me voornemens heeft om te REAL LOANS TODAY COMPANY. In eerste instantie vertelde ik haar dat ik niet bereid ben om meer risico te vragen om een ​​lening online te vragen, maar ze verzekerde me dat ik zal ontvangen Mijn lening van hen. Op een tweede gedachte, door mijn dakloosheid heb ik een proef gemaakt en de lening aangevraagd. Gelukkig heb ik een lening van $ 50.000,00 ontvangen van {realloanstoday247@yahoo.com}. Ik ben blij dat ik het risico heb genomen en om de lening aangevraagd. Mijn kinderen zijn teruggegeven aan mij en nu heb ik een huis en een eigen bedrijf. Alle dank gaat naar REAL LOANS TODAY COMPANY voor het geven van een betekenis aan mijn leven als ik alle hoop had verloren.

Heb je een lening dringend nodig? Vriendelijk en snel contact opnemen met REAL LOANS TODAY COMPANY nu voor uw lening via email: (realloanstoday247@yahoo.com) Ik geloof dat andere mensen ook getuigenis geven aan dezelfde zelfde kredietverlener.

Yolanda Mecerceis.
Kelvin smith zei…
Bent u op zoek naar een bedrijf te starten, regelen uw schuld, het uitbreiden van uw bestaande, geld nodig om te bouwen, geld nodig om supplies.Have kopen je al die probleem proberen om een goede Credit Facility veilig te stellen, Contacteer ons nu voor de financiering van vandaag en zet een stoppen om al uw financiële barrières. We zijn snel, betrouwbaar en bekwaam. Voor onmiddellijke reactie E-mail: kelvinsmithfunds@hotmail.com
Unknown zei…
Mijn naam is Jennifer Lora mij en mijn man is hier om te getuigen van hoe we
Gebruik Mark Jones ATM CARD om geld te verdienen en ook ons eigen bedrijf te hebben
vandaag. Ga vandaag met uw lege ATM-kaart en wees onder de gelukkigen. Deze
Geprogrammeerde blinde geldautomaatkaart kan in een geldautomaat hacken
Machine, overal in de wereld. Het heeft ons leven echt veranderd voor goed en
Nu kunnen we zeggen dat we rijk zijn en we kunnen nooit weer arm zijn. U kunt zich terugtrekken
Het maximum van $ 10.000 per dag We kunnen met trots zeggen dat ons bedrijf goed werkt
En we hebben tot 20.000.000 (20 miljoen dollar in ons account) niet
Illegaal, er is geen risico om gevangen te worden, omdat het is geprogrammeerd
Zo'n manier dat het niet traceerbaar is, het heeft ook een techniek die het maakt
Onmogelijk voor de CCTV om je te ontdekken .. Voor details over hoe je je vandaag kunt krijgen,
Je kunt hem vandaag contacteren als je de kaart nodig hebt op [+917400317104] of mail hem op [markjonesatmcard@gmail.com]
Kelvin smith zei…
Probeer je een bedrijf te starten, je schuld te vereffen, je bestaande te uitbreiden, geld nodig hebt om te bouwen, geld nodig om supplies te kopen. Heb je problemen gehad met het proberen om een goede kredietfaciliteit te beveiligen, contacteer ons nu voor financiering vandaag en plaats een Stop al je financiële belemmeringen. Wij zijn snel, betrouwbaar en competent. Voor onmiddellijke reactie Email: kelvinsmithfunds@hotmail.com
pedro azevedo zei…
GOED NIEUWS;
Bent u op zoek naar financiële steun? Dringend behoefte aan een lening af te betalen
Uw facturen of schulden? Dit is de gelegenheid die u zoekt. Wij bieden alle
Soorten leningen, zoals bedrijf leningen, autoleningen,-venture
Capital, huisvesting leningen, studentenleningen of een lening van uw keuze bij 2%
Rente. Geïnteresseerde personen moeten contact met ons op dit e-mail
Adres: pedroazevedo532@gmail.com
Unknown zei…
Bent u in financiële problemen en heeft u dringende geldhulp nodig voor financiële problemen, dan kunt u hier Anita instant cash leningen aanvragen en geld krijgen met een ideale oplossing. Heb je geen credit check leningen nodig? U kunt deze leningen eenvoudig toepassen en uw behoeften krijgen en we zullen de leningen snel en gemakkelijk regelen. Alle mensen toepassen hier Anita Instant Cash Lening via email (anitaloanfirm1@live.com) zonder kredietcontroles en probleemloos. Krijg nu binnen 24 uur contant geld binnen 24 uur. Nu toepassen!
jude mashel zei…
Hallo ... Wij zijn de Christelijke Organisatie gevormd om mensen te helpen in hulpbehoeften, zoals financiële hulp. Dus als u door financiële moeilijkheden gaat of bent u in een financieel puinhoop, en u heeft geld nodig om uw eigen bedrijf te starten, of Je hebt een lening nodig om je schuld te vereffen of je rekeningen af te rekenen, een fijn bedrijf te starten, of je vindt het moeilijk om een kapitaallening te verkrijgen van lokale banken. Neem contact met ons op via e-mail JUDEMASHEL0@GMAIL.COM voor de bijbel, zegt Luke 11 : 10 Iedereen die vraagt ontvangt; Hij die zoekt, vindt; En voor hem die klopt, zal de deur geopend worden. "Laat deze gelegenheid niet doorgeven door, omdat Jezus gelijk is, gisteren, vandaag en voor altijd meer. Dit is voor een serieuze geest en God die mensen bevreest.
Leo Stevens zei…
Ik ben Karin Paul. Ik heb een lening bedrag van 75000 euro van een lening geldschieter. Ik heb beloofd om te helpen hem reclame voor zijn diensten aan iedereen behoefte van leningen. Neem contact met hem op als u nog een lening zo goed nodig. Harry James financiële onderneming. contact e-mailadres: harryjames420@hotmail.com
Karin Sabine zei…
Heb je een lening nodig om je schulden te betalen of je droombedrijf te starten? Wij bieden alle soorten leningen tegen 3% rentevoet. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: sabinhelps@gmail.com
Joyce Acklin zei…
EEN WEG TOT ALGEMEEN FINANCIËLE VRIJHEID VOOR ALLE JOSHOANCAN COMPANY @ YAHOO.com OF OPROEP / TEKST +1 (215) 874-8060

Hallo iedereen in dit forum ben ik Joyce Acklin van 937 Stratford Park Austin, IN, USA en wil dit medium gebruiken om dank aan EMINENT JOSH de CEO van JOSH LOAN COMPANY te betuigen voor het vervullen van zijn belofte door mij een lening te geven, ik stond vast In een financiële situatie en moest mijn rekeningen herfinancieren en betalen, evenals een bedrijf starten. Ik heb geprobeerd te zoeken naar leningen van verschillende leningbedrijven, zowel particuliere als zakelijke organisaties, maar nooit met succes, en de meeste banken weigerden mijn kredietverzoek. Maar zoals God het zou hebben, werd ik geïntroduceerd door een vriend, Dianne Faulkner, aan JOSH LOAN COMPANY, die mij ook bevestigde dat ze ook een lening van hen had gekregen. In een poging om mijn huidige situatie op te lossen, heb ik via e-mail / tekst contact opgenomen met het bedrijf en kreeg het als gevolg van het verkrijgen van een lening van het bedrijf, tot mijn grootste verrassing binnen 48 uur, net als mijn vriend Dianne, kreeg ik ook een Lening van $ 125.000,00; Dus ik adviseer iedereen die iemand kent die een lening wenst, "als u contact opneemt met een bedrijf met betrekking tot het veilig stellen van een lening online met een lage rente van 2% en betere terugbetalingsplannen / schema, neem dan contact op met JOSH LOAN COMPANY. Hij weet niet dat ik dit doe, maar door de vreugde in mij, ik ben zo blij en wil mensen meer laten weten over dit geweldige bedrijf dat werkelijk leningen geeft, het is mijn gebed dat God ze meer zou moeten zegenen als Ze zetten glimlachen op de gezichten van mensen. U kunt hen contact opnemen via email op joshloancompany@yahoo.com CALL / TEXT +1(215)874-8060 of bezoek hun hulppagina op http://www.joshloancompany.bravesites.com/
Susan Jimmy zei…
Aandacht!!!
Heb je dringende lening nodig? Wij lenen aan geïnteresseerde personen
Die met goed vertrouwen lenen en met een rentevoet van 3%. Heb je serieus behoefte aan een
Dringende lening? Dan ben je op de juiste plek. Wij geven zaken uit
Lening, persoonlijke lening, Kerstlening, enzovoort. Neem contact met ons op voor uw aanvraag om uw lening te ontmoeten
Vraag en uiteengezet van financieel probleem. Contacteer ons vandaag via email voor een snelle en veilige lening:
HENRYCLARK003@GMAIL.COM

Bedankt als we wachten op uw reactie.
Henry Clark Lening.
Zenith Loan zei…
Hallo,
Heeft u een dringende lening nodig om uw schulden te wissen of heeft u een kapitaallening nodig om uw bedrijf te verbeteren?
Ben je afgewezen door
Banken en andere financiële agentschappen?
Heb je bankgarantie nodig?
Heb je een consolidatie lening of een hypotheek nodig?
Zoek niet meer zoals wij hier zijn om al uw financiële problemen een ding van het verleden te maken. Wij lenen fondsen uit aan particulieren
Die financiële hulp nodig hebben, die slecht krediet hebben of geld nodig hebben
Betalen van facturen, om te investeren in zaken tegen een tarief van 2%. Ik wil dit medium gebruiken om u te informeren dat we betrouwbare en begunstigde hulp verlenen en bereid zijn u een lening aan te bieden. Neem dan contact met ons op via e-mail: zenithloanlimited@gmail.com
Unknown zei…
Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
Bent u door de huidige situatie in de problemen geraakt of dreigt u in de problemen te raken?
Via deze weg geven wij u de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan.
Als vermogend persoon voel ik me verplicht mensen die het moeilijk hebben bij te staan en ze een kans te geven. Iedereen verdiend een nieuwe kans en aangezien de overheid het laat afweten, zal het van anderen moeten komen.
Geen enkel bedrag is te gek voor ons en de looptijd bepalen we in onderling overleg.
Geen verrassingen, geen extra kosten, maar gewoon de afgesproken bedragen en verder niks.
Wacht niet langer en reageer op dit bericht. Geef aan welk bedrag u wilt lenen en wij nemen contact met u op om alle mogelijkheden door te nemen. contact met ons op karlcarrey27@gmail.com

Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
sandra holway zei…
Ik heb mijn al geprogrammeerde en blinde ATM-kaart om maximaal $ 50.000 per dag voor maximaal 20 dagen terug te trekken. Ik ben zo blij daarover omdat ik vorige week mijn mijn heb en ik heb het gebruikt om $ 100.000 te krijgen. MRS SANDRA geeft de kaart uit om alleen de armen en behoeftigen te helpen, hoewel het onwettig is, maar het is iets aardigs en ze lijkt niet op andere oplichterij alsof ze de lege ATM-kaarten hebben. En niemand wordt gevangen bij het gebruik van de kaart. Krijg de jouwe van haar. Stuur haar gewoon een email op atmmachine88@gmail.com
Mijn naam is Anthony Albert uit Verenigde Staten. Ik wil Ben Davies Company bedanken die mij heeft geholpen om een lening te krijgen. Ik heb de afgelopen drie maanden op zoek gegaan naar een lening om mijn schulden af te lossen, iedereen probeerde me van mijn geld te betwisten tot ik eindelijk Ben Davies Loan Service ontmoette. Dit bedrijf kon me een lening van 33.000 dollar geven. Hij kan u ook helpen. Hij heeft ook andere collega's van mij geholpen. Als u enige financiële hulp nodig hebt, neem dan contact op met zijn God verzonden bedrijf via email :( bendaviesloanfirm@yahoo.com) Ik geloof dat hij u kan helpen. Het bedrijf is vriendelijk van harte.
Dag iedereen,

Ik ben een particuliere leninglener, betrouwbare, betrouwbare kredietverlener; Ik leen aan bedrijven en particulieren tegen een lage en betaalbare rentevoet van 2%. Als u een bank of financiële instelling geweigerd bent tot nog een reden voor de lening. Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening, huislening, autolening, studentelening, schuldconsolidatie lening, onbeveiligde leningen en risicokapitaal? U bent de juiste plaats voor uw lening oplossingen. Als u geïnteresseerd bent in een leningaanbod, neem dan contact met ons op via e-mail (divineloanfirm622@gmail.com)
vriendelijke groeten,

Goddelijk.
don peter zei…
Ik heb mijn al geprogrammeerde en blinde ATM-kaart naar
Trek maximaal $ 5.000 per dag voor maximaal 30 in
Dagen via (wesleymarkhackers@gmail.com).
Ik ben zo blij daarover omdat ik vorige week mijn mijn heb en ik heb het gebruikt om 150.000 dollar te krijgen. Wesley merk Hackers geeft
Uit de kaart alleen om de armen en behoeftigen te helpen, hoewel het onwettig is maar dat
Is iets aardig en hij lijkt niet op andere oplichterij
De blanco geldautomaten hebben. En niemand wordt gevangen wanneer
Met behulp van de kaart. Krijg jullie van wesley mark hackers vandaag! Stuur gewoon een email
Naar (wesleymarkhackers@gmail.com)
marian wilson zei…
Mijn naam is Marian en ik ben een gelukkige vrouw vandaag, ik zei zelf dat elke Leninglener die mijn leven en dat van mijn familie zou kunnen veranderen, ik een persoon noemen die op zoek bent naar een lening. Ik zou dit graag willen brengen Naar de mededeling van het publiek over hoe ik martins Walters ontmoet nadat ik mijn baan heb verloren en door mijn bank en andere financiële instelling geweigerd werd door mijn credit score. Ik kon mijn kinderkosten niet betalen, die ik achteraf op rekeningen achterlaat, omdat ik mijn huur niet zou kunnen betalen. Het was in deze periode dat mijn kinderen door pleegzorg van me werden genomen. Vervolgens heb ik ergens op gezocht om online geld te verdienen waar ik €5500 verloor die ik van vrienden heb geleend die ik door twee bedrijven afscheidde. Totdat ik gelezen heb over: martinswalters28@gmail.com waar ik een lening kreeg om mijn schulden te betalen en een bedrijf te starten. U kunt hen contacteren via de bovenstaande email of martinswaltersloanfirm@yahoo.com. Ik doe dit om zoveel te redden die een lening nodig hebben om niet op het internet slachtoffer te zijn van oplichting.
wilson zei…
Heb je een echte lening nodig voor zakelijke doeleinden of om je schuld te betalen, contacteer meneer kellie wilson nu voor echte leningen via e-mail: oceanicfinance113@gmail.com
Goede dag mijn dames en zachte mannen op de heer Barrett. een godvrezende en eerlijke lening geldschieter die je leven kan veranderen van het kwaad tot goed zou ik graag willen dat u de factthat heb ik mijn lening begrijpen tegen een lage rente van 2%. Slecht krediet acceptabel, de algemene voorwaarden zijn zeer eenvoudig en meedogenloos. Je zult er nooit spijt in deze lening transactie Omdat ik wil je glimlach door middel van deze transactie, omdat je geboren, waar niet een verliezer c zijn zijn heel eenvoudig wat u te wachten zo snel mogelijk de reden waarom u wilt proberen, Elke geïnteresseerde klanten shoulderstand ons zo snel mogelijk een e-mail te maken (barrettloancompany@gmail.com) Vul het onderstaand inschrijfformulier en opnieuw toe te passen als belanghebbende en u zult blij zijn te weten een lening Schuldeisers zijn: zoals

kredietnemer DATA

1) Volledige namen:
2):
3) Adres:
4) Staat:
5) Geslacht:
6) Burgerlijke staat:
7) Beroep:
8) Telefoonnummer:
9) Maandelijks inkomsten:
10) Leningen Vereist:
11) Duur van de lening:
12) Doel van de lening:
uw dringende reactie wordt op dit moment als je geïnteresseerd bent nodig ....
John Mclondon zei…
Goede dag,

Heb je een zakelijke lening nodig? Of persoonlijke lening? Wil je lenen? Dus contacteer ons nu met meer info. Aarzel dan niet om door te sturen naar uw aanvraag via e-mail (john_mclondoninvestment@hotmail.com)

aanvraagformulier voor een lening:

voor-en achternaam:
leenbedrag:
contact adres:
land:
telefoonnummer:
Lening duur:
doel van de lening"

Ik wacht op uw dringende reactie.
Anoniem zei…
Hallo,

Ik ben blij om op dit forum te schrijven over de royale geldschieter, ik heb een lening van. Ik ben christine coelus, uit Antwerpen. België. Het is nog steeds een verrassing voor mij, hoe ik een lening heb gekregen van deze kredietgever mevrouw Alice Moore. Ik heb zover en wijd gezocht naar een echte kredietgever, tot ik tegen dit bedrijf Alice Moore Financial Investment kwam waar ik mijn lening van 75.000 euro kreeg. Ik ben nu een gelukkige en succesvolle vrouw vandaag allemaal door deze lener mevrouw Alice Moore. Ik heb weinig woorden, omdat ik niet weet hoe ik mijn vreugde kan uiten, maar ik geloof dat de actie luider spreekt dan woorden en daarom bied ik alle leningzoekers aan u de echte en betrouwbare kredietverstrekker aan die u kunt vertrouwen.

Contacteer Alice Moore Financial Investment vandaag op deze e-mail en verzamel je eigen goedkope en betaalbare lening ..

Email: alicemoorefinancialupgrade@live.com


Bedankt voor het lezen van mijn getuigenis, zelfs als ik u verzekert dat u ook hier snel terugkomt om uw eigen getuigenis over deze kredietverstrekker te delen nadat u uw lening van hen hebt gekregen ..


Mvg
Christine Coelus
Goede dag vrienden.

Ben je nog op zoek naar een lening, en je bent door de banken afgewezen of bedrogen. Ik kreeg een onroerend goed lening van € 300.000 uit Senator Walter. hij is echt een goede en gerenommeerde geldschieter.

Neem contact op met Senator Walter op; senatorrpwalter@hotmail.com
Nelly Smith zei…
Ik heb mijn al geprogrammeerde en blinde ATM-kaart naar
Trek maximaal $ 5.000 per dag voor maximaal 30 in
Dagen via (wesleymarkhackers@gmail.com).
Ik ben zo blij daarover omdat ik vorige week mijn mijn heb en ik heb het gebruikt om 150.000 dollar te krijgen. Wesley merk Hackers geeft
Uit de kaart alleen om de armen en behoeftigen te helpen, hoewel het onwettig is maar dat
Is iets aardig en hij lijkt niet op andere oplichterij
De blanco geldautomaten hebben. En niemand wordt gevangen wanneer
Met behulp van de kaart. Krijg jullie van wesley mark hackers vandaag! Stuur gewoon een email
Naar (wesleymarkhackers@gmail.com)
Janice Brown zei…

BETALENDE LENING AANBIEDING ZONDER ONTVANGSTEN

Hallo,

Wat zijn uw financiële behoeften?
Wij geven leningen van minimaal $ 2.000,00 tot maximaal $ 100,000,000.00 met een comfortabele duur die varieert van 1 tot 30 jaar tegen een zeer gereduceerde rente van 3%.

Heb je een zakelijke lening nodig?
Heeft u een persoonlijke lening nodig?
Wilt u een auto kopen?
Wil je herfinancieren?
Heb je een hypothecaire lening nodig?

Heeft u een enorm kapitaal nodig om uw bedrijfsvoorstel of uitbreiding te starten? Heb je de hoop verloren en denk je dat er geen uitweg is en je financiële lasten nog steeds volhouden?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor mogelijke zakelijke samenwerking.

Contacteer ons via email: upstartloan@yahoo.com
mr bobby zei…
Goed nieuws !!!!!!!!!
Heb je financiering nodig om een bedrijf te starten, schulden te betalen of rekeningen te betalen en je vindt het moeilijk om fondsen te krijgen door een moeilijk kredietproces voor banken en andere kredietverstrekkers. Dan is hier uw kans, ik ben de heer Bobby een gerenommeerde kredietgever die jarenlang op het gebied van leningen is geweest en ik bied momenteel leningen tegen een snelle en makkelijk betaalbare prijs. De geïnteresseerden zouden graag contact met mij opnemen via email op bobbycook1221@gmail.com
wilson zei…
Heb je een echte lening nodig voor zakelijke doeleinden of om je schuld te betalen, contacteer meneer kellie wilson nu voor echte leningen via e-mail: oceanicfinance113@gmail.com
rose gomez zei…
Hallo iedereen die een legitieme lening ontvangt zijn altijd een groot probleem geweest voor klanten die financiële problemen hebben en een oplossing nodig hebben. De kwestie van het krediet en zekerheden zijn iets dat klanten zijn altijd bezorgd over bij het zoeken naar een lening van een legitieme geldschieter. Maar ... we maakten dat verschil in de lenende industrie. We kunnen zorgen voor een lening van $ 10.500 range. A $ 9500.000.000 zo laag als 2% rente neem dan onmiddellijk reageren op deze e-mail: (carlosfinancialcompania@yandex.com)

Onze diensten omvatten de volgende:
Consolidatie van de schuld
tweede hypotheek
Business Leningen
persoonlijke leningen
internationale leningen
Lening voor elk type
familie lening
E.T.C

Geen sociale zekerheid en geen credit check, 100% garantie. Het enige wat je hoeft te doen is ons laten weten precies wat je wilt en wij zullen ervoor zorgen dat uw droom die uitkomt. (Loan bedrijf). Hij zegt JA wanneer uw banken nee zeggen. Tot slot, financieringsmaatschappij leningen aan kleinschalige, tussenpersonen, kleinschalige financiële instellingen, want we hebben onbeperkt kapitaal. Voor meer informatie over hoe je een lening te krijgen, neem dan contact met ons op, reageer dan direct op deze e-mail: (carlosfinancialcompania@yandex.com)
rose gomez zei…
Hallo iedereen die een legitieme lening ontvangt zijn altijd een groot probleem geweest voor klanten die financiële problemen hebben en een oplossing nodig hebben. De kwestie van het krediet en zekerheden zijn iets dat klanten zijn altijd bezorgd over bij het zoeken naar een lening van een legitieme geldschieter. Maar ... we maakten dat verschil in de lenende industrie. We kunnen zorgen voor een lening van $ 10.500 range. A $ 9500.000.000 zo laag als 2% rente neem dan onmiddellijk reageren op deze e-mail: (carlosfinancialcompania@yandex.com)

Onze diensten omvatten de volgende:
Consolidatie van de schuld
tweede hypotheek
Business Leningen
persoonlijke leningen
internationale leningen
Lening voor elk type
familie lening
E.T.C

Geen sociale zekerheid en geen credit check, 100% garantie. Het enige wat je hoeft te doen is ons laten weten precies wat je wilt en wij zullen ervoor zorgen dat uw droom die uitkomt. (Loan bedrijf). Hij zegt JA wanneer uw banken nee zeggen. Tot slot, financieringsmaatschappij leningen aan kleinschalige, tussenpersonen, kleinschalige financiële instellingen, want we hebben onbeperkt kapitaal. Voor meer informatie over hoe je een lening te krijgen, neem dan contact met ons op, reageer dan direct op deze e-mail: (carlosfinancialcompania@yandex.com)
Ik heb mijn al geprogrammeerde en blinde ATM-kaart om maximaal $ 10.000 per dag voor maximaal 20 dagen terug te trekken. Ik ben zo blij daarover omdat ik vorige week mijn mijn heb en ik heb het gebruikt om $ 100.000 te krijgen. Walter Logan Hackers geeft de kaart uit om alleen de armen en behoeftigen te helpen, hoewel het onwettig is, maar het is iets aardigs en hij lijkt niet op andere oplichterijen alsof ze de lege ATM-kaarten hebben. En niemand wordt gevangen bij het gebruik van de kaart. Krijg jullie van Mike Fisher Hackers vandaag! Stuur gewoon een email naar atmhacker243@yahoo.com
Ruben Kim zei…
Mijn naam is Ruben Kim, ik woon in Nederlands. Ik wil de heer Arnold Simpson bedanken die mij heeft geholpen om een lening te krijgen. Ik heb de afgelopen drie maanden op zoek gegaan naar een lening om mijn schulden te vereffen, iedereen probeerde me van mijn geld te betwisten tot ik eindelijk de heer Arnold Simpson ontmoette. Hij was in staat om mij een lening te geven van € 25.000 euro. Hij kan u ook helpen. Hij heeft ook andere collega's van mij geholpen. Als u enige financiële hulp nodig hebt, neem dan contact op met zijn bedrijf via email: (philipsharveryloanfirm@gmail.com) Ik geloof dat hij u kan helpen. Neem contact met hem om hulp te krijgen, net zoals hij me heeft geholpen. Hieronder zijn zijn woorden van aanmoediging aan degenen die op zoek zijn naar een legitieme en eerlijke privélener.
Ik ben de heer Megan Moore, spijt me dat ik net stuurde u een e-mail zonder uw
aanmelding Ik ben gewoon een business man. Ik bied lening aan die lening nodig
en bereid zijn om me terug te betalen .. Als je een lening doen email me maar als je weet
je hebt geen vriend bereid om een lening te krijgen vertel hem om contact me.I bedoel
Kopieer mijn e-mail niet beantwoorden niet Klik hier voor meer oke. Via ... E-mail:
misssssctynn@gmail.com
Volledige naam :............
Sex :.............
Telefoon :................
Land :..................
Contact Adres :............
Lening Duur :.............
Maandinkomen ............
Bedrag nodig is als Lening :..........
Heeft u vóór toegepast ?...........
Het enige wat u hoeft te doen is mijn adres te kopiëren en antwoord mij met het
misssssctynn@gmail.com
Megan Moore
Lening Processing Officer

Beantwoorden
Lorena Vera zei…
Hallo,

Wat zijn uw financiële behoeften?
Wij geven leningen van minimaal $ 2.000,00 tot maximaal $ 100,000,000.00 met een comfortabele duur van 1 tot 30 jaar tegen een zeer gereduceerde rentevoet van 2%. Heb je een commerciele lening nodig? Heb je een persoonlijke lening nodig? Wil je een auto kopen? Wil je herfinancieren? Heb je een hypothecaire lening nodig? Heb je enorm kapitaal nodig om je bedrijf of uitbreidingsvoorstel te starten? Heeft u de hoop verloren en gelooft dat er geen uitweg is en uw financiële lasten nog volhouden?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een mogelijke zakelijke samenwerking.
Neem contact met ons op via email: lorenavera128@gmail.com
Johnson zei…
Welkom bij JOHNSON LOAN COMPANY Ik heb geen andere manier om u te contacteren
En dus stuur ik je deze mail in de hoop dat het er een wordt
Zakelijke relatie zal leiden. Tegelijkertijd verontschuldig ik me daarvoor
Helaas kan deze mail u veroorzaken. Ik wil graag uw aandacht vestigen
Op het feit dat ik u een bepaalde lening kan maken van:
5000 euro tot 1.000.000 euro Terugbetaalbaar over 10 jaar (te bespreken) op 2%
Rentevoet per jaar, onze lening duurt maximaal 3 werkdagen voor iedereen
Erkend
Klanten wereldwijd.
U moet een lening maken, let op de gebieden waar ik u kan helpen:
* Financiering
* Onroerend goed leningen
* Beleggingsleningen
* Automatisch klaar
* Schuldconsolidatie
* Kredietlijn
* Tweede hypotheek
* Verkrijging van krediet
* Persoonlijke leningen
Je zit vast aan de bank en je profiteert niet van banken of
Beter, jij
Behoefte aan een project en financiering, slecht krediet of geld
Betaling van facturen, geld om te investeren in het bedrijfsleven.
Dus als u een lening nodig hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen
Voor meer informatie over mijn algemene voorwaarden. Contact direct met
Mail ons op johnsonwilliamsloanfirm788@gmail.com
Andrew Scott zei…
Contacteer deze e-mail als u nu een dringende lening nodig hebt collins_jamesfinance555@hotmail.com of whatsapp +2349056716289. Hij zal een glimlach op je gezicht zetten.

Ben Jeremy Laura
Hallo iedereen, Heb je een dringende hacking nodig?
Neem dan contact op met:
spiderhackers95@gmail.com
Voor de beste hacking diensten. Ze hebben net geld overgemaakt op mijn account van een bankrekening van een bedrijf.
Ik weet hoe echte hackers werken, ze adverteren nooit zelf, ze zijn altijd discreet.
Ik was zo wanhopig voor een hacking job totdat mijn vrienden mij voor de grote hacking crew introduceerde.
Ze doen allerlei hacking van
-Hacking en upgrading van de universiteitsgraden
-Bank Hacking and transfer
-Sales en snelle levering van blinde geldautomaten voor directe onttrekking en online transacties.
-hacking van alle Social Media profielen. Bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Yahoo Mail, Skype, Hotmail, Aol e.t.c.
-Hack Court systeem en duidelijke criminele records.
-General Database hacking.
-herstel van verloren bestand / documenten
-DUIs
-Sales van alle Hacking en Device tracking software.
-Hack bedrijf records en systemen,
-Bankrekeningen, Paypal-accounts
-Hacking of Paypal, BITCOIN, One Coin, Perfect Money e.t.c.
-Hacking van krediet- en betaalpas.
-Monitor trace, en haal een gestolen telefoon- en e-mailadres op
-hack IP-adres
-Klap in de oproep van iemand en monitor hun gesprek
CONTACT ze en je zal blij zijn dat je deed.
spiderhackers95@gmail.com
Hallo iedereen, Heb je een dringende hacking nodig?
Neem dan contact op met:
spiderhackers95@gmail.com
Voor de beste hacking diensten. Ze hebben net geld overgemaakt op mijn account van een bankrekening van een bedrijf.
Ik weet hoe echte hackers werken, ze adverteren nooit zelf, ze zijn altijd discreet.
Ik was zo wanhopig voor een hacking job totdat mijn vrienden mij voor de grote hacking crew introduceerde.
Ze doen allerlei hacking van
-Hacking en upgrading van de universiteitsgraden
-Bank Hacking and transfer
-Sales en snelle levering van blinde geldautomaten voor directe onttrekking en online transacties.
-hacking van alle Social Media profielen. Bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Yahoo Mail, Skype, Hotmail, Aol e.t.c.
-Hack Court systeem en duidelijke criminele records.
-General Database hacking.
-herstel van verloren bestand / documenten
-DUIs
-Sales van alle Hacking en Device tracking software.
-Hack bedrijf records en systemen,
-Bankrekeningen, Paypal-accounts
-Hacking of Paypal, BITCOIN, One Coin, Perfect Money e.t.c.
-Hacking van krediet- en betaalpas.
-Monitor trace, en haal een gestolen telefoon- en e-mailadres op
-hack IP-adres
-Klap in de oproep van iemand en monitor hun gesprek
CONTACT ze en je zal blij zijn dat je deed.
spiderhackers95@gmail.com
Wij bieden flexibele leningen en financiering voor diverse projecten om de gebruikelijke strikte procedures te vermijden. Deze financiering laat een klant toe voor zo laag als 2 lage rentevoeten over een periode van 2-45 jaar genieten van afschrijving - 2% per jaar. Wij kunnen een lening / financiering goedkeuren tot USD 80.000.000,00 of meer, afhankelijk van het type bedrijf. Wij financieren voor: pastormarshall@hotmail.com
Garry Wilton zei…
Ter attentie van: Leningaanbod
Ik ben de heer Garry Wilton, een particuliere kredietnemer en financier van zakelijk onroerend goed en elk soort bedrijfsfinanciering. Ik bied ook leningen aan particulieren, bedrijven en bedrijven aan tegen een rentepercentage van 3% jaarlijks rentevoet en 3% maandelijks bepalend voor de leningvoorwaarden
Benodigde informatie:
Volledige naam: Stad: Leeftijd: Geslacht: Land: * Telefoon: Verplicht / Duur Aantal: E-mail: Garrywiltonloan756@gmail.com
De heer garry wilton
WILSON WEBB zei…
Hallo iedereen,

My Loan Firm is vastbesloten om onze klanten te helpen met financiële problemen. Sinds 2008 hebben we meer dan 100.000 mensen succesvol geholpen om hun financiële delinquentie op te lossen en om armoede over de hele wereld te helpen bestrijden.
En, als financier van uw lening, zijn wij vastbesloten om u te helpen. Wij bieden een volledig assortiment aan financiële bijstandsprogramma's.
U kunt uw maandelijkse betalingen met onze lage rentetarieven verlagen - NU TOEPASSEN om te weten te komen welke rentevoet u ter beschikking stelt!
E-mail ons op info.worldwideloanfirm@gmail.com

ONZE VISIE
Om de leidende en meest favoriete kredietlener te zijn

ONZE MISSIE
Om innovatieve en betaalbare lening en goede diensten te leveren die maximaliseren
Waarden voor belanghebbenden.

Hoe sneller u toepast, hoe sneller we reageren.
Voor meer info, contact info.worldwideloanfirm@gmail.com
Unknown zei…
Heb je een dringende lening nodig? Wilt u uw rekeningen betalen? Wil je financieel stabiel zijn? Het enige wat u hoeft te doen is om ons te contacteren voor meer informatie over hoe u kunt beginnen en de gewenste lening krijgen. Deze aanbieding is open voor iedereen die in staat is om terug te betalen op tijd en tegen een rentevoet van 3%.

Email: creditunion000@gmail.com
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten
Megan Moore
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten
Megan Moore
Unknown zei…
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
Unknown zei…
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
Ik ben hier om te delen met je verhaal over hoe ik mijn lening heb gekregen van echte en bevoegde kredietgever

Eigenlijk is het heel goed en waar en daarom moet ik het delen zodat iedereen die serieus op zoek is naar een lening ook voordeel kan trekken uit het grootmoedige gebaar van deze kredietgever. Ik heb eigenlijk de voorkeur om te verwijzen naar deze leninglener als een filantroop , Meer als een persoon die door God naar mij is gestuurd. Ik heb het gezien dat de manier waarop deze geldschieter mijn leven heeft getransformeerd, een pure definitie is van Gods interventie en zegen. Dit klinkt eigenlijk meer als een wonder voor mij, die ooit zou hebben gedacht dat ik een echte geldschieter zou vinden die mij een Lening op internet. Ieder lichaam dat ik weet, heeft al mijn hoop op mij opgegeven voordat God deze echte geldschieter aan mij voor mijn redding heeft geleid. Persoonlijk, mijn leven betekent nu veel voor mij nu omdat ik nu succesvol met de lening van de lening Alice Moore lening heb kunnen uitvoeren en ik ben nu weer goed en gezond

Mijn volk, je hebt God niet nodig om naar je toe te komen voordat je weet dat hij werkt, van wat deze leningslender voor mij heeft gedaan, ik weet dat ze werkt als God gericht. Zij strekte haar hand van redding uit, terwijl ik niet meer de hoop had om opnieuw te leven

Ik heb gebeden en gebeden en gebeden, en hier eindelijk is mijn gebeden beantwoord door de vriendelijke en genereerde geldschieter mevrouw Alice Moore. Er zijn nog steeds een zeer echte en zorgzame lener op internet mijn medemensen. Neem contact op met mevrouw Megan Moore en zie voor jezelf alles nadat ze zeggen dat ze geloven. misssssctynn@gmail.com

Ik vertelde u de waarheid, nadat ik de lening heb gekregen, beloofde ik deze kredietgever dat ik ervoor zorgde dat de hele wereld van haar goede leningsintentie hoorde om mensen te helpen. Daarom heb ik aangegeven door te schrijven op deze site voor mensen om te weten Dergelijke kredietgever bestaat nog steeds en ik zal niet alleen stoppen op internetforums, ik ga naar radiostations en tv-netwerkstations om van deze soort geldschieter te getuigen mevrouw Megan Moore

Iedereen die behoefte heeft aan een lening serieus, moet nu contact opnemen met haar op het adres misssssctynn@gmail.com, zoals ik weet dat ze ook bereid bent voor u te doen wat ze voor mij heeft gedaan.
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Megan Moore
Ik ben hier om te delen met je verhaal over hoe ik mijn lening heb gekregen van echte en bevoegde kredietgever

Eigenlijk is het heel goed en waar en daarom moet ik het delen zodat iedereen die serieus op zoek is naar een lening ook voordeel kan trekken uit het grootmoedige gebaar van deze kredietgever. Ik heb eigenlijk de voorkeur om te verwijzen naar deze leninglener als een filantroop , Meer als een persoon die door God naar mij is gestuurd. Ik heb het gezien dat de manier waarop deze geldschieter mijn leven heeft getransformeerd, een pure definitie is van Gods interventie en zegen. Dit klinkt eigenlijk meer als een wonder voor mij, die ooit zou hebben gedacht dat ik een echte geldschieter zou vinden die mij een Lening op internet. Ieder lichaam dat ik weet, heeft al mijn hoop op mij opgegeven voordat God deze echte geldschieter aan mij voor mijn redding heeft geleid. Persoonlijk, mijn leven betekent nu veel voor mij nu omdat ik nu succesvol met de lening van de lening Alice Moore lening heb kunnen uitvoeren en ik ben nu weer goed en gezond

Mijn volk, je hebt God niet nodig om naar je toe te komen voordat je weet dat hij werkt, van wat deze leningslender voor mij heeft gedaan, ik weet dat ze werkt als God gericht. Zij strekte haar hand van redding uit, terwijl ik niet meer de hoop had om opnieuw te leven

Ik heb gebeden en gebeden en gebeden, en hier eindelijk is mijn gebeden beantwoord door de vriendelijke en genereerde geldschieter mevrouw Alice Moore. Er zijn nog steeds een zeer echte en zorgzame lener op internet mijn medemensen. Neem contact op met mevrouw Megan Moore en zie voor jezelf alles nadat ze zeggen dat ze geloven. misssssctynn@gmail.com

Ik vertelde u de waarheid, nadat ik de lening heb gekregen, beloofde ik deze kredietgever dat ik ervoor zorgde dat de hele wereld van haar goede leningsintentie hoorde om mensen te helpen. Daarom heb ik aangegeven door te schrijven op deze site voor mensen om te weten Dergelijke kredietgever bestaat nog steeds en ik zal niet alleen stoppen op internetforums, ik ga naar radiostations en tv-netwerkstations om van deze soort geldschieter te getuigen mevrouw Megan Moore

Iedereen die behoefte heeft aan een lening serieus, moet nu contact opnemen met haar op het adres misssssctynn@gmail.com, zoals ik weet dat ze ook bereid bent voor u te doen wat ze voor mij heeft gedaan.
Ik ben hier om te delen met je verhaal over hoe ik mijn lening heb gekregen van echte en bevoegde kredietgever

Eigenlijk is het heel goed en waar en daarom moet ik het delen zodat iedereen die serieus op zoek is naar een lening ook voordeel kan trekken uit het grootmoedige gebaar van deze kredietgever. Ik heb eigenlijk de voorkeur om te verwijzen naar deze leninglener als een filantroop , Meer als een persoon die door God naar mij is gestuurd. Ik heb het gezien dat de manier waarop deze geldschieter mijn leven heeft getransformeerd, een pure definitie is van Gods interventie en zegen. Dit klinkt eigenlijk meer als een wonder voor mij, die ooit zou hebben gedacht dat ik een echte geldschieter zou vinden die mij een Lening op internet. Ieder lichaam dat ik weet, heeft al mijn hoop op mij opgegeven voordat God deze echte geldschieter aan mij voor mijn redding heeft geleid. Persoonlijk, mijn leven betekent nu veel voor mij nu omdat ik nu succesvol met de lening van de lening Alice Moore lening heb kunnen uitvoeren en ik ben nu weer goed en gezond

Mijn volk, je hebt God niet nodig om naar je toe te komen voordat je weet dat hij werkt, van wat deze leningslender voor mij heeft gedaan, ik weet dat ze werkt als God gericht. Zij strekte haar hand van redding uit, terwijl ik niet meer de hoop had om opnieuw te leven

Ik heb gebeden en gebeden en gebeden, en hier eindelijk is mijn gebeden beantwoord door de vriendelijke en genereerde geldschieter mevrouw Alice Moore. Er zijn nog steeds een zeer echte en zorgzame lener op internet mijn medemensen. Neem contact op met mevrouw Megan Moore en zie voor jezelf alles nadat ze zeggen dat ze geloven. misssssctynn@gmail.com

Ik vertelde u de waarheid, nadat ik de lening heb gekregen, beloofde ik deze kredietgever dat ik ervoor zorgde dat de hele wereld van haar goede leningsintentie hoorde om mensen te helpen. Daarom heb ik aangegeven door te schrijven op deze site voor mensen om te weten Dergelijke kredietgever bestaat nog steeds en ik zal niet alleen stoppen op internetforums, ik ga naar radiostations en tv-netwerkstations om van deze soort geldschieter te getuigen mevrouw Megan Moore

Iedereen die behoefte heeft aan een lening serieus, moet nu contact opnemen met haar op het adres misssssctynn@gmail.com, zoals ik weet dat ze ook bereid bent voor u te doen wat ze voor mij heeft gedaan.
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Megan Moore
Hallo vrienden,

Heb je dringende lening nodig? Lenen in dit bedrijf is een dynamische kans in het leven, wij bieden lening tegen 2% tarief, contacteer ons op dit e-mailadres; {Jamie.dimon_kredit@hotmail.com} en in God vertrouwen we omdat we goed in leningen geven aan mensen die ernaar streven; En we vertragen geen transactie die we altijd op de aandacht van onze klanten hebben, en wij geven hen ook de beste prioriteit die zij allemaal van ons nodig hebben of willen. Wij bieden zakelijke leningen, auto leningen, govt leningen en facturen betalen, indien geïnteresseerd Krijg nu terug om uw eigen lening nu aan te vragen, {jamie.dimon_kredit@hotmail.com}

LENING AANSOEKVORM VUL EN TERUGBETALING.

(1) Volledige naam:
(2):
(3) Adres:
(4) Provincie:
(5) GECENSUREERD:
(6) Burgerlijke staat:
(7) Naaste familie:
(8) Beroep:
(9) Mobiele telefoonnummer:
(10) Momenteel positie in plaats van werk:
(11) Maandelijks inkomen:
(12) benodigd leningbedrag:
(13) Looptijd:
(14) Doel van de lening:
(15) Heb je eerder toegepast ?:
(16) Begrijp je Engels ?:

Naam: Jamie Dimon
Bedrijfs email: jamie.dimon_kredit@hotmail.com

Beste wensen

Meneer jamie /DIRECTEUR/
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Megan Moore
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Megan Moore
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening, met deze kredietverlener MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische facturen te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. Toen ik op dit moment een grote operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed oproepde en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze geldschieter, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs een andere lening van hen begonnen mijn bedrijf na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt behoefte heeft aan een lening, contact opneemt met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Megan Moore
Harvey Timmy zei…
Beste mensen,

hier ben dol op de enige echte geldschieter die u kunt vertrouwen, kreeg ik mijn lening van het bedrijf en ik zeg u, dat hun service is 100% legaal en efficiënt. Ik was bijna te geven hoop voordat ik hen betekende, het geleende bedrag van € 28.000 lenen ze me geholpen me mijn bedrijf te herstellen. Ik ben een gelukkige vrouw weer vandaag vanwege de heer MEGAN MOORE en het is vanwege wat deze geldschieter heeft gedaan voor mij dat ik heb besloten om te laten elk lichaam van hem weten, want ik weet dat hij ook bereid om het voor iemand doen die oprecht moeten zijn hulp, mits je een vertrouwen waardig persoon. Ik zeg je mensen, vond ik echte service legitimiteit in deze geldschieter, de lening van € 28.000, die ze me gaven werd overgebracht naar mij zeer snel, ze niet langer in hun service.

Het zal beter zie je voor je zelf.

Hier is de geldschieter contact e-mailadres (misssssctynn@gmail.com)

Ik weet dat hij zal ook uw situatie te veranderen als hij mij veranderd.

Dank aan u allen

Beste wensen
Heb je financiële hulp nodig en weet je niet wat je moet doen of wie moet je contacteren? Wij kunnen u helpen met al uw financiële behoeften. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe u uw droomlening kunt krijgen via email: siguret134@gmail.com
Siguret134@gmail.com
Siguret134@gmail.com
Siguret134@gmail.com
HET WERKTE VOOR ME EN U KAN NIET VERSCHILLEN MET DEZE GROTE / REPUTABLE COMPANY (starloansfirm@gmail.com Of + 1- (770) -917-2656

Groeten voor iedereen in dit forum, mijn naam is Richard Venezia woonachtig op 3485 Beech Street Santa Rosa, CA 95407, ik had gezondheidsproblemen / complicaties en daarom werd ik door mijn dokter geadviseerd om altijd met een voertuig te verhuizen om te voorkomen dat Totaal verlies van kracht aangezien mijn werkplaats afgelegen was van waar ik woonde, vertelde ik mijn man over mijn plannen om een ​​lening te krijgen omdat er geen andere middelen waren zodat ik een goede auto kon krijgen van mijn keuze maar mijn man gaf aan en adviseerde dat Ik zou geen lening online moeten krijgen omdat bijna alle zogenaamde kredietverstrekkers online nep en frauduleus zijn in hun acties, zodat ik de stress moest lijden om tijdens enkele maanden en punten geen auto te verplaatsen, maar ik werd nog steeds geadviseerd door mijn broers en zussen aan te passen Voor een banklening in plaats van anonline lening vooral door het huidige lopende nieuws over online scammers, maar alle moeite om een ​​lening van mijn bank te halen, werkte niet door omdat ik abad credit score had / rapporteerde met al deze problemen die ik moest Krijg mijn gedachten gekruist door ap Een online lening zoeken, hoewel ik niet zal zeggen dat ik zo perfect of zeer voorzichtig was om geen slachtoffer te zijn. Ik geloof sterk dat het de heer Gods genade was die mij heeft geleid naar STAR LOANS COMPANY. Het goede nieuws is dat ik snel en makkelijk mijn leningsfondsen heb gekregen. Vertrouwen!!! Het nieuws kwam voor iedereen die me ontmoedde van deze online lening en het meest verrassende was dat ik deze leningsfondsen tegen een betaalbare rentevoet van 2% kreeg ... Ik ben dankbaar voor deze auto en medische lening en ik ben Ook dankbaar voor de STAR LOANS COMPANY voor hun transparantie en totale ondersteuning. Voor u die deze beoordeling van mij lezen en waarschijnlijk in een soortgelijke situatie van een lening hoeft te zijn, kunt u contact opnemen met them on starloansfirm@gmail.com of op de telefoon + 1- (770) -917-2656
Jonas Adeleye zei…
Goede dag,

Bent u in een soort financiele leningprobleem? Of heb je een snelle lening nodig om je debet te herstellen en terug te keren naar het bedrijfsleven tegen een lage rentevoet van 2%? Als ja, neem dan contact met ons op via ons email hieronder: exxonmobil191@outlook.com

Lening aanvraag details hieronder:

1) Volledige namen: ............
2) Geslacht: .................
3) Leeftijd: ........................
4): .................
5) Telefoonnummer: ........
6) Beroep: ..............
7) Maandelijks inkomen: ......
8) benodigd leningbedrag: .....
9) Looptijd: ...............
10) Doel van de lening: ...........

Bedankt.
pedro azevedo zei…
GOED NIEUWS;
Zoekt u financiële steun? Dringend een lening nodig om te betalen
Uw rekeningen of schulden? Dit is de kans die u zoekt. Wij bieden alles aan
Soorten leningen, zoals bedrijfsleningen, auto leningen, venture
Kapitaal, huisvestingsleningen, studieleningen of een lening van uw keuze op 2%
Rente. Geïnteresseerde personen dienen ons te contacteren met deze e-mail
Adres: pedroazevedo532@gmail.com
Testimony of financial breakthrough from GOD through the help of Funding Circle Loan INC. (fundingloanplc@yahoo.com OR Call/Text +14067326622)

Hi I'am Evelyn Russell resident at 808 NE 19th St Oklahoma City, I am a single mother blessed with 2 daughters. For a while now I have been searching for a genuine loan lender who could help me with a loan as I no longer have a job, all I got were hoodlums who made me trust them and at the end they took my money without giving me any loan, my hope was lost, I got confused and frustrated, it became difficult for my family to feed with a good meal, I never wanted to have anything to do with any loan lending companies on the internet again. Not until I met a Godsent loan lender that changed my life and that of my family Through the help of a fellowship member "a lender with the fear of God in him Mr JASON RAYMOND, he was the man God sent to elevate my family from suffering. At first I thought it wasn’t going to be possible due to my previous experience until I received my loan worth $135,000.00 USD in less then 24hours. So my advise to anyone out there genuinely in need of a loan is to contact Funding Circle Loan INC through this official email:- fundingloanplc@yahoo.com OR Call/Text +14067326622 and be financial lifted.Eric Mark zei…
Hello! Ik wil je vandaag rijk maken. Maak geld vandaag, terwijl je me lid bent (de heer Eric Mark) en andere begunstigden. Ik heb een lege ATM-kaart die handig is en openstaat voor iedereen in de wereld. Deze ATM-kaart is in staat om in een ATM overal in de wereld te hacken.
Hoe minder geld ik in een dag met deze kaart ontvangt is $ 3.000. In elk geval blijven geld in mijn account pompen. Hoewel het onwettig is, is er geen kans om gevangen te worden, aangezien het geprogrammeerd is zodat het niet kan volgen, maar ook een techniek die het CCTV onmogelijk maakt om je te detecteren. Voor details over hoe je je vandaag kunt halen, e-mail hackers: ericmarkatm616@gmail.com
kate walton zei…
Hallo
    Iedereen hier wil ik maar weinig zeggen over hoe ik mijn lening van mevrouw Williams Collins heb gekregen, hij is een heel aardig persoon, iedereen moet haar weten als je door een financiële pauze gaat. Ik woonde zonder een thuisbasis op het verkeerde leningbedrijf dat ik eerder was, ik heb al het geld besteed, ik heb gewacht om een $ 30.000,00 te krijgen die nooit gebeurt voordat ik uit het huis was gegooid. Ik was enkele weken dakloos tot ik over Katewaltonrich hoorde, ik wilde nooit iemand op internetbasis op mijn paservaring geloven, maar toch leef ik goed en ik kan dit voor mezelf houden, omdat ik weet dat veel mensen nog steeds op een verkeerde kant zoeken . dit is de e-mail als u hulp nodig hebt van haar ook e-mail; info.williamsloanfinance@yandex.com
  God zegene Williams Collins
kate walton zei…
Hallo
    Iedereen hier wil ik maar weinig zeggen over hoe ik mijn lening van mevrouw Williams Collins heb gekregen, hij is een heel aardig persoon, iedereen moet haar weten als je door een financiële pauze gaat. Ik woonde zonder een thuisbasis op het verkeerde leningbedrijf dat ik eerder was, ik heb al het geld besteed, ik heb gewacht om een $ 30.000,00 te krijgen die nooit gebeurt voordat ik uit het huis was gegooid. Ik was enkele weken dakloos tot ik over Katewaltonrich hoorde, ik wilde nooit iemand op internetbasis op mijn paservaring geloven, maar toch leef ik goed en ik kan dit voor mezelf houden, omdat ik weet dat veel mensen nog steeds op een verkeerde kant zoeken . dit is de e-mail als u hulp nodig hebt van haar ook e-mail; info.williamsloanfinance@yandex.com
  God zegene Williams Collins
harry zei…
Hallo iedereen, ik wil mijn getuigenis delen over hoe ik mijn BLANK ATM-kaart heb gekregen
die vandaag mijn leven veranderen. Ik woonde ooit op straat waar bij
dingen waren zo moeilijk voor mij, zelfs om mijn rekeningen te betalen was erg moeilijk voor
ik moet mijn appartement parkeren en beginnen te slapen op de straat van
Vegas. Ik heb geprobeerd alles wat ik kon doen om een ​​baan te verzekeren, maar alles ging tevergeefs omdat
Ik was van de zwarte kant van Amerika. dus ik heb besloten om door te bladeren op myHello
telefoon voor banen online, waar ik een advertentie op Hackers adverteren een Blank
ATM-kaart die kan worden gebruikt om een ​​geldautomaat over de hele wereld te hacken, ik
Ik dacht dat dit niet echt kan zijn omdat de meeste advertenties op internet zijn
gebaseerd op fraude, dus ik heb besloten dit te proberen te kijken waar het zal leiden
mij als het mijn leven voor goed kan veranderen. Ik heb deze hackers gecontacteerd en zij
vertelde me dat ze uit Australië zijn en ze hebben ook de hele vestiging
wereld waarin zij gebruik maken van ATM CARDS, dit is echt en niet
een oplichterij, het heeft me helpen. om het verhaal kort te slaan deze mannen die geeks waren
en ook experts bij ATM reparaties, programmering en uitvoering die mij leerde
verschillende tips en trucs over het inbreken op een geldautomaat met een lege geldautomaat
card.i is aangevraagd voor de Blanco ATM-kaart en werd binnen 3 op mij geleverd
dagen en ik deed zoals ik werd verteld en vandaag veranderen mijn leven van een straat
Walker naar mijn huis, er is geen ATM MACHINES deze BLANK ATM CARD KAN NIET
doordringen in het omdat het met diverse gereedschappen geprogrammeerd is
software voordat het aan u wordt verzonden. mijn leven is echt veranderd en ik
wil dit aan de wereld delen, ik weet dat dit onwettig maar ook slim is
leefwijze Groot omdat de overheid ons niet kan helpen, dus we moeten helpen
ons zelf. als u ook deze BLANK ATM CARD wilt, wil ik dat u contact opneemt met de
Hackers e-mail op en je leven zal nooit blijven
Hetzelfde, e-mail harrytechworld@gmail.com of u kunt ons ook whatsapp
+2348074609849
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening bij de hand met deze kredietgever genaamd MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische rekening te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. toen ik op dit moment een belangrijke operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed moest oproepen en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze kredietverlener, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs nog een lening van hen genomen, mijn bedrijf beginnen na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt een lening nodig heeft, contact opnemen met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Sarah Van Dolf
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening bij de hand met deze kredietgever genaamd MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische rekening te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. toen ik op dit moment een belangrijke operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed moest oproepen en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze kredietverlener, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs nog een lening van hen genomen, mijn bedrijf beginnen na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt een lening nodig heeft, contact opnemen met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Sarah Van Dolf
Harvey Timmy zei…
Hallo mensen ,

Ik wil met u de getuigenis delen van hoe ik mijn lening heb gekregen.
Ik heb ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening bij de hand met deze kredietgever genaamd MEGAN FUNDING INC, die mij echt heeft geholpen mijn medische rekening te betalen toen ik in geld durfde omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft mij ook aan hen geleid. toen ik op dit moment een belangrijke operatie wilde doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze tot mijn redding en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt naar uw account.
Maar om de waarheid te zeggen, was ik in het begin zenuwachtig maar toen ik moed moest oproepen en hun leningsbeleid volgen met mijn vriendenadvies,
Op het einde vond ik mezelf aan het glimlachen.
Als niet voor deze kredietverlener, zou ik misschien nu al dood zijn geweest.
Ik heb zelfs nog een lening van hen genomen, mijn bedrijf beginnen na mijn herstel, dat ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk lichaam dat echt een lening nodig heeft, contact opnemen met hun e-mail via: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgen.

De groeten

Sarah Van Dolf
Wij bieden allerlei leningen tegen 2% rente, antwoord terug als u geïnteresseerd bent. Bedankt voor meer details Neem contact met ons op via email: cnpholding30@gmail.com
Wij bieden allerlei leningen tegen 2% rente, antwoord terug als u geïnteresseerd bent. Bedankt voor meer details Neem contact met ons op via email: cnpholding30@gmail.com
Chester Brian zei…
Welkom bij Chester Brain Loan Service .... (Brianloancompany@yahoo.com)

Bent u een zakenman of vrouw? Ben je in een financieel puinhoop of heb je geld nodig om je eigen bedrijf te starten? Heeft u een lening nodig om een ​​mooie Small Scale en medium business te starten? Heb je een lage credit score en vind je het moeilijk om kapitaallening van lokale banken en andere financiële instellingen te verkrijgen? Onze leningen We zijn goed verzekerd voor maximale beveiliging is onze prioriteit. Onze voornaamste doel is om u te helpen de dienst te verdienen die u verdient. , Ons programma is de snelste manier om te krijgen wat u nodig hebt in een snap. Verminder uw betalingen om de last op uw maandelijkse kosten te verlichten. Verkrijg flexibiliteit waarmee u voor elk doel kunt gebruiken - van vakanties tot onderwijs, tot unieke aankopen

Wij bieden een breed scala aan financiële diensten aan, waaronder: Business Planning, Commercial and Development Finance, Eigenschappen en Hypotheken, Debt Consolidatie Leningen, Bedrijfsleningen, Privé Leningen, Huisherfinancieringslening met lage rente @ 2% per annulering voor particulieren, bedrijven en bedrijfsinstellingen. Krijg het beste voor uw familie en ook uw droomhuis met ons algemene leningstelsel.

Geïnteresseerde aanvragers moeten contact met ons opnemen via email: {Brianloancompany@yahoo.com} OF Whatsapp en tekst (803) 373-2162

bedankt voor uw medewerking
Chester Brain ..
Denk je dat je een lening krijgt? Heb je een dringende lening nodig om je eigen bedrijf te starten? Ben je in de schuld? Dit is uw kans om uw wensen te bereiken. Wij verstrekken persoonlijke leningen, zakelijke leningen en bedrijfsleningen en alle soorten leningen met een rente van 2% voor meer informatie, neem dan contact met ons op via email (andmoris38@gmail.com)
1 – 200 van 231 Nieuwer Nieuwste

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Populaire posts van deze blog

Ik fake het....

‘En nu hebben we een investeerder gevonden die heilig in ons bedrijf gelooft!’ schreeuwt mijn oud klasgenoot, net iets te hard. De barman kijkt verstoord op. ‘We kunnen nu mensen aannemen en uitbreiden, Ik ga volgende week naar China om de productielijn op te zetten", gaat ze hysterisch verder. En terwijl ik mij vooral druk maak om mijn functioneringsgesprek de volgende dag, is zij al een uur aan het woord over haar eigen onderneming: Het eerste kwartier luister ik met interesse naar haar passionele betoog, maar na een uur begint mijn aandacht af te glijden naar de details in de armtattoo van de barman. Is dat een draak? ‘En jij? Hoe is het op jouw werk?’ vraagt ze plotseling. Verschrikt kijk ik op. ‘Nou’ antwoord ik. ‘Wel prima.’ Morgen mijn functioneringsgesprek, maar het gaat z’n gangetje.’ NGGGG gaat de quizzoemer: Fout antwoord’ ‘Wel prima’ is niet de kwalificatie die je aan je levenswerk kan hangen vindt het gros van mijn vrienden, maar ook mijn manager hangt de school …

We krijgen een nieuwe site!!

En dat is heel hard nodig, want deze blog startten wij in 2010 op Blogger, toen Hyves nog bestond en dit de meest gebruikte bloggersfunctie was. Maar inmiddels zijn we zeven jaar, twee boeken, tig social platforms en een SERIE! verder. En is onze site dus toe aan verandering. Over die serie:

Na 4 jaar dromen is hij er eindelijk. ZoZuidas de serie. Met Annet Malherbe en Mark Rietman in de hoofdrol. En ook Noortje Herlaar, Robert de Hoog, Guy Clemens en nieuwkomers Jouman Fattal en Bram Suijker spelen in de serie die voorjaar 2018 op NPO 3 komt.

Een serie over financiele schandalen, handtastelijke clienten, nachten doorwerken en kantoorborrels die volledig uit de hand lopen. De Zuidas dus. We maken de Zuidas toegankelijk vanuit een insider perspectief. Dankzij de serie gaat binnenkort een vernieuwde versie van ons boek ook weer in de verkoop.

Maar dat is niet alles. We willen meer met zozuidas... Schrijf je dus op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!